Blog

30.05.2018

Normy powietrza w budynkach przemysłowych

W artykule znajdziesz:

Normy powietrza w budynkach przemysłowych


Normy powietrza w budynkach przemysłowych

 

Przemysł jest główną dziedziną gospodarki każdego niemal kraju. W przemyśle pracuje dominująca ilość zatrudnionych obywateli. Osoby pracujące w przemyśle muszą mieć stworzone odpowiednie warunki pracy. W zakres tych warunków wchodzi odpowiednia wentylacja oraz filtrowanie powietrza, którym oddychają pracownicy.

 

Odpowiednie powietrze w przemyśle

Procesy technologiczne, które są przeprowadzane w zakładach przemysłowych, generują szkodliwe gazy, spaliny, wilgotność oraz zapylenie. Każdy zakład produkcyjny powinien jednocześnie spełniać normy, jakie narzuca mu prawo. Przekroczenie norm jest realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Zakłady powinny dbać o normy tym bardziej, że pracownicy chorujący w skutek ich przekraczania, mogą domagać się wysokich odszkodowań w sądzie. Niewłaściwe powietrze może wpływać również na stan maszyn produkcyjnych, oraz ich wcześniejsze zużycie.

 

Rodzaje wentylacji

Istnieją trzy podstawowe systemy wentylacji przemysłowej:


- wentylacja naturalna związana z naturalnym przemieszczaniem się powietrza,
- wentylacja mechaniczna, w której ruch powietrza jest wymuszany za pomocą odpowiedniego systemu wentylatorów i odciągów,
- wentylacja hybrydowa, polegająca na wentylacji naturalnej wspomaganej w niesprzyjających warunkach wentylatorami,

 

Projektując wentylację przemysłową, należy trzymać się odpowiednich wytycznych i norm. Systemy te mają za zadanie zapewnić wentylację oraz w razie konieczności filtrowanie powietrza, ale same z siebie również nie mogą stwarzać zagrożenia.

 

System wentylacyjny nie powinien również być zbyt energochłonny. Powyższe powoduje, że projektując instalację powinniśmy brać po uwagę:

 

- prawo budowlane,
- prawo energetyczne,
- ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska,
- ustawę o ochronie przeciwpożarowej,

 

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych, może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pracowników, a dla pracodawców prawno-finansowymi. Dla każdego jest to jednak sytuacja niekorzystna.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami