Blog

Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 10
30.05.2018

Niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego

 
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 11
Niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego

Katastrofa budowlana jest pojęciem, które definiuje polskie prawo budowlane (segregator aktów prawnych). Oznacza to niezamierzane i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego. Oczywiście każdy mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego na czym katastrofa budowlana polega. Jako przykład można podać katastrofą budowlaną kamienicy znajdującej się w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 45 z 25 maja 2017 roku. Strop kamienicy zawalił się na oczach przechodniów. Część trzypiętrowej kamienicy obróciło się w pył. W trakcie katastrofy w budynku znajdował się jeden mężczyzna. Całe szczęście udało się go wydobyć żywego spod gruzów kamienicy. Wypadek ten miał charakter gwałtowny i nagły. Rzecz jasna nikt się go nie spodziewał. Wszelkie znamiona katastrof budowlanej zostały więc spełnione. Katastrofa budowlana była wynikiem wielu lat zaniedbań. Nikt o budynek nie dbał, nie przeprowadzał remontów. Tutaj również możemy znaleźć odniesienie do polskiego prawodawstwa (promocja 3 w 1).

 

Katastrofa kamienicy przy ul. Lubartowskiej spełnia wszystkie przesłanki prawne by zakwalifikować ją jako katastrofę budowlaną. Mieszkańcy Lublina mogli obserwować prace wyjaśniające przyczyny katastrofy budowlanej. Postępowanie to ma na celu ustalić osoby, które odpowiedzialne są za zaistnieje katastrofy. Jeśli katastrofa wynikała z licznych zaniedbać osoba odpowiedzialna za budynek może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. W Lublinie postępowanie wyjaśniające było prowadzone przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego. Odpowiedzialność może więc spaść na kierownika robót budowy. Oczywiście wtedy gdy do katastrofy doszło wtedy gdy był przeprowadzony remont. Najczęściej jednak odpowiedzialność za katastrofę budowlaną spoczywa na właścicielu budynku lub zarządcy. Niekiedy również na użytkowniku. Niegdyś głośna była sprawa gdy słupy żelbetowe przygniotły pracownika. Zawinił człowiek- robotnik (uprawnienia budowlane). Osoby odpowiedzialne za katastrofę budowlą powinny zorganizować pomoc dla wszystkich poszkodowanych. Należy również ograniczyć skutki katastrofy. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca tragedii. Na miejscu powinna pojawić się policja.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 16 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 17 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 18
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 19
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 20 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 21 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 22
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 32 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 33 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 34
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 35
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 36 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 37 Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 38
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kiedy stosuje się studnie fundamentowe? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami