Obciążenia stałe

Obciążenia stałe

Obciążenia przekazywane na fundament pieca można podzielić na:
a) obciążenia stale,
b) obciążenia zmienne,
c) obciążenia specjalne, wynikające z charakteru, przeznaczenia i eksploatacji poszczególnych elementów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obciążenia stale to: ciężar własny fundamentu, ciężar własny materiałów ceramicznych wykładziny i izolacji termicznej dolnej części pieca, ciężar własny górnej części pieca wraz z konstrukcją nośną oraz obciążenia ze słupów od ciężaru własnego pomostu roboczego.
Obciążenia zmienne to: ciężar wsadu, ciężar kadzi z płynną stalą i żużlem, obciążenia użytkowe pomostu roboczego przekazywane przez słupy oraz parcie ziemi.
Ciężar własny fundamentu ustala projektant części budowlanej, wszystkie natomiast pozostałe obciążenia ustala projektant technolog. Dla pieców stałych ustala się najniekorzystniejsze wielkości obciążeń stałych i zmiennych, przy czym zmianie ulega jedynie wielkość tych obciążeń bez zmiany położenia wypadkowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID)..

W przypadku pieców przechylnych wypadkowa obciążenia (ciężar #własny części przechylnej i ciężar wsadu) zmienia swoją wielkość i położenie w czasie spustu żużla i stali. Występują tu 3 przypadki obciążenia, które mają wpływ na ustalenie wymiarów fundamentu:
a) normalne położenie pieca z maksymalnym obciążeniem,
b) piec przechylony jest w stronę hali piecowej o kąt 0-H15° do spustu żużla,
c) piec przechylony jest w stronę hali o kąt 0-r-35° do spustu stali.
Obciążenia zmienne ze słupów - to obciążenia użytkowe pomostu roboczego. Obciążenie użytkowe dla pomostów wokół pieców martenowskich przyjmuje się zwykle 3,0H-4,0 T m2, co łącznie z ciężarem własnym pomostu daje siłę od 10C-150 T na jeden słup. Istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia pełnego obciążenia użytkowego pomostu i dlatego można dokonać częściowej redukcji obciążenia użytkowego przekazywanego na fundament (uprawnienia budowlane).

Wielkość obciążeń stałych

Wielkość obciążeń stałych i zmiennych zależy od pojemności i konstrukcji pieca i musi być każdorazowo ustalona przez technologa. Dla przykładu można podać, że sumaryczne obciążenie pieca stałego o pojemności 120 T (bez ciężaru fundamentu i obciążeń z pomostu) wynosi ok. 3600 T, dla pieca zaś stałego o pojemności 150 T obciążenie to jest równe 4000 T. Obciążenia te przekazywano są na fundament jako siły skupione (np. oddziaływania konstrukcji podporowej trzonu pieca) lub jako równomiernie rozłożone. Schemat obciążenia pieca o pojemności 150 T.

Parcie ziemi oblicza się zgodnie z zasadami ogólnie przyjętymi w mechanice gruntów (program egzamin ustny). Należy uwzględnić jedynie zmianę własności fizyczno-mechanicznych gruntu spowodowaną nagrzaniem gruntu oraz odpowiednie obciążenie naziomu, które w warunkach stalowni należy przyjmować od 3 do 5 T/m2.
Obciążenia specjalne występują sporadycznie. Należy je uwzględnić także w trakcie projektowania, gdyż mogą spowodować szkody trudne do naprawy w czasie okresowego remontu pieca. Zaliczamy do nich: obciążenia dynamiczne wywołane nagłym opuszczeniem kadzi na stojaki oraz obciążenia dynamiczne wywołane odstrzeliwaniem żużla w żużelnikach za pomocą materiałów wybuchowych w czasie okresowych remontów pieca (opinie o programie). Wpływy te są trudne do dokładnego ujęcia rachunkowego. Uwzględnia się je poprzez wybór odpowiedniej masy tej części fundamentu, na którą mają one bezpośredni wpływ, oddylatowanie fundamentu, a także przez zastosowanie konstrukcyjnie zagęszczonego zbrojenia prętami stalowymi (segregator aktów prawnych).

Określenie wpływów termicznych jest podstawą doboru najbardziej właściwych pod względem technicznym i ekonomicznym materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych.
Przeprowadzone dotychczas badania ograniczają się jedynie do ustalenia wielkości temperatur w poszczególnych miejscach pieca na drodze przepływu spalin, gdyż ma to duży wpływ na właściwą pracę cieplną pieca. Brak natomiast pomiarów temperatur dla potrzeb budowlanych (promocja 3 w 1).

Wewnątrz pieca temperatura płomienia wynosi 1700-M800°C. Na drodze od przestrzeni roboczej pieca do regeneratorów temperatura spalin stopniowo spada, oddając ciepło wykładzinie ceramicznej regeneratorów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !