Blog

30.05.2018

Nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego - co zrobić?

Nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego - co zrobić?

Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wiążę się z określeniem kategorii obiektu budowlanego. Może być to błąd organu administracji architektoniczno-budowlanej uprawnionego do wydawania tego rodzaju decyzji, czyli starostwa. Czy nieprawidłowo określony obiekt budowlany sprawia, że pozwolenie na budowę jest nieważne? Wszystko zależy od indywidualnego przypadku.

Nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego - co zrobić?

Jeśli błąd jest jedynie pomyłką pisarską, to możliwe jest sprostowanie go przez odpowiedni organ. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy obiekt budowlany zastał zaklasyfikowany prawidłowo, a pomyłka wkradła się dopiero na etapie sporządzania decyzji o pozwoleniu na budowę. Większym problemem jest sytuacja, gdy obiekt został zaklasyfikowany nieprawidłowo. Jest to podstawa do tego, aby odwołać lub stwierdzić nieważność wydanej decyzji (segregator aktów prawnych).

Kategoria obiektu budowlanego jest niezwykle istotna - to nieodłączny element decyzji o pozwolenie na budowę. Ważne jest, aby obiekt został zaklasyfikowany w sposób właściwy i niebudzący wątpliwości. Bezbłędne określenie kategorii jest w szczególności istotne, gdy inwestor stara się o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Można wyróżnić 30 kategorii obiektów budowlanych. Wiele z nich może brzmieć podobnie np. kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej. Oczywiście w przepisach określono konkretne przypadki, które zaliczają się do poszczególnych kategorii, jednak należy pamiętać, że nie każdy obiekt jest prosty w klasyfikacji.

Należy dodać, że organy zajmujące się wydawaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, biorą pod uwagę wyłącznie kategorię, która znajduje się w decyzji o pozwoleniu na budowę. Mogą one podjąć działania mające na celu uznanie decyzji za nieważną poprzez uchylenie lub stwierdzenie jej nieprawidłowości. Inwestor ma prawo oddać obiekty zgodnie z przepisami i kategorią określoną w decyzji tylko do chwili, gdy zostanie ona wycofana z obiegu.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami