Blog

Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
23.10.2020

Obliczanie kominów

W artykule znajdziesz:

Obliczanie kominów

Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Obliczanie kominów

Dodatkowe instalacje na trzonie komina. Trzon komina może być wykorzystany również do umieszczenia innych instalacji. Najczęściej są to zbiorniki wodne lub instalacje reklamowe (program uprawnienia budowlane na komputer). Umieszczenie zbiornika wodnego (zwykle stalowego) na trzonie komina wymaga dodatkowego zamocowania w trzonie. Małe zbiorniki można opierać na pierścieniach stalowych, większe zbiorniki natomiast - za pośrednictwem osobnej konstrukcji wspornikowej, opartej na trzonie komina, albo na osobnych pilastrach sięgających aż do fundamentu.

Znaki fabryczne lub reklamy można umieszczać na trzonie komina albo za pośrednictwem osobnej konstrukcji stalowej, przymocowanej do trzonu poprzez zabetonowane uprzednio trzpienie (cięższe reklamy świetlne), albo na pierścieniach opasujących trzon (lżejsze reklamy lub napisy). Obsługa oświetlenia i konserwacja następuje bezpośrednio z galerii lub specjalnej drabiny doprowadzanej do najbliższej, niżej położonej galerii (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obliczenia, które wykonuje się przy projektowaniu kominów można podzielić następująco:
- obliczenia technologiczne, w ramach których ustala się wymiary ogólne komina (wysokość i średnicę wylotową) oraz temperaturę gazów w kominie i urządzenia do wytworzenia ciągu; na podstawie tych danych przyjmuje się konstrukcyjne wymiary komina,
- obliczenia statyczne, w ramach których ustala się obciążenie działające na komin, wartości momentów zginających i sprawdza stateczność budowli,
- obliczenia dynamiczne, w których sprawdza się możliwość wystąpienia drgań komina i ewentualnie zwiększenia występujących obciążeń statycznych,
- obliczenia termiczne, w których ustala się przebieg przenikania ciepła przez trzon komina, różnice temperatur przypadające na poszczególne części przegrody (trzon, wykładzina, izolacja) i wywołane nimi momenty zginające,
- obliczenie naprężeń występujących w trzonie lub dobór wymiarów dla zadanych naprężeń dopuszczalnych, które odbywa się na podstawie obliczonych poprzednio wg punktów b), c) i d) sił i momentów zginających.

Obciążenia działające na komin

Obliczenia statyczne, dynamiczne, termiczne oraz wymiarowanie omówimy szczegółowo poniżej (uprawnienia budowlane).
Obciążeniami działającymi na komin są: ciężar własny trzonu komina, ciężar wykładziny, urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz parcie wiatru. W obliczeniach uwzględnia się ponadto jako wpływy dodatkowe takie zjawiska, jak: odkształcenie sprężyste trzonu, przechył komina wskutek osiadania podłoża czy szkód górniczych, wstrząsy wywołane trzęsieniem ziemi lub tąpnięciami górniczymi itp. Obciążenia te ustala się na podstawie wymiarów komina oraz danych zawartych w normach (program egzamin ustny).

Ciężar własny komina i inne obciążenia pionowe. Ciężar własny poszczególnych segmentów komina oblicza się mnożąc ich rzeczywistą objętość przez ciężar objętościowy danego materiału.
Z innych obciążeń pionowych należy wspomnieć o obciążeniach stropów odpopielających (ciężar popiołu w lejach zsypowych) oraz o obciążeniach użytkowych galerii oświetleniowych, które przyjmuje się w wysokości 100 kG/m2 (opinie o programie).
Działanie wiatru jest podstawowym obciążeniem kominów tak jak i innych budowli typu wieżowego. Wyznaczeniu jego wielkości poświęcono wiele badań.

Badania te można podzielić na dwie grupy:
- ustalenie przebiegu rzeczywistego działania wiatru o określonej prędkości v na komin (pręt pionowy o przekroju kołowym),
- ustalenie wielkości prędkości v w różnych warunkach geograficznych oraz ustalenie zależności wzrostu prędkości wiatru od wysokości ponad terenem.

Działania dynamiczne na komin mogą być wynikiem obciążenia wiatrem, trzęsień ziemi lub tąpnięć górniczych (segregator aktów prawnych).
Uwzględnienie tych obciążeń wymaga sprecyzowania szeregu parametrów fizykalnych, popartego badaniami lub pomiarami. Badaniami tymi dysponuje się na ogół rzadko, dlatego też działania dynamiczne określa się w sposób przybliżony (współczynnik dynamiczny). Należy jednak zdawać sobie sprawę na czym polega przybliżenie w ujęciu zjawiska i w sposobie obliczania (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmniejszenie nośności murów uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami