Nieszkodliwe odkształcenie

Nieszkodliwe odkształcenie

O słuszności tych trzech podstawowych reguł można wnioskować na podstawie powstających momentów maksymalnych przy zsuwach. Przy zmniejszeniu płaszczyzny podporowej, jak podano w p. c, zmniejsza się bezpośrednio rozpiętość wolnoleżących części budowli i wysięg wsporników. Przyjmując bardzo wysokie naprężenie gruntu przy pełnym wykorzystaniu powierzchni fundamentu ogranicza się ewentualne zsuwy do nieznacznych rozmiarów (program uprawnienia budowlane na komputer). Tym sposobem przyśpiesza się osiągnięcie wytrzymałości granicznej gruntu o,,r. Fundamenty budowli wrzynają się wówczas w grunt już w początkowym stadium postępującego odkształcenia gruntu i znaczna część sił nie przenosi się na budowle, lecz wywołuje nieszkodliwe odkształcenie w samym gruncie. Jak wynika z wyżej podanych rozważań błędne było dawniejsze rozumowanie konstruktorów, że należy dążyć do możliwie małego naprężenia w gruncie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na podstawie wymienionych wyżej zasad opracowano trzy sposoby pełnego zabezpieczenia budowli:

  • posadowienie jednomiejscowe na jednej płaszczyźnie fundamentowej w miarę możliwości skupionej,
  • posadowienie dwumiejscowe, posadowienie trzypunktowe (uprawnienia budowlane).

Z tych posadowień tylko trzypunktowe jest statycznie wyznaczalne. Niemniej stateczne są budowle przy posadowieniu jednomiejscowym. Przykładem posadowienia jednomiejscowego jest zbiornik na wodę. Składa się on z dwóch oddzielonych dylatacją kwadratowych zbiorników o powierzchni 23,12 X 23,12, ustawionych na ruszcie fundamentowym złożonym z ław pod ścianami wewnętrznymi (program egzamin ustny).

Kształt wypukły

Ściany zewnętrzne zostały razem z częścią zewnętrzną dna zawieszone wspornikowo na ścianach wewnętrznych dzielących zbiornik na 16 komór. Dzięki takiej konstrukcji zbiornik posiada znaczną sztywność i z łatwością przejmie momenty i siły, które powstaną przy usuwaniu się gruntu. W innym przypadku zastosowano ruszt dla zmniejszenia powierzchni fundamentu, a przez to powiększono naprężenie na grunt i ułatwiono wrzynanie się rusztu w głąb gruntu. Zamiast usztywniających ścian zewnętrznych zastosowano odpowiednio wysokie ławy fundamentowe (opinie o programie).

Dwa walcowe zbiorniki na wodę, które zostały posadowione na kwadratowej płycie usztywnionej żebrami. Zgodnie z zasadą (b) między twardym rodzimym gruntem a podstawą zbiorników ułożono podatną warstwę żwiru, która pozwoli na wciśnięcie się zbiorników w dół  i uzyskanie większej powierzchni sztywność od prostokątnych (segregator aktów prawnych). Osadnik o prostokątnym rzucie poziomym. Zbiornik jest zagłębiony w ziemi i składa się z dwóch części oddzielonych dylatacją. Przylegającą do zbiornika komorę dopływową i stację pomp również oddzielono dylatacją i przez to uzyskano o wiele mniejszy wpływ szkód górniczych na poszczególne elementy. Zbiorniki o rzucie 8,0 x 8,0 posadowiono na płytach 4,0 x 4,0 m, przez co uzyskano konstrukcję bardziej zwartą i chroniącą przed następstwami nierównomiernego osiadania gruntu budowlanego.

Jeżeli porównamy płaskie dno zbiornika z dnem wypukłym, to niewątpliwie korzystniejszy ze względu na reakcję gruntu jest kształt wypukły. Korzystny także dla budowli na terenach zagrożonych szkodami górniczymi jest kształt odwróconej piramidy, gdyż przy różnych odkształceniach terenu budowla podnosi się lub opada utrzymując jednak na ogół położenie osi pionowe. Dla zmniejszenia powierzchni styku zbiornika z gruntem wykop wykonano w ten sposób, że ziemia nie przylega do skośnych ścian (promocja 3 w 1).

Dla zbiorników o dużej powierzchni, np. dla basenów pływackich, stosujemy przy szkodach górniczych posadowienie trzypunktowe. Bardzo korzystne jest takie posadowienie przy zbiornikach o rzucie poziomym o kształcie trójkątnym lub litery T. Z podanych tutaj sposobów najdroższe, ale i najpewniejsze jest posadowienie na dwóch podporach połączonych ściągiem. Można uniknąć ściągu przez wykonanie jednego słupa wahadłowego, tj. zamianę konstrukcji na ramę trójprzegubową.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !