Blog

Granica plastyczności zdjęcie nr 10
30.05.2018

Nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego - co zrobić?

W artykule znajdziesz:

Nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego - co zrobić?

Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wiążę się z określeniem kategorii obiektu budowlanego. Może być to błąd organu administracji architektoniczno-budowlanej uprawnionego do wydawania tego rodzaju decyzji, czyli starostwa. Czy nieprawidłowo określony obiekt budowlany sprawia, że pozwolenie na budowę jest nieważne? Wszystko zależy od indywidualnego przypadku.

Granica plastyczności zdjęcie nr 11
Nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego - co zrobić?

Jeśli błąd jest jedynie pomyłką pisarską, to możliwe jest sprostowanie go przez odpowiedni organ. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy obiekt budowlany zastał zaklasyfikowany prawidłowo, a pomyłka wkradła się dopiero na etapie sporządzania decyzji o pozwoleniu na budowę. Większym problemem jest sytuacja, gdy obiekt został zaklasyfikowany nieprawidłowo. Jest to podstawa do tego, aby odwołać lub stwierdzić nieważność wydanej decyzji (segregator aktów prawnych).

Kategoria obiektu budowlanego jest niezwykle istotna - to nieodłączny element decyzji o pozwolenie na budowę. Ważne jest, aby obiekt został zaklasyfikowany w sposób właściwy i niebudzący wątpliwości. Bezbłędne określenie kategorii jest w szczególności istotne, gdy inwestor stara się o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Można wyróżnić 30 kategorii obiektów budowlanych. Wiele z nich może brzmieć podobnie np. kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej. Oczywiście w przepisach określono konkretne przypadki, które zaliczają się do poszczególnych kategorii, jednak należy pamiętać, że nie każdy obiekt jest prosty w klasyfikacji.

Należy dodać, że organy zajmujące się wydawaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, biorą pod uwagę wyłącznie kategorię, która znajduje się w decyzji o pozwoleniu na budowę. Mogą one podjąć działania mające na celu uznanie decyzji za nieważną poprzez uchylenie lub stwierdzenie jej nieprawidłowości. Inwestor ma prawo oddać obiekty zgodnie z przepisami i kategorią określoną w decyzji tylko do chwili, gdy zostanie ona wycofana z obiegu.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Granica plastyczności zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Granica plastyczności zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Granica plastyczności zdjęcie nr 16 Granica plastyczności zdjęcie nr 17 Granica plastyczności zdjęcie nr 18
Granica plastyczności zdjęcie nr 19
Granica plastyczności zdjęcie nr 20 Granica plastyczności zdjęcie nr 21 Granica plastyczności zdjęcie nr 22
Granica plastyczności zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Granica plastyczności zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Granica plastyczności zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Granica plastyczności zdjęcie nr 32 Granica plastyczności zdjęcie nr 33 Granica plastyczności zdjęcie nr 34
Granica plastyczności zdjęcie nr 35
Granica plastyczności zdjęcie nr 36 Granica plastyczności zdjęcie nr 37 Granica plastyczności zdjęcie nr 38
Granica plastyczności zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Granica plastyczności zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Granica plastyczności zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami