Blog

Silniki stacyjne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Obiekty mostowe zagadnienia na egzamin

W artykule znajdziesz:

Obiekty mostowe zagadnienia na egzamin


Obiekty mostowe zagadnienia na egzamin


Zasady uwzględniania skręcania przy wymiarowaniu belek żelbetowych


Naprężenia ścinające pochodzące od momentów skręcających należy dodawać do naprężeń ścinających od sił poprzecznych, które mogą wystąpić równocześnie przy najniekorzystniejszym układzie obciążenia. Jeżeli suma naprężeń od ścinania i skręcania nie jest większa od odpowiedniej wytrzymałości obliczeniowej betonu ((R)(tau R) to dodatkowe zbrojenie na skręcanie nie jest potrzebne. Jeżeli suma naprężeń ścinających jest większa od (R to należy zastosować dodatkowe zbrojenie na skręcanie w postaci obwodowych strzemion zamkniętych. W żadnym przypadku suma naprężeń od ścinania i skręcania nie może przekroczyć odpowiedniej wartości normowej ((b max)(tau bmax).


Podaj podstawowe zasady sprawdzania zmęczenia w elementach żelbetowych i sprężonych


W przypadku mostów betonowych sprawdzeniu na zmęczenie podlegają połączenia spawane prętów zbrojeniowych, połączenia cięgien sprężających między sobą oraz cięgna w zakotwieniach. Zmęczenie uwzględnia się jeżeli liczba cykli obciążenia jest nie mniejsza od 500000 w okresie użytkowania przy zakresie naprężeń nie mniejszym od 40% wytrzymałości charakterystycznej. Przy sprawdzaniu warunku zmęczenia uwzględnia się rodzaj połączenia, krzywizny wygięcia, liczbę cykli obciążenia, długość elementu, położenie obiektu (mosty drogowe, kolejowe na liniach magistralnych i pozostałych liniach kolejowych).

 

Reklama: Zachęcamy również do zapoznania się z opiniami o naszych programach. W naszym pakiecie dostępny jest program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w dwóch wersjach: na komputer (wersja stacjonarna) oraz na telefon/tablet (wersja mobilna). W ofercie posiadamy również tryb Egzamin Ustny.


Jakie są zasady zbrojenia strzemionami żelbetowych elementów zginanych?


Minimalna średnica strzemion nie powinna być mniejsza niż 0,25d i nie mniejsza niż 6mm (d - średnica prętów zbrojenia głównego). Rozstaw strzemion w elementach zginanych powinien być nie większy niż: 12d, 30cm, niezależnie od ilości ramion strzemion. Każdy z prętów zbrojenia głównego powinien być objęty strzemieniem. W belkach o szerokości większej niż 35 cm, zbrojonych w strefie rozciąganej więcej niż 3 prętami, należy stosować strzemiona czterocięte.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Silniki stacyjne zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Silniki stacyjne zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Silniki stacyjne zdjęcie nr 15 Silniki stacyjne zdjęcie nr 16 Silniki stacyjne zdjęcie nr 17
Silniki stacyjne zdjęcie nr 18
Silniki stacyjne zdjęcie nr 19 Silniki stacyjne zdjęcie nr 20 Silniki stacyjne zdjęcie nr 21
Silniki stacyjne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Silniki stacyjne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Silniki stacyjne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Silniki stacyjne zdjęcie nr 31 Silniki stacyjne zdjęcie nr 32 Silniki stacyjne zdjęcie nr 33
Silniki stacyjne zdjęcie nr 34
Silniki stacyjne zdjęcie nr 35 Silniki stacyjne zdjęcie nr 36 Silniki stacyjne zdjęcie nr 37
Silniki stacyjne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Silniki stacyjne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Silniki stacyjne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami