Blog

Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Nawierzchnia obiektu mostowego

W artykule znajdziesz:

Nawierzchnia obiektu mostowego

 
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 11
Nawierzchnia obiektu mostowego

Jakie obiekty mostowe lub ich elementy wymagają sztucznego oświetlenia?

Oświetlenia sztucznego wraz z odpowiednią instalacją oświetleniową wymagają:

- tunele przejścia podziemne;

- obiekty mostowe jeżeli jest przewidywane oświetlenie jezdni na dojeździe lub dojściu do kładki;

- konstrukcja która ma zamknięte przekroje ustroju nośnego lub podpór, wymagająca oświetlenia ze względów utrzymaniowych.

 

Podaj warunki usytuowania masztów latarń na obiekcie mostowym (uprawnienia budowlane).

Maszty latarń powinny być umieszczone :

- w paśmie balustrady

- poza balustradą na poszerzeniach gzymsów lub na bocznych płaszczyznach gzymsów.

Jakie warunki powinna spełniać nawierzchnia obiektu mostowego?

Nawierzchnia obiektu mostowego powinna:

- rozkładać obciążenia na pomost;

- tłumić efekty dynamiczne obciążeń ruchomych;

- mieć dobrą przyczepność do podłoża;

- być równa i szorstka; - być odporna na ścieranie,wpływy reologiczne i powstawanie kolein;

- być niewrażliwa na wysokie i niskie temperatury (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podaj warunki stosowania przęseł wspornikowych wprowadzonych w nasyp drogowy.

Przęsła wspornikowe wprowadzone w nasyp drogowy można stosować dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg klasy Z ,L i D. Przęsła wspornikowe stosuje się gdy zachodzi potrzeba regulacji sił wewnętrznych ciężarem tych przęseł.

Można takie rozwiązania stosować pod warunkiem:

- zapewnienia swobody przemieszczeń końcówek wsporników przęseł;

- nieuszkodzenia stożków nasypowych;

- utrzymania stablinego połączenia obiektu z drogą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 16 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 17 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 18
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 19
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 20 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 21 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 22
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 32 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 33 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 34
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 35
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 36 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 37 Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 38
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zaprawy cementowo-wapienne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami