Blog

Koszt budowy zdjęcie nr 10
25.11.2022

Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych

W artykule znajdziesz:

Koszt budowy zdjęcie nr 11
Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych

Nieodpowiednie izolacje szczelin dylatacyjnych są najczęściej najsłabszym miejscem zabezpieczeń chemoodpornych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólne zasady konstruowania izolacji szczelin dylatacyjnych są następujące:

  1. izolacja ciągła chemoodporna powinna przebiegać nieprzerwanie nad szczeliną dylatacyjną,
  2. izolacji nad szczeliną dylatacyjną należy zapewnić możliwość odkształceń w czasie wzajemnych ruchów zdylatowanych konstrukcji,
  3. izolacja powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  4. płytki wykładzinowe przykrywające szczelinę powinny być ułożone na kicie elastycznym, aby mogły wykonywać poślizg przy ruchach lub jeśli spoina między nimi będzie przebiegać wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, to spoinę tę należy wypełnić kitem elastycznym,
  5. spadki w posadzkach powinny być tak zaprojektowane, aby miejsca dylatacji były jak najmniej narażone na zatrzymywanie się wody lub ścieków będą to miejsca najwyższe na posadzce (działy spływu wody) (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  6. w miejscach dylatacji nie należy w żadnym przypadku projektować korytek ściekowych w posadzce.

Układ płytek posadzkowych wzdłuż szczeliny dylatacyjnej uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej. W konstrukcję stropu wbetonowuje się taśmę dylatacyjną z tworzywa sztucznego. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym do poziomu izolacji ciągłej. Izolację ciągłą, nie przerywając jej, przeprowadza się nad szczeliną dylatacyjną (uprawnienia budowlane). Izolację w obrębie szczeliny należy wzmocnić blachą ołowianą lub płytkami (grubą folią) igelitowymi. Wzmocnioną izolację nad szczelinami można wygiąć ku dołowi lub ku górze. Szczelinę nad izolacją należy wypełnić kitem elastycznym. Konstrukcję izolacji i wykładziny w obrębie szczeliny można też wykonać w inny sposób: szczelinę pokrywa się paskiem płyty igelitowej grubości ok. 3 mm i szerokości ok. 33 cm. Płytę tę przykleja się do stropu jak izolację z tego materiału. Płytę igelitową nad szczeliną należy nieco wygiąć w górę tworząc w niej fałdę; jeśli nie są przewidziane większe wzajemne ruchy zdylatowanych konstrukcji, fałdy można nie wykonywać (program egzamin ustny).

Kominy żelbetowe

W podobny sposób wykonuje się szczeliny dylatacyjne w ścianach. Zbiorniki żelbetowe i stalowe na ciecze agresywne należy rozpatrywać jak konstrukcje podlegające działaniu cieczy agresywnych, a więc zabezpiecza się je za pomocą powłok, laminatów, wykładzin odpowiednio dobranych do agresywności cieczy. Przed nakładaniem zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorniki należy sprawdzić na szczelność. W zbiornikach na ciecze gorące występują dodatkowe naprężenia termiczne zarówno w konstrukcji, jak i wykładzinie, które trzeba uwzględniać projektując zbiorniki i wykładziny (opinie o programie).

Kominy żelbetowe, murowane i stalowe na gazy spalinowe gorące i na gazy technologiczne (zimne) wymagają skomplikowanych zabezpieczeń przed korozją. Fundamenty i obiekty zagłębione w gruncie i w wodzie gruntowej agresywnej zabezpiecza się zwykle przed korozją izolacjami przeciwwilgociowymi i przeciw- wodnymi. Izolacje tego typu są zwykle równocześnie izolacjami chemoodpornymi na substancje agresywne występujące w wodzie gruntowej.

Fundamenty pod maszyny i aparaturę, znajdujące się w środowiskach agresywnych ciekłych (rozpryskiwanie się lub spływanie cieczy agresywnych), wykonuje się albo w całości z murów chemoodpornych, albo zabezpiecza się je wykładzinami chemoodpornymi, podobnie jak posadzki (segregator aktów prawnych).

Mosty podlegają korozji atmosferycznej i chemicznej, jeśli ich nawierzchnie w zimie są posypywane solami i wymagają wówczas specjalnych zabezpieczeń. Często funkcję tę spełniają izolacje przeciwwilgociowe.

Kanały i kolektory mogą podlegać agresji zarówno od strony zewnętrznej (woda gruntowa agresywna), jak i wewnętrznej (ścieki agresywne). Zabezpieczenia antykorozyjne mogą być różne, zależnie od rodzaju konstrukcji i stopnia agresywności środowisk gazowych i ciekłych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Koszt budowy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Koszt budowy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Koszt budowy zdjęcie nr 16 Koszt budowy zdjęcie nr 17 Koszt budowy zdjęcie nr 18
Koszt budowy zdjęcie nr 19
Koszt budowy zdjęcie nr 20 Koszt budowy zdjęcie nr 21 Koszt budowy zdjęcie nr 22
Koszt budowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt budowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt budowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Koszt budowy zdjęcie nr 32 Koszt budowy zdjęcie nr 33 Koszt budowy zdjęcie nr 34
Koszt budowy zdjęcie nr 35
Koszt budowy zdjęcie nr 36 Koszt budowy zdjęcie nr 37 Koszt budowy zdjęcie nr 38
Koszt budowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt budowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt budowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami