Obciążenia

Obciążenia

Obciążenia, jakie przenosi konstrukcja dachowa od śniegu i wiatru, są przeważnie mniejsze od obciążeń użytkowych stropów, dlatego płyty dachowe obliczone są na przeniesienie mniejszych obciążeń niż płyty stropowe. Na konstrukcji nośnej dachu pod warstwę ocieplenia układa się dwie warstwy papy luźno ułożonej i sklejonej lepikiem na zakładach (program uprawnienia budowlane na komputer). Warstwa ta, zwana paroizolacja zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej przez strop i skraplaniem się jej w warstwie ocieplającej.

Montaż konstrukcji stropodachu ocieplonego i nie ocieplonego odbywa się tak samo. Różnica polega na tym, że w stropodachach ocieplonych na konstrukcji układa się warstwę ocieplającą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Stropodachy z płyt gładkich i korytkowych wykonuje się przy rozstawie podpór nie przekraczającym 3,0 m. Stropodach nie ocieplony z płyt korytkowych. Płyty są swobodnie podparte na belkach. Na płytach i w spoinach układa się zaprawę cementową, której powierzchnię wygładza się, a po jej wyschnięciu i zagruntowaniu przykleja pokrycie papowre.
W stropodachu ocieplonym wentylowanym, pokrycie papowe jest ułożone również na płytach korytkowych.

Płyty są oparte na murach ażurowych o grubości 12 cm, ustawionych na stropie najwyższej kondygnacji. Strop jest ocieplony ułożoną na nim bezpośrednio warstwą materiału nienasiąkliwego, jak wełna mineralna, pianizol itp. i intensywnie wentylowany. Dlatego nie stosuje się w nich warstw paroizolacji (uprawnienia budowlane). Jeżeli płyty korytkowe stanowią stropodach ocieplony budynku, to można go wykonać układając warstwy w kolejności.

Jeżeli w budynku o szerokości traktu do około 6,0 m strop nad najwyższą kondygnacją powinien być poziomy, można go wykonać jako stropodach wentylowany lub nie wentylowany. Strop w takim wypadku może być wykonany jako prefabrykowany, a nawet monolityczny (program egzamin ustny).
W stropodachach nie wentylowanych wykonuje się warstwę paroizolacji, a na niej układa warstwę ocieplającą ze spadkiem dla odpływu wody opadowej. Na warstwie tej wykonuje się gładź cementową i pokrycie papowe.

Pokrycie papowe

Pokrycie papowe na tym dachu jest przyklejone do warstwy gładzi cementowej ułożonej na panwiach opartych na murach poddasza. W razie możliwości wykonania stropu nad najwyższą kondygnacją ze spadkiem zapewniającym spływ wody opadowej można, stosować stropodach ocieplony wykonany w sposób (opinie o programie).
W budynkach, w których odległość między podporami dźwigarów nośnych, na których oparte są płyty stropowe lub dachowe, wynosi ponad 9,0 m, stosuje się dźwigary z betonu sprężonego.
Typowe dźwigary strunobetonowe dostosowane do rozpiętości w osiach podpór od 9,0 do 15,0 m (segregator aktów prawnych).

Dźwigary kablobetonowe mają rozpiętość od 15 do 30 m, a specjalne nawet do 42,0 m. Dźwigary z betonu sprężonego splotami stosowane w budynkach halowych produkowanych w „fabryce fabryk” mają rozpiętość w osiach podpór 18,0 m.

Montaż stropodachu na dźwigarach odbywa się za pomocą dźwigów. Między płytami powstają na dźwigarach bruzdy. Z płyt dachowych i z wiązarów wystają pręty zbrojenia. Po zmontowaniu płyt układa się podłużne zbrojenie między wystające z dźwigara pręty i bruzdy wypełnia betonem. Przebieg montażu hali przemysłowej i stropodachu nad halą.
Ocieplenie na płytach dachowych układa się po stwardnieniu betonu w węzłach łączących prefabrykaty (promocja 3 w 1).

Mimo tych zalet konstrukcje metalowe były u nas stosowane w niewielkim zakresie ze względu na małą produkcję wyrobów ze stali i stopów aluminiowych dla budownictwa. W ostatnich latach produkcja ta jest znacznie większa i dachy metalowe stosuje się w coraz szerszym zakresie.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !