Obiekty mostowe zagadnienia na egzamin


Obiekty mostowe zagadnienia na egzamin


Zasady uwzględniania skręcania przy wymiarowaniu belek żelbetowych


Naprężenia ścinające pochodzące od momentów skręcających należy dodawać do naprężeń ścinających od sił poprzecznych, które mogą wystąpić równocześnie przy najniekorzystniejszym układzie obciążenia. Jeżeli suma naprężeń od ścinania i skręcania nie jest większa od odpowiedniej wytrzymałości obliczeniowej betonu ((R)(tau R) to dodatkowe zbrojenie na skręcanie nie jest potrzebne. Jeżeli suma naprężeń ścinających jest większa od (R to należy zastosować dodatkowe zbrojenie na skręcanie w postaci obwodowych strzemion zamkniętych. W żadnym przypadku suma naprężeń od ścinania i skręcania nie może przekroczyć odpowiedniej wartości normowej ((b max)(tau bmax).


Podaj podstawowe zasady sprawdzania zmęczenia w elementach żelbetowych i sprężonych


W przypadku mostów betonowych sprawdzeniu na zmęczenie podlegają połączenia spawane prętów zbrojeniowych, połączenia cięgien sprężających między sobą oraz cięgna w zakotwieniach. Zmęczenie uwzględnia się jeżeli liczba cykli obciążenia jest nie mniejsza od 500000 w okresie użytkowania przy zakresie naprężeń nie mniejszym od 40% wytrzymałości charakterystycznej. Przy sprawdzaniu warunku zmęczenia uwzględnia się rodzaj połączenia, krzywizny wygięcia, liczbę cykli obciążenia, długość elementu, położenie obiektu (mosty drogowe, kolejowe na liniach magistralnych i pozostałych liniach kolejowych).

 

Reklama: Zachęcamy również do zapoznania się z opiniami o naszych programach. W naszym pakiecie dostępny jest program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w dwóch wersjach: na komputer (wersja stacjonarna) oraz na telefon/tablet (wersja mobilna). W ofercie posiadamy również tryb Egzamin Ustny.


Jakie są zasady zbrojenia strzemionami żelbetowych elementów zginanych?


Minimalna średnica strzemion nie powinna być mniejsza niż 0,25d i nie mniejsza niż 6mm (d - średnica prętów zbrojenia głównego). Rozstaw strzemion w elementach zginanych powinien być nie większy niż: 12d, 30cm, niezależnie od ilości ramion strzemion. Każdy z prętów zbrojenia głównego powinien być objęty strzemieniem. W belkach o szerokości większej niż 35 cm, zbrojonych w strefie rozciąganej więcej niż 3 prętami, należy stosować strzemiona czterocięte.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami