Obiekty budowlane budownictwa przemysłowego


Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Specjalność konstrukcyjno-budowlana to jedno z uprawnień budowlanych. Pozwala ona na swobodne kierowanie robotami budowlanymi związanymi z różnego rodzaju obiektami, a także przygotowywanie i sporządzanie ich projektów. W ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej starać można się o nieograniczony lub ograniczony zakres uprawnień.

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

Specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

Jeżeli uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uzyskiwane są bez ograniczeń, uprawniają do nieograniczonego sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektów. Umożliwiają również kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przygotowanego projektu architektoniczno-budowlanego dowolnego obiektu. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, specjalność konstrukcyjno-budowlana może być wyodrębniona ze specjalizacji techniczno-budowlanej. Uzyskiwane wówczas uprawnienia pozwalają na sporządzanie projektów i kierowanie pracami w zakresie konkretnych typów obiektów, takich jak obiekty budowlane budownictwa przemysłowego i ogólnego, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych, budowle wysokościowe, obiekty geotechniczne, rusztowania czy deskowania wielofunkcyjne.

Ograniczony zakres uprawnień

Specjalność konstrukcyjno-budowlana w zakresie ograniczonym pozwala na kierowanie robotami budowlanymi związanymi z konkretnym obiektem budowlanym tylko wówczas, jeżeli posiada on określone parametry. Kubatura może wynieść maksymalnie do 1000 m3, a wysokość nad poziomem terenu do 3 kondygnacji nadziemnych do 12 m przy kondygnacji o wysokości do 4,8 m. Ograniczenia dotyczą również obiektów usadowionych na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, na gruncie nośnym o wymaganej stabilności. Prace mogą być wykonywane przy rozpiętości maksymalnej elementów konstrukcyjnych do 6 m oraz wysięgu wsporników do 2 m. Obiekty nie mogą zawierać elementów wstępnie sprężanych na budowie oraz wymagać uwzględnienia wpływu górniczej eksploatacji.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami