Nawierzchnia obiektu mostowego


Jakie obiekty mostowe lub ich elementy wymagają sztucznego oświetlenia?


Oswietlenia sztucznego wraz z oddpowiednią instalaqcją oświetleniową wymagają:
- tuneleprzejścia podziemne
- obiekty mostowe jeżeli jest przewidywane oswiedlenie jezdni na dojeździe lub dojściu do kładki
- konstrukcja która ma zamkniete przekroje ustroju nośnego lub podpór, wymagająca oświetlenia ze względów utrzymaniowych

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Podaj warunki usytuowania masztów latarń na obiekcie mostowym.

 

Maszty latarń powinny być umieszczone :
- w paśmie balustrady
- poza balustradą na poszerzeniach gzymsów lub na bocznych płaszczyznach gzymsów

 

Jakie warunki powinna spełniać nawierzchniam obiektu mostowego?


Nawierzchnia obiektu mostowego powinna:
- rozkładać obciążenia na pomost
- tłumić efekty dynamiczne obciążeń ruchomych
- mieć dobrą przyczepność do podłoża
- być równa i szorstka
- być odporna na ścieranie,wpływy reologiczne i powstawanie kolein
- być niewrażliwa na wysokie i niskie temperatury

 

Podaj warunki stosowania przęseł wspornikowych wprowadzonych w nasyp drogowy.


Przęsła wspornikowe wprowadzone w nasyp drogowy można stosować dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg klasy Z ,L i D.Przęsła wspornikowe stosuje się gdy zachodzi potrzeba regulacji sił wewnętrznych ciężarem tych przęseł.Można takie rozwiązania stosować pod warunkiem;
- zapewnienia swobody przemieszczeń końcówek wsporników przęseł
- nieuszkodzenia stożków nasypowych
- utrzymania stablinego połączenia obiektu z drogą