Blog

20.08.2021

Nowoczesna technika

W artykule znajdziesz:

Nowoczesna technika

Nowoczesna technika

Nowoczesna technika zna wiele metod produkcji materiałów budowlanych o bardzo małym ciężarze objętościowym. Przykładowo można by wymienić spulchniane tworzywa syntetyczne (np. spulchniane polistyreny), płyty wielowarstwowe z folii aluminiowej, warstwowe przepony termiczne i akustyczne używane w lotnictwie i budowie rakiet (program uprawnienia budowlane na komputer).

W każdym razie przez pojęcie „materiał ścienny” przestaje się w budownictwie rozumieć wyłącznie kamień, cegłę i tradycyjny beton. Względy ekonomiczne raczej, a nie ograniczenia natury technicznej, zmuszają nas do zastanawiania się, jaki rodzaj materiałów ściennych i konstrukcji należy stosować na obecnym etapie budownictwa, nie przesądzając jeszcze perspektywicznych możliwości, które wydają się bardzo zachęcające, zwłaszcza w świetle osiągnięć nowoczesnej chemii.
W chwili obecnej najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie i najtańsze są jednak krzemiany (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Konieczne wydaje się więc znalezienie rozsądnego kompromisu pomiędzy wytrzymałością a lekkością, masowością i kosztami wytwarzania materiałów ściennych, aby w sposób najbardziej racjonalny i gospodarczo uzasadniony móc wykonać trudne i wielkie zadania budownictwa.

Dodatkowym argumentem, przemawiającym za słusznością rozwijania produkcji betonów komórkowych, są dane Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego (Jan Borowski) omawiające porównawczo efektywność różnych materiałów budowlanych w ścianach zewnętrznych (uprawnienia budowlane).
Metoda BLB opiera się na zastosowaniu do produkcji betonów komórkowych specjalnego typu cementu o zwiększonej zawartości minerału, tzw. belitu (f!2CaO • Si02), który w klinkierach zwykłych cementów portlandzkich występuje tylko w ilościach od 10 do 35%.

Technologia BLB

Według klasyfikacji podanej przez Niicement (J. J. Cholin), do cementu belitowego można zaliczyć te cementy, w których ilość belitu 35% (program egzamin ustny). Cement belitowy odegrał w rozwoju betonów komórkowych w Polsce poważną rolę, gdyż jego zastosowanie (po raz pierwszy w r. 1954) pozwoliło na znaczne polepszenie produkcji betonu komórkowego i przyczyniło się do uzyskania lepszej jakości tego materiału, mimo przejścia na cementy niższych marek w zakładach produkujących betony komórkowe na kruszywie piaskowym. Pozwoliło to jednocześnie na wyodrębnienie pierwszego typu polskiej technologii wytwarzania betonów komórkowych wśród technologii licencyjnych.

Technologia BLB polega na następujących zabiegach. Mieszaninę o składzie ciężarowym ok. 62% piasku, ok. 38% wody miele się w młynach rurowych na szlam o rozdrobnieniu 1500-2000 cm’-/g (wg Blaine’a) i po dodaniu ok. 1-2% Ca(OH)2 gromadzi się go w silosach z urządzeniami przeciwdziałającymi sedymentacji (opinie o programie).
Przygotowuje się odpowiednią ilość spoiwa typu cementu belitowego (lub ew. cementu hutniczego, w którego składzie znajduje się spora
ilość szkliwa belitowego i melilitu) lub cementu o przewadze C4AF nad C3A.

Odmierza się odpowiednią ilość „dojrzałego” (dojrzewanie w silosie trwa około 12 godzin) szlamu piaskowego i po podgrzaniu go do temp. 40-50 °C wlewa się do szczelnej mieszarki szybkobieżnej. Następnie dosypuje się do mieszarki odważony cement. Po dokładnym wymieszaniu (3-5 min) dodaje się do masy emulsję o działaniu powierzchniowo czynnym oraz proszek aluminiowy pod postacią wodnej zawiesiny lub pasty (segregator aktów prawnych). Całość miesza się ok. 1 min i wylewa do form stalowych, posmarowanych smarem, zapobiegającym późniejszemu przywieraniu betonu do dna i boków form.

Po wyrośnięciu masy i wstępnym związaniu, kroi się ją na określone elementy i poddaje je hartowaniu w autoklawach.
Charakterystyczną cechą betonu typu BLB jest regularna porowatość struktury o charakterze powierzchni wgłębień „glazurowanej leizną silikatową”. Połączenie poszczególnych wnęk otworami i spękaniami typu makro bez uwidocznienia kapilarów (promocja 3 w 1).
Istota metody BLB polega na zastosowaniu jako spoiwa cementu belitowego (lub innych odpowiednio dobranych cementów) zamiast cementu portlandzkiego wysokich marek.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami