Nowe wyzwania po uzyskaniu uprawnień budowlanych


Nowe wyzwania po uzyskaniu uprawnień budowlanych

 

Witam, Mam na imię Krzysztof. Egzamin na uprawnienia budowlane zdawałem w sesji jesiennej w roku 2014. Specjalność z jakiej posiadam już uprawnienia budowlane to specjalność konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń. Doświadczenie zawodowe zdobywałem przy budowie stadionu oraz hali widowiskowo-sportowej. Pracowałem na tych obiektach w sumie przez 6 lat. Dopiero po tym okresie zdecydowałem się na złożenie dokumentów oraz przebiegu praktyki zawodowej do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu uczyłem się z programu do nauki na uprawnienia budowlane ze strony www.uprawnienia-budowlane.pl. Nauka całej bazy pytań zajęła mi około miesiąca. Na egzaminie na uprawnienia budowlane zdobyłem 98% punktów. Popełniłem tylko jeden błąd przy rozwiązywaniu testów. Test miał formę testu z odpowiedziami zamkniętymi A, B, C z jednokrotną możliwością poprawnej odpowiedzi. Egzamin Ustny również poszedł mi bardzo dobrze, w końcu 6 lat doświadczenia pracy na budowie od rana do wieczora i czasami 7 dni w tygodniu zrobiło swoje. Jak zdałem egzamin pisemny to nie denerwowałem się przed ustnym, ponieważ wiedziałem, że sobie poradzę. Natomiast jak słuchałem innych kandydatów to mieli wręcz odwrotnie, nie bali egzaminu pisemnego, a bardzo stresowali się przed egzaminem ustnym. Po wręczeniu decyzji o zdobyciu uprawnień budowlanych przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej opłaciłem obowiązkową składkę oraz ubezpieczenie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i rozpocząłem pracę jak samodzielny kierownik budowy. Wpisem do dziennika budowy przejąłem obowiązki poprzedniego kierownika, przy którym zdobywałem doświadczenie. Dostałem podwyżkę. Przed egzaminem na uprawnienia budowlane zarabiałem 4000 zł netto, po uzyskaniu uprawnień budowlanych miałem już 10 000 zł na rękę. Teraz przejąłem kolejną budowę i jestem kierownikiem budowy równolegle na dwóch budowach. Zatrudniłem inżynierów budowy na każdej ze swoich budów i teraz moja praca polega na tym, że tylko jeżdżę między budowami i pomagam oraz podpowiadam młodym. Podpisuję im dokumenty na uprawnienia budowlane. Zdobywając uprawnienia budowlane wiadomo, że teoretycznie ma się więcej odpowiedzialności i obowiązków, ale w praktyce jest mniej pracy. Dopiero jak już coś dzieje poważniejszego jest problem. Ale tak to zdobycie i uzyskanie uprawnień budowlanych daje bardzo duże możliwości i otwiera drzwi do nowych wyzwań.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami