Produkcja płyt falistych

Produkcja płyt falistych

Jako matryce do produkcji płyt falistych dużych stosowane są płyty faliste wykonane w zakładzie stałym. Po zakończeniu produkcji w zakładzie poligonowym lub po ukończeniu produkcji przyobiektowej płyty używane jako matryce zamontowuje się w budynek. Formowanie przeprowadza się w stosach do 5 warstw jedna na drugiej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do produkcji płyt dużych przeznaczonych jest dwanaście matryc z płyt falistych, podzielonych na trzy grupy. Płyty faliste uformowane na tego rodzaju matrycach nie podlegają obróbce termicznej, wskutek czego cykl produkcji trwa 15 dni. W ciągu pierwszych 5 dni produkuje się płyty na pierwszej grupie matryc, w ciągu następnych 5 dni - na drugiej grupie, następnie w ciągu tego samego okresu - na trzeciej grupie. W czasie betonowania płyt na matrycach trzeciej grupy rozformowuje się (zdejmuje się) płyty z matryc pierwszej grupy i po 15 dniach rozpoczyna się powtórny cykl produkcyjny na matrycach pierwszej grupy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Elementy uzupełniające wykonywane są w formach stalowych. Wszystkie elementy produkowane są w zasięgu suwnicy bramowej o rozpiętości 20 m i udźwigu 5 T. Proces produkcji obejmuje następujące czynności: po ułożeniu i zamknięciu formy przeprowadza się smarowanie matrycy i ścianek bocznych formy (uprawnienia budowlane). Zbrojenie w postaci siatek i szkieletów zbrojeniowych układa się w matrycach za pomocą suwnicy bramowej po uprzednim ułożeniu podkładek dla zapewnienia właściwego położenia zbrojenia. Z kolei następuje zapełnienie form mieszanką betonową z pojemnika podwieszonego do suwnicy. Formowanie i zagęszczanie betonu przeprowadza się wibratorami powierzchniowymi w postaci kilku wibroszablonów, z których ostatni jest o kształcie odpowiadającym falom formowanych płyt falistych.

Wibroszablony te przesuwane są po powierzchni górnej formy bocznej. Boczne ścianki matryc dla płyt falistych dużych wykonywane są z drewna i są umocowane na stałe do szablonu. Formowanie płyty odbywa się w trzech etapach: betonowanie żeber, betonowanie dolnej części płyty, betonowanie górnej części płyty. Beton w żebrach zagęszcza się wibratorami wgłębnymi (program egzamin ustny).

Wygładzenie płyty

Po ukończeniu zagęszczania następuje wykończenie powierzchni płyty przez wygładzenie jej stalowymi lub drewnianymi zacieraczkami.

Obróbce termicznej w parze podlegają wszystkie elementy z wyjątkiem płyt falistych dużych, które poddawane są naparzaniu pod brezentem tylko przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Płyty faliste małe w elementach belkowych nagrzewane są wężownicami zabetonowanymi w matrycach. Cykl obróbki termicznej trwa 15 godzin, w tym 3 godziny podnoszenia temperatury, 10 godzin naparzania w temperaturze 80°C i 2 godziny studzenia (opinie o programie).

Elementy łukowe i ramowe wykonywane są w zagłębionych komorach, które w czasie obróbki termicznej nakrywa się przykrywami. Cykl nagrzewania rozpoczyna się tu w pół godziny po zaformowaniu, 2,5 godziny trwa podnoszenie temperatury do 85°C, 10 godzin nagrzewanie i 2 godziny studzenie. Wszystkie elementy zdejmowane są z matryc i układane na miejscach składowania za pomocą suwnicy.

Czas cyklu produkcyjnego wraz z obróbką termiczną waha się w granicach od 16,6 do 21 godzin, przy stanie zatrudnienia 7-8 robotników.

Podstawowymi maszynami i urządzeniami mechanicznymi linii produkcyjnej są: suwnica bramowa 5 T, dwa wibratory wgłębne, jeden wibrator powierzchniowy, dwa szablony wibracyjne, dwa pojemniki na mieszankę betonową oraz po cztery komplety form dla płyt falistych dużych i małych, dwie formy dla łuków, cztery formy dla belek i dla ram (segregator aktów prawnych).

roczna na tego rodzaju linii technologicznej jest mała, wynosi bowiem 4510 m3, w tym 1690 m3 płyt falistych i 2820 m3 elementów liniowych (elementy łukowe, belki gzymsowe, slupy, ramy). Produkcja ta umożliwia wykonanie 24 200 m2 przekryć dachowych z płyt falistych oraz wykonanie konstrukcji nośnych o nieco większej powierzchni (27 200 m2). Produkcja elementów w formach ruchomych metodą agregatowo-potokową. W metodzie ten elementy płytowe są formowane i zagęszczane w formach stalowych na stołach wibracyjnych.

Po uformowaniu elementy wraz z formami są przenoszone lub przesuwane do komory (komór) obróbki termicznej (promocja 3 w 1). Po wyjęciu z komory obróbki cieplnej elementy zostają rozformowane na stanowiskach rozformowywania, a formy wracają z powrotem na stanowiska formowania. Przemieszczanie form w całym procesie produkcyjnym odbywa się za pomocą suwnicy, wózków szynowych, żurawi i innych urządzeń transportowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami