Obciążenie użytkowe

Obciążenie użytkowe

Na wspornikach z jednej strony usytuowane są kolumny budynku aparatury zaworów, z drugiej tunel spalinowy. Inną postać przybiera fundament, gdy tunel spalinowy usytuowany jest pod nagrzewnicami wzdłuż ich osi, w środku bloku fundamentowego, a poziom roboczy jest wzniesiony o 4-5 m nad tunelem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy podkreślić, że taki kształt fundamentu jest szczególnie niekorzystny na działanie temperatury - jest to bowiem ustrój statycznie niewyznaczalny, o różnej grubości elementów ściennych nagrzewanych od wewnątrz; wymaga więc znacznego zbrojenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Skomplikowany układ przestrzenny nie daje przesłanek do ścisłego ujęcia zagadnienia rozkładu temperatur w elementach nagrzewanych, a różnice w grubościach ścian i filarów stwarzają warunki do powstania rys i pęknięć. Dlatego korzystniejszym ustrojem pod względem termicznym jest fundament płytowo-ścianowy z możliwością przesuwu płyty górnej oraz z możliwością chłodzenia wewnętrznych płaszczyzn ścian i płyty od strony tunelu spalinowego (uprawnienia budowlane).
Jest to typ fundamentu ścianowego o swobodnie opartej płycie górnej na podłużnych ścianach zewnętrznych. Ściany są zamocowane w płycie dolnej.

W związku z coraz częstszym przestawianiem pracy wielkich pieców na podwyższone ciśnienie, zastępuje się niekorzystną konstrukcję płaskiego dna pancerza nagrzewnic przez dno o kształcie powłoki kulistej podobnej do głowicy nagrzewnicy. Taka konstrukcja dna nagrzewnicy pociąga za sobą konieczność nadania fundamentowi nowej formy słupowo-pierścieniowej albo słupowej.
Nagrzewnica wsparta jest na pierścieniu lub bezpośrednio na 3 lub więcej słupach zamocowanych na wspólnej płycie dolnej.

Takie rozwiązanie eliminuje nieomal zupełnie działanie wysokiej temperatury na fundament, pozwala na łatwe ukształtowanie kulistego dna nagrzewnicy oraz daje dużo wolnej przestrzeni pod nagrzewnicami, potrzebnej dla przeprowadzenia przewodów powietrznych i spalinowych. Obciążenia przekazywane na fundament nagrzewnicy stanowią:
Obciążenie pionowe nagrzewnicy, w skład którego wchodzą: ciężar wy- murówki szamotowej, ciężar pancerza stalowego, ciężary zaworów, przewodów, zasuw palników itp. Wartość powyższych obciążeń ustala technolog projektujący nagrzewnicę.

Wpływy termiczne

Obciążenia te traktuje się jako równomiernie rozłożone na powierzchni koła o średnicy dna pancerza nagrzewnicy (program egzamin ustny).
Obciążenie pionowe przekazywane przez słupy pomostu lub pomieszczenia aparatury nagrzewnic. Wielkość obciążenia ustala się w porozumieniu z technologiem.
Ciężar własny konstrukcji fundamentu.

Ciężar ziemi spoczywającej na odsadzkach fundamentu.
Obciążenie wiatrem działające na płaszcz nagrzewnicy.
Obciążenie dynamiczne uwzględniające wibrację nagrzewnic, jaka może mieć miejsce w okresie spalania gazu, po osiągnięciu pewnego krytycznego oporu przepływu gazu. Obciążenie to obecnie uwzględnia się przez wprowadzenie współczynnika dynamicznego (opinie o programie).

Wpływy termiczne wynikające z pracy nagrzewnicy jako urządzenia cieplnego. Wielkość ich przyjmuje się w zasadzie na podstawie danych technologicznych. Temperatura przekazująca się na fundament poprzez dolne warstwy izolacyjne nagrzewnicy wynosi zazwyczaj od 100 do 150°C. Jakkolwiek nie jest to temperatura wysoka, jednak dla dużych masywów blokowych lub płytowych wpływ jej na wielkości sił wewnętrznych jest znaczny (segregator aktów prawnych).
Obciążenie siłą tarcia pomiędzy pancerzem a wymurówką; wartość tej siły zwiększa się pod wpływem nagrzania. Siłę tarcia oblicza się mnożąc ciężar pancerza przez odpowiedni współczynnik tarcia (wypełnienia ceramicznego o stal).

Obciążenie od działania wewnętrznego ciśnienia dmuchu (promocja 3 w 1).
Dwa ostatnie rodzaje obciążeń przekazują się na fundament przez pancerze nagrzewnicy i są skierowane przeciwnie do kierunku siły ciężkości (powodują rozciąganie kotew pancerza).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !