Nowe ustawy o architektach i inżynierach budownictwa

 

Nowe ustawy o architektach i inżynierach budownictwa

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 27 kwietnia 2019 roku pojawiły się kolejne projekty ustaw o architektach i inżynierach budownictwa (program na komputer). Zostały one przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jest to już trzeci projekt wprowadzenia tych zmian, a cały proces rozpoczął się jesienią 2018 roku (program na telefon).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa odnosi się do tych zmian dość krytycznie. Przede wszystkim w wątpliwość podawane jest rozdzielenie w przepisów kwestii, które dotyczą inżynierów budownictwa oraz architektów, co jest z kolei mocno popierane przez Izbę Architektów RP. Większość uwag skoncentrowana jest na rozszerzeniu uprawnień architektów oraz jednoczesne ograniczenie uprawnień kierowników budowy lub robót, którzy sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program egzamin ustny).

Wspomniane ograniczenia wynikają przede wszystkim z tego, ze z przepisów będzie usunięty zapis dający uprawnienia do sporządzania planów zagospodarowania terenu przez osoby mające odpowiednie uprawnienia, co oznacza, iż tego rodzaju czynności będą mogły być wykonywane wyłącznie przez architektów. Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w nowej ustawie pojawiają się też pewne niejasności związane z kwalifikacją wykształcenia odpowiedniego oraz pokrewnego (opinie o programie).

Kolejne projekty ustaw


Niestety do tej pory uwagi, które pojawiają się ze strony środowiska inżynierskiego, są lekceważone przez ustawodawcę, co potwierdzają kolejne projekty ustaw (segregator aktów prawnych). Zarówno środowisko inżynierów, jak i środowisko architektów z niecierpliwością czeka na to, jaki będzie końcowy kształt ustaw o inżynierach budownictwa i architektach. Na pewno nie trzeba będzie czekać na to długo, ponieważ obecnie pojawiła się już trzecia z kolei wersja obu ustaw, co oznacza, iż są one bardzo blisko realizacji. Prawdopodobnie zostaną uchwalone ostatecznie jeszcze w roku 2019, natomiast w życie mogą wejść w roku 2020. W ustawach zostaną też wprowadzone zmiany związane z kwalifikacją praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !