Blog

Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 10
26.07.2018

Jak ocenić ryzyko przy ręcznych pracach transportowych?

W artykule znajdziesz:

Jak ocenić ryzyko przy ręcznych pracach transportowych?


Wykonywanie ręcznych prac transportowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, które można zminimalizować stosując się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niektóre z tego rodzaju prac cechują się ryzykiem niskim, inne średnim, a jeszcze inne wysokim. Przed przystąpieniem do ręcznych prac transportowych pracodawca jest zobowiązanych do opracowania oceny ryzyka biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje pracownika, jego płeć i wiek, a także niepełnosprawność. Ryzyko małe dotyczy wyłącznie prac zmechanizowanych, które wykonywane są w zgodzie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Takie prace nie powinny u pracowników powodować wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, stresu czy nadmiernego zmęczenia. Takie prace nie zawsze mogą być wykonywane przez osoby zaliczane do specjalnych grup ryzyka, czyli przez młodocianych lub kobiety w ciąży.
Ryzyko średnie dotyczy prac, które u części pracowników o mniejszej sprawności fizycznej mogą powodować dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, stres i nadmierne zmęczenie. W przypadku takiej oceny ryzyka należy zwrócić szczególną uwagę na organizację pracy, czyli jej tempo, czas trwania czy częstotliwość czynności, aby jednoznacznie ocenić ryzyko zawodowe.
Ryzyko duże występuje w przypadku dużego obciążenia ręcznymi pracami transportowymi. Ich wykonywanie może wówczas skutkować ryzykiem powstania urazów, dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz nadmiernego zmęczenia i stresu. W takim wypadku pracodawca musi dokonać oceny organizacji pracy oraz stanowiska pracy zarówno pod względem tempa, częstotliwości i czasu trwania czynności, jak i poręczności oraz masy przemieszczanych przedmiotów, a także drogi ich przemieszczania, czy pozycji, która jest niezbędna do wykonywania tej pracy. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek jak najszybszego poprawienia warunków pracy, aby wartość ryzyka zmieniła się z wysokiej na niską. W przeciwnym wypadku prace muszą być wstrzymane aż do chwili poprawienia warunków.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 15 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 16 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 17
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 18
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 19 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 20 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 21
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 31 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 32 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 33
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 34
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 35 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 36 Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 37
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych? zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami