Obliczanie stateczności sprężystej

Obliczanie stateczności sprężystej
Obliczanie stateczności sprężystej

Obliczanie stateczności sprężystej rusztowania rurowego jako konstrukcji przegubowej zależy wyłącznie od układu jego stężeń, tzn. od zespołu stężeń. Znaczenie stężenia jako elementu usztywniającego zależy z kolei od zmiany jego długości pod wpływem rozciągających lub ściskających sił zewnętrznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ siły te są przekazywane na stężenie za pośrednictwem dwu złączy krzyżowych łączących stężenie z rusztowaniem rurowym, dlatego ugięcia złączy mają duży wpływ na wydłużenie całkowite stężenia. Szczegółowe omówienie wpływu tego ugięcia na konstrukcję - dokładniej jego zmian pod obciążeniem - uwzględni się przy obliczaniu stateczności sprężystej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ strzałka ugięcia złącza jako funkcja obciążenia P wskazuje histerezę i ugięcie końcowe (trwałe) przy odciążaniu, dlatego nie jest możliwe dokładne uwzględnienie strzałki ugięcia w praktycznych obliczeniach stateczności sprężystej, zwłaszcza wówczas, gdy obciążenie Po, jest bardzo bliskie granicznej wartości obciążenia Pu.

Natomiast dla wartości P0, dużo mniejszych od Pu i przy dużym zacisku złącza, zarówno histereza, jak i końcowa strzałka ugięcia będą znacznie mniejsze i wówczas odcinek krzywej praktycznie można traktować jako odcinek prostej (uprawnienia budowlane).

Obciążenia złączy stężenia są wywołane przez wiatr, czyli przez zewnętrzną siłę zmienną. Wartość dopuszczalna tego obciążenia dla złącza jest równa sile Pu dzielonej przez współczynnik bezpieczeństwa 5 wynoszący od 2 do 3. Możemy więc teraz wprowadzić pojęcie normalnego zacisku złącza krzyżowego, w sposób następujący: zaciskiem normalnym złącza krzyżowego nazywamy taki zacisk, który zapewnia praktycznie liniową zmienność strzałki / w zależności od obciążenia P p z przedziału 0<P<_JL (program egzamin ustny).

Stała ta pojawia się we wszystkich obliczeniach stateczności sprężystej rusztowań rurowych.

Współczynnik e sprężystego skręcenia złącza. Współczynnik jest inną charakterystyką złącza krzyżowego. Określa się go doświadczalnie n pomocą urządzenia (opinie o programie). Rura pionowa powinna być najkrótsza i utwierdzona na obu końcach w celu zmniejszenia jej od- kształcenia do minimum. Rurę pionową można więc uważać w tych -minkach za nieskończenie sztywną. Wartość momentu PL powinna wynosić ok. 20% momentu zginającego dopuszczalnego dla rury, gdyż w rzeczywistości jest to rząd wielkości momentów skręcanych, jakim w praktyce jest poddane złącze rusztowań rurowych.

Złącze krzyżowe

Mierząc strzałkę ugięcia w punkcie przyłożenia siły P i biorąc pod uwagę ugięcie rury poziomej, można obliczyć wartość kąta «, jaki tworzą w punkcie przecięcia oś rury poziomej przed ugięciem i jej oś po ugięciu (segregator aktów prawnych). Stąd wartość współczynnika e wynosi:

Współczynnik £ skręcenia sprężystego jest tylko w przybliżeniu niezależny od wartości momentu PL.

Aby złącze krzyżowe (prostokątne) właściwie spełniało swą rolę, musi mieć współczynnik e mniejszy od pewnej wartości, która zależy od charakterystyk rur łączonych za pomocą tego złącza.

Jeśli złącze jest sztywne, wtedy a == 0 i e = 0, a jeśli złącze jest węzłem przegubowym, wtedy oczywiście £ - oo.

W dalszych paragrafach złącze traktuje się jako przegub i przyjmuje się £ = = oo. Niemniej przy analizie rusztowań bez stężeń (lub rusztowań w czasie montażu przed zamontowaniem stężeń) trzeba brać pod uwagę wartość rzeczy- wiastą £, tj. wartość skończoną. Oczywiste jest, że rusztowanie bez stężeń i o węzłach przegubowych nie jest stateczne.

Zajmiemy się teraz omówieniem zamocowania sprężystego i reakcjami, jakie powstają w złączu krzyżowym pod wpływem obciążenia (promocja 3 w 1).

Odwrotność £, czyli wielkość 1 je (która ma wymiar momentu), może być przyjęta za miarę stopnia utwierdzenia sprężystego rury poziomej w złączu, obciążonej w płaszczyźnie przedstawionej na rys. 2-13. Jeżeli £ = cc, złącze spełnia rolę przegubu obrotowego, a jeśli e - 0, złącze stanowi sztywny węzeł.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !