Naturalne materiały kamienne

Naturalne materiały kamienne

Naturalne materiały kamienne stosowane w budownictwie otrzymywane są przez sztuczne rozdzielanie skał i odpowiednią obróbkę lub też są wynikiem naturalnego rozdrobnienia (wietrzenia) skał (np. otoczaki, żwir, piasek, glina) (uprawnienia budowlane).

Skały utworzone są z minerałów bądź w postaci spojonych ze sobą cząstek jednego i tego samego minerału, bądź też połączenia dwóch lub kilku minerałów. Najważniejszymi minerałami składowymi skał są: kwarc (Si02), skalenie w postaci ortoklazu KzO • A1202 • 6SiOz i plagioklazu (o dwóch składnikach, a mianowicie albitu Na203 • A1203 • 6SiOz i anortytu CaO • A1203 • • 2Si02), miki (łyszczyki), kalcyt CaC03, hornblenda (amfibol) itp (program na telefon).

Skały składające się z jednego minerału nazywają się jednorodnymi (np. marmur, gips), z dwóch lub więcej minerałów — różnorodnymi lub złożonymi (granit, porfir, sjenit itp.). Najistotniejszy podział wszystkich skał oparty na pochodzeniu geologicznym obejmuje 3 główne grupy (program na komputer).

Skały magmowe powstają przez zastygnięcie ognistociekłej magmy w głębi skorupy ziemskiej lub na jej powierzchni i mają strukturę krystaliczną bądź szklistą. Występują w postaci żył, kłębów, potoków, nie tworząc nigdy warstw.

Skały osadowe

Skały osadowe powstają jako osady klastyczne, biochemiczne i chemiczne (program egzamin ustny).

Osady biochemiczne (opinie o programie). Powstały przez osadzanie się na dnie naturalnych zbiorników wody lub powierzchni ziemi pozostałości po zwierzętach lub roślinach (wapienie, kredy, margle, krzemienie, ziemia okrzemkowa i inne). Skały osadowe mają strukturę przeważnie bezpostaciową zbitą lub porowatą, rzadziej krystaliczną. Występują w warstwach. Do skał osadowych należą wapienie, dolomity, gips, piaskowce, żwiry, piaski, zlepieńce, gliny.

Skały metamorficzne powstały wskutek przeobrażenia skał magmowych lub osadowych pod wpływem dużego ciśnienia i wysokiej temperatury lub zetknięcia się z płynną magmą (segregator aktów prawnych). W przyrodzie występują one w warstwach. Z punktu widzenia budowlanego od skał wymaga się przede wszystkim trwałości i przydatności do odpowiedniej obróbki.

Przy dokładnej ocenie przydatności kamieni do celów budowlanych muszą być brane pod uwagę w różnym stopniu różne ich właściwości, a więc cechy mineralogiczno-petrograficzne, fizyczne, mechaniczne i niektóre inne. Cechy te podlegają badaniom w zależności od przeznaczenia materiału kamiennego, wymaganej jakości i rozmiarów robót (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !