Blog

07.12.2021

Natężenie prądu

W artykule znajdziesz:

Natężenie prądu

Natężenie prądu

Natężenie prądu w praktyce może dochodzić do 80 A i więcej. Szczególnie groźne są zjawiska prądów błądzących, kiedy zachodzą one w konstrukcjach podziemnych w pobliżu linii tramwajowych i kolei elektrycznych (program uprawnienia budowlane na komputer).
W pewnych wypadkach, kiedy samodzielna izolacja nie może usunąć korozyjnego działania prądów błądzących, stosuje się drenaż elektryczny, polegający na połączeniu specjalnymi przewodnikami wszelkich części konstrukcji metalowych, rurociągów, przewodów podziemnych itp. i przyłączeniu ich do ujemnego bieguna elektrycznego.

Przy wzroście pH od 8 do 12 prędkość korozji stali maleje. Tłumaczy się to powstawaniem na powierzchni żelaza pasywujących warstewek wodorotlenowych. Natomiast dopływ tlenu wpływa na prędkość korozji. Pomimo tego, przy pH około 12 korozja stali całkowicie zostaje zahamowana (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jak wiadomo, podczas wiązania cementu wydzielają się znaczne ilości wodorotlenku wapniowego, co powoduje, że roztwór znajdujący się w porach betonu jest alkaliczny. Z tego powodu w betonie, którego pH wynosi 12,5, korozja zbrojenia praktycznie nie występuje nawet wówczas, kiedy woda przenika do granicy beton - stal. Woda zawarta w porach betonu nasycona jest wodorotlenkiem wapniowym i posiada wartość pH w granicach 12,2 do 13,0.

Najbardziej trwałą ochronę zbrojenia przed korozją można uzyskać przez zapewnienie dokładnego styku całej powierzchni zbrojenia z betonem.
Praktycznie korozja zbrojenia w szczelnym betonie może się rozwijać w przypadku:
- uszkodzenia otuliny betonowej w sposób mechaniczny,
- obniżenia pH betonu w wyniku działania otaczającego środowiska (uprawnienia budowlane).

Dodatki do betonu

Zawsze, nawet w nieagresywnej atmosferze, występuje pewna ilość dwutlenku węgla, który reagując z wodorotlenkiem wapniowym tworzy obojętny węglan wapniowy, powodując obniżenie pH betonu. Po zneutralizowaniu betonu traci on własności ochronne. Jednakże w przeciętnych warunkach prędkość karbonizacji jest niewielka (program egzamin ustny). Dla szczelnych betonów może ona osiągnąć wielkość ułamka milimetra w ciągu roku. Prędkość ta jest zależna przede wszystkim od szczelności betonu, jego wilgotności i zawartości C02 w powietrzu. W wyniku karbonizacji następuje również uszczelnienie betonu, przez co również prędkość jej jest malejąca w czasie. Ujemnym skutkom karbonizacji można przeciwdziałać przez zwiększenie szczelności i grubości otuliny, jak również przez naniesienie powłok ochronnych na powierzchnie betonu (opinie o programie).
W sposób podobny działają niszcząco niektóre gazy zawarte w atmosferach obiektów przemysłowych, takie jak S02, HC1, fluorowodór, chlorotlenki azotu i inne.

Wymienione gazy powodują jednocześnie niszczenie otuliny betonowej.
W tym przypadku korozja zbrojenia rozwija się, ponieważ zneutralizowana warstwa betonu osiągnie powierzchnię stali (segregator aktów prawnych).
Dodatki do betonu mogą powodować korozję zbrojenia. Przykładem takiego dodatku jest CaCl2, którego jony chloru niszczą warstewkę tlenkową powstającą na stali znajdującej się w betonie. Jak wykazały ostatnie badania, przyspieszenie korozji zbrojenia może wystąpić w przypadku dodania do betonu zalecanego dotychczas jako inhibitora korozji azotynu sodu. Środek ten jak inhibitor korozji działa głównie powodując zmniejszenie odcinków anodowych na powierzchni stali. W przypadku niedostatecznej ilości azotynu sodu w betonie, powoduje on tylko zmniejszenie obszarów anodowych, przez co następuje zwiększenie głębokości korozji, co jest bardzo niebezpieczne dla zbrojenia.

W szczelnym betonie, kiedy otulina zostanie zneutralizowana, istnieją optymalne warunki dla rozwoju korozji. Z reguły korozja zbrojenia może się rozwijać najszybciej przy wilgotności względnej powietrza około 80°/# lub przy okresowym zawilgacaniu i wysychaniu, gdyż wówczas występuje w betonie jednocześnie wystarczająca ilość wilgoci i łatwy dostęp tlenu z powietrza, czynników niezbędnych dla przebiegu procesów elektrochemicznych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami