Obiekty budowlane budownictwa przemysłowego


Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Specjalność konstrukcyjno-budowlana to jedno z uprawnień budowlanych. Pozwala ona na swobodne kierowanie robotami budowlanymi związanymi z różnego rodzaju obiektami, a także przygotowywanie i sporządzanie ich projektów. W ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej starać można się o nieograniczony lub ograniczony zakres uprawnień.

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

Specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

Jeżeli uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uzyskiwane są bez ograniczeń, uprawniają do nieograniczonego sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektów. Umożliwiają również kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przygotowanego projektu architektoniczno-budowlanego dowolnego obiektu. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, specjalność konstrukcyjno-budowlana może być wyodrębniona ze specjalizacji techniczno-budowlanej. Uzyskiwane wówczas uprawnienia pozwalają na sporządzanie projektów i kierowanie pracami w zakresie konkretnych typów obiektów, takich jak obiekty budowlane budownictwa przemysłowego i ogólnego, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych, budowle wysokościowe, obiekty geotechniczne, rusztowania czy deskowania wielofunkcyjne.

Ograniczony zakres uprawnień

Specjalność konstrukcyjno-budowlana w zakresie ograniczonym pozwala na kierowanie robotami budowlanymi związanymi z konkretnym obiektem budowlanym tylko wówczas, jeżeli posiada on określone parametry. Kubatura może wynieść maksymalnie do 1000 m3, a wysokość nad poziomem terenu do 3 kondygnacji nadziemnych do 12 m przy kondygnacji o wysokości do 4,8 m. Ograniczenia dotyczą również obiektów usadowionych na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, na gruncie nośnym o wymaganej stabilności. Prace mogą być wykonywane przy rozpiętości maksymalnej elementów konstrukcyjnych do 6 m oraz wysięgu wsporników do 2 m. Obiekty nie mogą zawierać elementów wstępnie sprężanych na budowie oraz wymagać uwzględnienia wpływu górniczej eksploatacji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !