Nawierzchnie sprężone

Nawierzchnie sprężone

Na łukach poziomych i pionowych nawierzchni drogowych konieczne jest uwzględnienie powstawania dodatkowych sił odśrodkowych oddziaływających na nawierzchnię (program uprawnienia budowlane na komputer). W łukach siły te powinny być zrównoważone ciężarem własnym płyt oraz ich związaniem z podłożem. Ze względu na niezupełnie jeszcze opanowaną technikę i niewielką ilość wykonanych odcinków drogowych ekonomiczne zalety betonu sprężonego w drogownictwie nie uwydatniają się tak wyraźnie, jak w konstrukcjach budowlanych.

Nawierzchnie sprężone, jak to już wspomniano wyżej, mają wiele zalet w porównaniu ze zwykłą nawierzchnią betonową. W tym zakresie przede wszystkim należy wymienić mniejszą ilość szczelin, następnie zmniejszenie grubości płyty nawierzchni, ponadto wyższą jakość betonu oraz szybkie zanikanie pęknięć wywołanych obciążeniem zewnętrznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Niektóre niedogodności monolitycznych nawierzchni betonowych typu klasycznego doprowadziły do poszukiwań i opracowania wielu rodzajów nawierzchni z prefabrykowanych elementów o spoiwie cementowym. Wśród tego typu nawierzchni można wyróżnić następujące nawierzchnie (w kolejności wielkości elementów):
- nawierzchnie z betonowych płyt wielkowymiarowych,
- jw., lecz o średnim wymiarze,
- nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych,
- nawierzchnie z kostki betonowej (uprawnienia budowlane).

W dążeniu do maksymalnej mechanizacji oraz prefabrykacji robót zamiast wykonywania nawierzchni betonowej bezpośrednio na podłożu istnieją tendencje do układania nawierzchni z prefabrykowanych płyt o dużych wymiarach. Płyty betonowe wykonuje się w wytwórniach o pełnej mechanizacji wszystkich procesów robót. Wykonane płyty po stwardnieniu betonu dostarcza się na miejsce wbudowania przy użyciu mechanicznych środków transportu, załadunku i wyładunku i układa na przygotowanym podłożu. Technologia betonu płyt w zasadzie niczym nie różni się od technologii klasycznych nawierzchni betonowych, z tym że ze względu na lepsze możliwości wykonania, a zwłaszcza zagęszczenia masy betonowej w zakładach produkcyjnych można zmniejszyć wskaźnik wodno-cementowy oraz zwiększyć procentowy udział kruszywa grubego, co łącznie wpływa na zwiększenie wytrzymałości betonu lub też daje możność zmniejszenia zużycia cementu (program egzamin ustny).

Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt

Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt wielkowymiarowych posiada zalety i wady. Zalety tego rodzaju nawierzchni są następujące:
- płyty mogą być wykonywane w wytwórniach w ciągu całego roku bez względu na warunki atmosferyczne,
- wykonanie płyt w zakładzie produkcyjnym jest bardziej dokładne, ich gładka dolna powierzchnia ułatwia ruch płyt po podłożu wskutek wahań temperatury,
- jest możliwe wykorzystanie maszyn produkcyjnych na dwie, a nawet trzy zmiany,
- cały proces budowy nawierzchni sprowadza się do układania wcześniej przygotowanych elementów,
- budowa nawierzchni w znacznie mniejszym stopniu uzależniona jest od warunków atmosferycznych, dzięki czemu unika się przestojów na budowie,
- bezpośrednio po ułożeniu płyt można otworzyć ruch na drodze (opinie o programie).

Do wad zalicza się:
- trudność przygotowania podłoża zabezpieczającego dokładne przyleganie płyty na całej powierzchni,
- konieczność wykonywania w płytach dodatkowych urządzeń, jak uchwytów do podnoszenia płyt oraz złączy płyt zapewniających ich współpracę,
- konieczność zbrojenia płyt przy znacznych wymiarach,
- ograniczone wielkości płyt niezbrojonych, a stąd duża ilość szczelin poprzecznych w nawierzchni,
- duże koszty inwestycyjne zakładów produkcyjnych,
- konieczność posiadania dodatkowych urządzeń technicznych w postaci środków transportowych i przeładunkowych,
- trudności związane z wykonaniem odcinków w łukach (segregator aktów prawnych).

Biorąc pod uwagę zalety i wady nawierzchni z betonowych płyt prefabrykowanych można stwierdzić, że znajdują one zastosowanie na odcinkach dróg na dużych nasypach, na terenach szkód górniczych, w przypadkach niepewnych podłoży gruntowych oraz w pobliżu istniejących zakładów prefabrykacyjnych, ponadto jako nawierzchnie dróg na placach budowy, tymczasowych dróg objazdowych i dojazdowych oraz w przypadkach awaryjnych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !