Niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego

 
Niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego

Katastrofa budowlana jest pojęciem, które definiuje polskie prawo budowlane (segregator aktów prawnych). Oznacza to niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego. Oczywiście każdy mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego na czym katastrofa budowlana polega. Jako przykład można podać katastrofą budowlaną kamienicy znajdującej się w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 45 z 25 maja 2017 roku. Strop kamienicy zawalił się na oczach przechodniów. Część trzypiętrowej kamienicy obróciło się w pył. W trakcie katastrofy w budynku znajdował się jeden mężczyzna. Całe szczęście udało się go wydobyć żywego spod gruzów kamienicy. Wypadek ten miał charakter gwałtowny i nagły. Rzecz jasna nikt się go nie spodziewał. Wszelkie znamiona katastrof budowlanej zostały więc spełnione. Katastrofa budowlana była wynikiem wielu lat zaniedbań. Nikt o budynek nie dbał, nie przeprowadzał remontów. Tutaj również możemy znaleźć odniesienie do polskiego prawodawstwa (promocja 3 w 1).

 

Katastrofa kamienicy przy ul. Lubartowskiej spełnia wszystkie przesłanki prawne by zakwalifikować ją jako katastrofę budowlaną. Mieszkańcy Lublina mogli obserwować prace wyjaśniające przyczyny katastrofy budowlanej. Postępowanie to ma na celu ustalić osoby, które odpowiedzialne są za zaistnieje katastrofy. Jeśli katastrofa wynikała z licznych zaniedbać osoba odpowiedzialna za budynek może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. W Lublinie postępowanie wyjaśniające było prowadzone przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego. Odpowiedzialność może więc spaść na kierownika robót budowy. Oczywiście wtedy gdy do katastrofy doszło wtedy gdy był przeprowadzony remont. Najczęściej jednak odpowiedzialność za katastrofę budowlaną spoczywa na właścicielu budynku lub zarządcy. Niekiedy również na użytkowniku. Niegdyś głośna była sprawa gdy słupy żelbetowe przygniotły pracownika. Zawinił człowiek- robotnik (uprawnienia budowlane). Osoby odpowiedzialne za katastrofę budowlą powinny zorganizować pomoc dla wszystkich poszkodowanych. Należy również ograniczyć skutki katastrofy. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca tragedii. Na miejscu powinna pojawić się policja.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !