Ważna kwestia utworzenia dróg dojazdowych na teren budowy


W trakcie tworzenia placu budowy należy zwrócić szczególną uwagę na elementy i działania związane z sama budową, a także mieć na uwadze wiele innych aspektów dotyczących pozostały sfer otaczających teren budowy (program na komputer). W trakcie realizacji inwestycji trzeba zwrócić uwagę i uwzględnić w odpowiednio zaprojektowanych planach tematy takie jak: zagospodarowanie powierzchni przed budynkiem, przyłącza wodne i instalacje elektryczne, jak również dojazd do działki budowlanej (program na telefon).

Brak drogi publicznej nie wyklucza utworzenia drogi dojazdowej

Obciążenie ruchem pieszym lub kołowym

Nie wszystkie działki znajdują się bezpośrednio przy wytyczonej drodze publicznej. Nie każda nieruchomość powstaje blisko ulicy, z której możliwe jest dostanie się na teren budowy (program egzamin ustny). Do placu budowy nieruchomości, musi jednak zawsze prowadzić droga, która będzie posiadała zgodne z prawem wymiary i cechy. Droga, która będzie stanowiła dojazd do działki budowlanej powinna posiadać minimalną szerokość 3 metrów i będzie łączyła drogę publiczna z działką. Możliwe jest również stworzenie ciągu pieszo kołowego, który musi mieć szerokość nie mniejszą niż 4,5 m. Droga prowadząca do działki oraz wszelkie przyłącza i rury prowadzone pod nią muszą wytrzymać przewidziane i wysokie obciążenie ruchem pieszym lub kołowym. Nawierzchnia takich dróg musi posiadać nawierzchnie odpowiednią do przewidzianego ruchu (opinie o programie).

Utworzenie drogi koniecznej czyli ustanowienie służebności wydzielonej części nieruchomości


W przypadku gdy działka budowlana znajduje się zaraz przy drodze publicznego użytku, a za działką inwestora znajduje się działka sąsiada, obowiązkiem jest stworzenie dogodnego dojścia osób do drugiej działki (segregator aktów prawnych). Aby przejście było wygodne, trwałe i możliwe należy stworzyć drogę konieczną. Wytyczenie tego rodzaju drogi, ustalone jest prawnie i objęte artykułami Kodeksu Cywilnego. Właściciel działki, przez którą ma przebiegać przejście może zażądać jednorazowego zadośćuczynienia za udostępnienie gruntu pod drogę. Stworzenie dojazdu i przejścia do działki budowlanej to bardzo ważny punkt planowania budowy (promocja 3  w 1). Stworzenie bezpiecznych warunków przejazd jest jednym z głównych elementów planowania tworzenia nieruchomości.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !