Blog

28.12.2021

Nieustanny wzrost zakresu

Nieustanny wzrost zakresu
Nieustanny wzrost zakresu

Nieustanny wzrost zakresu i tempa prac budowlanych oraz wznoszenie budowli inżynierskich o coraz większych rozmiarach przyczyniły się do zastąpienia rusztowań drewnianych rusztowaniami i stemplowaniami stalowymi. Stwarzało to szerokie możliwości do różnorodnych rozwiązań, a pełny sukces zależał od doboru odpowiednich elementów, z których można by łatwo montować różne rodzaje rusztowań (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z tych względów nie można było stosować - jak to ma miejsce przy budowie stałych konstrukcji metalowych - kształtowników odpowiadających dokładnie siłom, które dane elementy mają przenosić. Na podstawie licznych prób stwierdzono że na budowę rusztowań najlepiej nadają się rury zarówno ze względów technicznych jak i praktycznych.

Względy techniczne. Moment bezwładności przekroju rury jest jednakowy względem wszystkich osi (średnic). Na przykład rura 40-49!) o ściance grubości 3.25 mm i o przekroju 4,60 cm2 ma moment bezwładności 117 200 mm, jednakowy względem każdej średnicy, a moment bezwładności kątownika 50 x x50x5 o przekroju 4,80 cm2 (nieco większym od przekroju rury) zależy od osi, względem której go obliczamy i wynosi od 46 600 do 176 400 mm4 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jak ogólnie wiadomo, wytrzymałość na wyboczenie słupa pracującego na ściskanie jest funkcją jego najmniejszego momentu bezwładności. Tak więc stosunek wytrzymałości na wyboczenie rury do wytrzymałości kątownika wynosi 11,72:4,66.

W celu otrzymania tej samej wytrzymałości na wyboczenie, jaką ma rura 40-49, należałoby użyć kątownika 60x60x8 o przekroju 9 cm2 lub dwuteownika 100 o przekroju 10,6 cm2, a więc kształtowników o przekrojach prawie dwa razy większych od przekroju rury (uprawnienia budowlane).

Wyższość przekrojów

Wyższość przekrojów mających moment bezwładności niezależny od osi uwypukla się wówczas, gdy element może być poddany zginaniu w różnych kierunkach, szczególnie pod wpływem wiatru, przypadkowych uderzeń lub podczas k Względy praktyczne. Rury mają następujące zalety:

  • są gładkie,
  • nie mają załamań, w których mogłaby gromadzić się rdza,
  • magazynowanie, transport, oczyszczanie i malowanie są łatwe,
  • podczas montażu, ze względu na symetrię przekroju, ustawienie rur we właściwej pozycji jest łatwe, dzięki czemu montaż można przeprowadzić szybko, a ryzyko niewłaściwego zamontowania elementu zmniejszyć do minimum. Fakt ten ma duże znaczenie, gdyż najczęściej montaż i demontaż rusztowań przeprowadzają robotnicy niewykwalifikowani (program egzamin ustny).

Do materiałów na rusztowania rurowe będziemy w tej książce zaliczać:

  1. rury różnych długości,
  2. części służące do połączeń rur (np. złącza),
  3. części dodatkowe, umożliwiające zbudowanie różnych typów rusztowań i stemplowań.

Po wykazaniu, że przekrój rurowy jest najodpowiedniejszym profilem na rusztowania, postaramy się teraz podać cechy i wymiary rur przewidzianych do tego celu (opinie o programie).

We Francji najczęściej używa się serii rur ze szwem. Obecnie seria ta zawiera jedenaście rodzajów rur od 5-10 do 80-90. Z liczby tej, na podstawie rozważań dotyczących smukłości, można od razu wyeliminować pięć rodzajów rur o najmniejszych średnicach, a więc rury od 5-10 do 21-27.

O dalszym zawężeniu asortymentu rur zadecydują względy konstrukcyjne i funkcjonalne, respektowane podczas wznoszenia rusztowań. Do nich należy np. warunek, że w7sokość kondygnacji rusztowania powinna wynosić 180-f200 m. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w konstrukcjach stalowych nigdy nie należy stosować elementów o smukłości większej od 200, to przy danej wysokości kondygnacji promień bezwładności przekroju nie może być mniejszy od 10 mm, co z kolei eliminuje wszystkie rury mniejsze od rury 26-34 (segregator aktów prawnych).

Dodatkowym warunkiem jest, aby jeden robotnik mógł łatwo rurę transportować i montować, ciężar jej nie powinien więc przekraczać 25 kG. Warunek ten eliminuje praktycznie rury 80-90 o ciężarze 8,3 kG/m.

Obecnie w praktyce wszystkie te średnice są używane, ale najczęściej do konstruowania wszystkich rusztowań i stemplowań stosuje się rury 40-49 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami