Blog

30.05.2018

Nawierzchnia obiektu mostowego

Nawierzchnia obiektu mostowego

 
Nawierzchnia obiektu mostowego

Jakie obiekty mostowe lub ich elementy wymagają sztucznego oświetlenia?

Oświetlenia sztucznego wraz z odpowiednią instalacją oświetleniową wymagają:

- tunele przejścia podziemne;

- obiekty mostowe jeżeli jest przewidywane oświetlenie jezdni na dojeździe lub dojściu do kładki;

- konstrukcja która ma zamknięte przekroje ustroju nośnego lub podpór, wymagająca oświetlenia ze względów utrzymaniowych.

 

Podaj warunki usytuowania masztów latarń na obiekcie mostowym (uprawnienia budowlane).

Maszty latarń powinny być umieszczone :

- w paśmie balustrady

- poza balustradą na poszerzeniach gzymsów lub na bocznych płaszczyznach gzymsów.

Jakie warunki powinna spełniać nawierzchnia obiektu mostowego?

Nawierzchnia obiektu mostowego powinna:

- rozkładać obciążenia na pomost;

- tłumić efekty dynamiczne obciążeń ruchomych;

- mieć dobrą przyczepność do podłoża;

- być równa i szorstka; - być odporna na ścieranie,wpływy reologiczne i powstawanie kolein;

- być niewrażliwa na wysokie i niskie temperatury (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podaj warunki stosowania przęseł wspornikowych wprowadzonych w nasyp drogowy.

Przęsła wspornikowe wprowadzone w nasyp drogowy można stosować dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg klasy Z ,L i D. Przęsła wspornikowe stosuje się gdy zachodzi potrzeba regulacji sił wewnętrznych ciężarem tych przęseł.

Można takie rozwiązania stosować pod warunkiem:

- zapewnienia swobody przemieszczeń końcówek wsporników przęseł;

- nieuszkodzenia stożków nasypowych;

- utrzymania stablinego połączenia obiektu z drogą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami