Blog

Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 10
27.01.2020

Nawierzchnie betonowe

W artykule znajdziesz:

Nawierzchnie betonowe

Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 11
Nawierzchnie betonowe

W nawierzchniach betonowych najczęściej spotykamy się z ubytkiem masy wypełniającej szczeliny dylatacyjne np. asfaltu, którą należy uzupełniać. Nieznaczne (wloskowate) pęknięcia nawierzchni betonowej powstałe wskutek zastosowania zbyt tłustego betonu lub wskutek zbyt szybkiego wysychania betonu podczas wiązania można zalewać gorącym asfaltem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Znaczne pęknięcia na całej długości płyty należy rozkuć dłutem (poszerzając pęknięcia na szerokość około 2 cm), szczelinę dobrze oczyścić z pyłu i następnie zalać gorącym asfaltem. Wgłębienia i niewielkie ubytki można naprawiać asfaltem lanym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Większe wgłębienia lub dziury należy naprawiać betonem, najlepiej przy użyciu cementu szybkowiążącego. Miejsca uszkodzone przed nałożeniem betonu należy rozbić dłutem pionowo na głębokość nie mniejszą niż 3 cm, dobrze oczyścić i zwilżyć, a po nałożeniu betonu wyrównać łatą i posypać piaskiem. Miejsca naprawione betonem należy polewać wodą przez 10 dni i zabezpieczać przed uszkodzeniem w przeciągu 3 tygodni (uprawnienia budowlane).

Remont bieżący nawierzchni asfaltowych w zależności od rodzaju uszkodzeń przeważnie polega na usuwaniu odkształceń, łataniu dziur, naprawianiu pęknięć itp.

Przyczyną powstawania odkształceń jest często niewłaściwe przygotowanie masy asfaltowej. Przy zbyt małej ilości bitumu asfalt wysycha i kruszeje, przy zbyt dużej - powstają wgłębienia i wyboje w nawierzchni. Przyczyną powstawania dziur w asfalcie, kruszenia się jego i pękania jest często przegrzanie asfaltu w kotle jak również wadliwe wykonanie podłoża (program egzamin ustny).

Naprawa nawierzchni

Naprawa nawierzchni na ogół jest łatwa, wszelkie zalania wyboin, szpar oraz pęknięć debrze wiążą się ze starą powierzchnią (opinie o programie). Przed wypełnieniem pęknięć miejsce naprawy należy dokładnie oczyścić, posmarować gorącą emulsją asfaltową i wypełnić masą o tym samym składzie co i wykonana nawierzchnia. Naprawione miejsce należy uwałować lub ubić i posmarować po wierzchu emulsją asfaltową. Naprawy nawierzchni asfaltowych mogą wykonywać tylko robotnicy odpowiednio wyszkoleni.

Ustalenia potrzeb i zakresu remontów nawierzchni monolitycznych dokonuje się podczas przeglądów okresowych. Najodpowiedniejszą porą dla robót remontowych jest wiosna i jesień (segregator aktów prawnych). Konserwacja i remont bieżący krawężników polega na umacnianiu posadowienia zruszonych krawężników, na wymianie krawężników zniszczonych oraz na uzupełnieniu brakującej zaprawy w spoinach pomiędzy poszczególnymi krawężnikami.

Chodniki zewnętrzne w obrębie zabudowy mieszkaniowej wykonywane są zasadniczo z takich samych materiałów jak i nawierzchnia dla ruchu kołowego. Metody wykonania jednych i drugich są bardzo zbliżone, zakres więc konserwacji i remontów bieżących zasadniczo w niczym nie różni się od konserwacji i remontów bieżących nawierzchni kołowych (promocja 3 w 1).

Remont bieżący chodników z płyt betonowych, z drobnych kostek kamiennych lub chodników asfaltowych polega na wykonywaniu tych samych zabiegów, co i przy konserwacji oraz remoncie bieżącym odpowiednich nawierzchni drogowych. Poza tym podlegają one okresowym przeglądom.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 16 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 17 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 18
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 19
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 20 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 21 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 22
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 32 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 33 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 34
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 35
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 36 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 37 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 38
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami