Blog

11.08.2018

Obiekty budowlane i ich klasyfikacja

W artykule znajdziesz:

Obiekty budowlane i ich klasyfikacja


Uprawnienia budowlane.Podstawą do opracowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych była Europejska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych. Jak każda klasyfikacja, służy ona w głównej mierze do celów szacunkowych i sprawozdawczych, ale także ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Obiekty budowlane a budynki
* Obiekty budowlane są konstrukcjami połączonymi z gruntem w sposób trwały. Wykonane są w rezultacie prac budowlanych z materiałów budowlanych i elementów składowych.
* Budynki natomiast to obiekty budowlane zadaszone, wyposażone w instalacje i urządzenia techniczne, które są wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przeznaczone są i przystosowane do przebywania w nich ludzi i zwierząt oraz do ochrony przedmiotów. Dzielą się na:
- mieszkalne (rodzaj obiektu budowlanego, którego co najmniej połowa wykorzystana jest do celów mieszkalnych),
- niemieszkalne
Obiekty budowlane klasyfikowane są w dwóch sektorach:
* Budynki
* Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, obejmujące:
- infrastrukturę transportu (drogi, autostrady, mosty, wiadukty, tunele, budowle wodne),
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,
- obiekty inżynierii lądowej, wodnej i pozostałe (np. budowle sportowe, rekreacyjne)
Kategoria obiektu budowlanego
Kategorie obiektów budowlanych szczegółowo określone zostały w przepisach prawa budowlanego. Jest ich 30.
Pojawia się pytanie, kiedy konieczne jest wskazanie kategorii obiektu budowlanego?
Otóż jest ono wymagane np. w przypadku:
- składania wniosku o pozwolenie na budowę,
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzji o pozwoleniu na budowę, w której zaliczenie obiektu budowlanego do określonej kategorii jest bardzo istotne, zwłaszcza na etapie oddawania go do użytkowania.
W tym miejscu warto dodać, że nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę, może mieć konsekwencje, w postaci stwierdzenia nieważności decyzji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami