Nawierzchnia obiektu mostowego

 
Nawierzchnia obiektu mostowego

Jakie obiekty mostowe lub ich elementy wymagają sztucznego oświetlenia?

Oświetlenia sztucznego wraz z odpowiednią instalacją oświetleniową wymagają:

- tunele przejścia podziemne;

- obiekty mostowe jeżeli jest przewidywane oświetlenie jezdni na dojeździe lub dojściu do kładki;

- konstrukcja która ma zamknięte przekroje ustroju nośnego lub podpór, wymagająca oświetlenia ze względów utrzymaniowych.

 

Podaj warunki usytuowania masztów latarń na obiekcie mostowym (uprawnienia budowlane).

Maszty latarń powinny być umieszczone :

- w paśmie balustrady

- poza balustradą na poszerzeniach gzymsów lub na bocznych płaszczyznach gzymsów.

Jakie warunki powinna spełniać nawierzchnia obiektu mostowego?

Nawierzchnia obiektu mostowego powinna:

- rozkładać obciążenia na pomost;

- tłumić efekty dynamiczne obciążeń ruchomych;

- mieć dobrą przyczepność do podłoża;

- być równa i szorstka; - być odporna na ścieranie,wpływy reologiczne i powstawanie kolein;

- być niewrażliwa na wysokie i niskie temperatury (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podaj warunki stosowania przęseł wspornikowych wprowadzonych w nasyp drogowy.

Przęsła wspornikowe wprowadzone w nasyp drogowy można stosować dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg klasy Z ,L i D. Przęsła wspornikowe stosuje się gdy zachodzi potrzeba regulacji sił wewnętrznych ciężarem tych przęseł.

Można takie rozwiązania stosować pod warunkiem:

- zapewnienia swobody przemieszczeń końcówek wsporników przęseł;

- nieuszkodzenia stożków nasypowych;

- utrzymania stablinego połączenia obiektu z drogą (program uprawnienia budowlane na komputer).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !