Niedokładność dozowania wody

 

Niedokładność dozowania wody

Stale zmieniająca się wilgotność kruszywa składowanego na placach budowy z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, transport, przerzuty, segregację itp. wymagałaby ciągłej kontroli każdej porcji dostarczanej do zarobu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powszechnie znane i stosowane metody wymagają natomiast zbyt wiele czasu na dokonanie pomiaru, aby mogły być wprowadzone bezpośrednio na place budowy. Niedokładność zaś dozowania wody spowodowana trudnościami natychmiastowego ustalenia wilgotności kruszywa niekorzystnie wpływa na jakość i jednorodność betonu. Nad rozwiązaniem tego zagadnienia z punktu widzenia technologii betonu prowadzone są prace od wielu lat oraz znanych jest szereg metod, stosowanych w różnych krajach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Metoda szwedzka polega na stałym pomiarze natężenia prądu elektrycznego potrzebnego do utrzymania pełnych obrotów betoniarki. Im więcej wody będzie w masie betonowej, tym opory mieszania będą mniejsze, a w efekcie natężenie prądu zasilającego silnik betoniarki (przy stałym natężeniu prądu) również będzie mniejsze. W momencie, gdy masa betonowa uzyska odpowiednią konsystencję założoną w recepcie, uzależnioną od ilości wody, zarówno zawartej w kruszywie jak i dodawanej w czasie mieszania, urządzenie rejestrujące natężenie prądu powoduje natychmiastowe i automatyczne zamknięcie dopływu wody do betoniarki. Metoda stosowana w USA do automatycznego odmierzania wody dla danego zarobu, uwzględniająca zmianę wilgotności kruszywa, polega na pomiarze oporu stałego prądu elektrycznego przepływającego przez masę betonową pomiędzy dwoma elektrodami zanurzonymi w masie betonowej betoniarki mieszadłowej.

Opór elektryczny suchych składników jest bardzo duży. W miarę dodawania wody opór maleje. Aparat pomiarowy typu Hydrobot nastawia się na żądaną konsystencję masy betonowej (wg recepty) i po dodaniu odpowiedniej ilości wody i osiągnięciu tej konsystencji dopływ wody do betoniarki wyłącza się automatycznie (uprawnienia budowlane). Ponieważ w tym przypadku woda musi być dodawana znacznie wolniej niż w betoniarce z tradycyjnym dozownikiem, cykl pracy betoniarki wydłuża się, co w konsekwencji w pewnym stopniu obniża wydajność wytwórni.

Układy automatycznego sterowania

Urządzenia tego rodzaju stosowane są dotychczas eksperymentalnie ze względu na wysokie koszty (program egzamin ustny).
Do bezpośredniego pomiaru wilgotności kruszywa służą przenośne czujniki, które zanurza się w kruszywie.

Czujniki podłączone są do wielopunktowej centralki pomiarowej, na której dokonuje się odczyty. Przy zastosowaniu centralki wielopunktowej istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru wilgotności kruszywa w kilku lub w kilkunastu miejscach. Czujniki mogą być również zamocowane na stałe w zasobnikach (opinie o programie).
Metoda elektrooporowa pomiaru wilgotności kruszywa jest prosta w użyciu, jednak z uwagi na zmieniające się własności fizykochemiczne wilgotnych kruszyw nie jest w stanie zapewnić wymaganej dokładności pomiarowej.

Postęp techniczny w produkcji masy betonowej przejawia się najczęściej w stosowaniu automatyzacji sterowania poszczególnych czynności i procesów roboczych w małych i dużych wytwórniach. Dotyczy to w szczególności procesu dozowania poszczególnych podstawowych składników masy betonowej. Istnieje wiele różnych układów automatycznego sterowania odmierzaniem porcji materiałów do zarobku (segregator aktów prawnych).
Bezpośredni proces automatycznego dozowania wagowego najczęściej oparty jest na zasadzie zliczania impulsów przesyłanych na układ liczący z impulsatora sprzężonego z głowicą wagi uchylnej.

Przekazywanie narastającego na wadze ciężaru na ciąg impulsów dokonywane jest za pomocą przekładni zębatej połączonej z jednej strony z osią wskazówki wagi, a z drugiej strony z tarczą z występami na obwodzie powodującymi w czasie obracania się tarczy kolejne zamykanie się i otwieranie mikrowyłącznika lub przekaźnika fotoelektrycznego. W tym ostatnim przypadku tarcza zamiast występów ma otwory, przez które światło z żarówki pada na fotoelement (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !