Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnie betonowe

W nawierzchniach betonowych najczęściej spotykamy się z ubytkiem masy wypełniającej szczeliny dylatacyjne np. asfaltu, którą należy uzupełniać. Nieznaczne (wloskowate) pęknięcia nawierzchni betonowej powstałe wskutek zastosowania zbyt tłustego betonu lub wskutek zbyt szybkiego wysychania betonu podczas wiązania można zalewać gorącym asfaltem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Znaczne pęknięcia na całej długości płyty należy rozkuć dłutem (poszerzając pęknięcia na szerokość około 2 cm), szczelinę dobrze oczyścić z pyłu i następnie zalać gorącym asfaltem. Wgłębienia i niewielkie ubytki można naprawiać asfaltem lanym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Większe wgłębienia lub dziury należy naprawiać betonem, najlepiej przy użyciu cementu szybkowiążącego. Miejsca uszkodzone przed nałożeniem betonu należy rozbić dłutem pionowo na głębokość nie mniejszą niż 3 cm, dobrze oczyścić i zwilżyć, a po nałożeniu betonu wyrównać łatą i posypać piaskiem. Miejsca naprawione betonem należy polewać wodą przez 10 dni i zabezpieczać przed uszkodzeniem w przeciągu 3 tygodni (uprawnienia budowlane).

Remont bieżący nawierzchni asfaltowych w zależności od rodzaju uszkodzeń przeważnie polega na usuwaniu odkształceń, łataniu dziur, naprawianiu pęknięć itp.

Przyczyną powstawania odkształceń jest często niewłaściwe przygotowanie masy asfaltowej. Przy zbyt małej ilości bitumu asfalt wysycha i kruszeje, przy zbyt dużej - powstają wgłębienia i wyboje w nawierzchni. Przyczyną powstawania dziur w asfalcie, kruszenia się jego i pękania jest często przegrzanie asfaltu w kotle jak również wadliwe wykonanie podłoża (program egzamin ustny).

Naprawa nawierzchni

Naprawa nawierzchni na ogół jest łatwa, wszelkie zalania wyboin, szpar oraz pęknięć debrze wiążą się ze starą powierzchnią (opinie o programie). Przed wypełnieniem pęknięć miejsce naprawy należy dokładnie oczyścić, posmarować gorącą emulsją asfaltową i wypełnić masą o tym samym składzie co i wykonana nawierzchnia. Naprawione miejsce należy uwałować lub ubić i posmarować po wierzchu emulsją asfaltową. Naprawy nawierzchni asfaltowych mogą wykonywać tylko robotnicy odpowiednio wyszkoleni.

Ustalenia potrzeb i zakresu remontów nawierzchni monolitycznych dokonuje się podczas przeglądów okresowych. Najodpowiedniejszą porą dla robót remontowych jest wiosna i jesień (segregator aktów prawnych). Konserwacja i remont bieżący krawężników polega na umacnianiu posadowienia zruszonych krawężników, na wymianie krawężników zniszczonych oraz na uzupełnieniu brakującej zaprawy w spoinach pomiędzy poszczególnymi krawężnikami.

Chodniki zewnętrzne w obrębie zabudowy mieszkaniowej wykonywane są zasadniczo z takich samych materiałów jak i nawierzchnia dla ruchu kołowego. Metody wykonania jednych i drugich są bardzo zbliżone, zakres więc konserwacji i remontów bieżących zasadniczo w niczym nie różni się od konserwacji i remontów bieżących nawierzchni kołowych (promocja 3 w 1).

Remont bieżący chodników z płyt betonowych, z drobnych kostek kamiennych lub chodników asfaltowych polega na wykonywaniu tych samych zabiegów, co i przy konserwacji oraz remoncie bieżącym odpowiednich nawierzchni drogowych. Poza tym podlegają one okresowym przeglądom.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !