Obliczenie płyty

Obliczenie płyty

Obliczenie płyty jako elementu zginanego opartego na żebrach jest niewłaściwe i zbędne (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze względu na małą grubość płyty nawet bardzo mała powstała w trakcie wykonania zmiana jej grubości lub położenia zbrojenia w stosunku do przyjętego teoretycznie, zmieniłaby w sposób bardzo istotny wysokość użyteczną h, przekroju.

Zachowanie zaś przyjętego teoretycznie położenia zbrojenia jest przy obecnych najczęściej rzemieślniczych metodach wykonania tych płyt rzeczą trudną. Doświadczenie jednak wykazało, że nawet przy usytuowaniu zbrojenia w górnej połowie grubości płyty podejmują one z łatwością te obciążenia, jakie mają miejsce w konstrukcjach dachowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jakkolwiek autorowi nie są znane dokładniejsze badania, to jednak najprostsze badania płyt dwużebrowych na nośność wykazały, że płyty pracują łącznie z żebrami jako cienkościenny ustrój przestrzenny. Zniszczenie płyt przy próbach rozpoczyna się od płynięcia stali w żebrach.

Dla celów praktycznych i przy całkowitym zachowaniu warunków bezpieczeństwa wystarcza obliczenie każdego z żeber jako elementu zginanego o przekroju z przyjęciem do współdziałania połowy szerokości całej płyty (uprawnienia budowlane).
Przy wymiarowaniu płyt dwużebrowych według stadium zniszczenia, przy praktycznie spotykanych rozpiętościach i obciążeniach wartość x jest przy marce betonu 170 z reguły znacznie mniejsza niż grubość płyty (x < 25 mm). Główne naprężenia rozciągające w żebrach przy podporach są również znacznie mniejsze od dopuszczalnych, w związku z czym strzemiona odgrywają w żebrach znaczenie wyłącznie konstrukcyjne.

Uzasadnia więc stosowanie w płytach tego rodzaju względnie wysokiej marki betonu (170) cienkościenność elementu (program egzamin ustny). Norma PN-56/B-03260 zaleca stosowanie w elementach cienkościennych i w łupinach marki betonu P„. = 200. Ze względu na to jednak, że beton w płytach dwużebrowych jest bardzo mało wyzyskany i że większą część obciążenia stanowi ciężar własny, należy uznać markę 170 za wystarczającą i ekonomicznie uzasadnioną.
Płyty dwużebrowe o czołach prostych należy stosować przy oparciach na elementach posiadających wystarczająco szerokie górne półki. Podobnie, jak i przy płytach gazobetonowych, za wystarczająco szerokie oparcie dla dwóch płyt można uznać szerokość 100 mm. Tylko przeanalizowanie możliwości sumowania się odchyłek w wymiarach prefabrykatów i w montażu daje możność ustalenia prawidłowych wymiarów oparcia i luzów i zgubienia w nich wyżej wymienionych dopuszczalnych odchyłek (opinie o programie).

Zaniedbanie analizy

Przy zaniedbaniu analizy może nastąpić zjawisko zaklinowywania się jednych elementów w drugich lub brak wystarczającego oparcia jednego elementu na drugim.
Tak np. przyjęcie tolerancji in plus w długościach płyt w wysokości 5 mm i przyjęcie luzu t, = 5 mm groziłoby zaklinowaniem się płyt lub wyginaniem płatwi w planie.
Sposoby wykonania płyt dwużebrowych podobnie jak i każdego innego prefabrykatu mogą być bardzo różne. Najczęściej wykonywane są one w wytwórniach polowych przy placu budowy w prostych drewnianych formach.
Ze względu na to, że element ten jest już znormalizowany i ma charakter masowy, najbardziej wskazana byłaby w tym przypadku produkcja przemysłowa w zakładzie stałym. Prostota kształtów elementu pozwala na zastosowanie prostych niekosztownych matryc betonowych (segregator aktów prawnych). Najbardziej istotną cechą matryc betonowych jest ich nierozbieralność, dzięki której uzyskuje się największy w porównaniu z innymi rodzajami form, stopień dokładności i niezmienności wymiarów prefabrykatów.

Koncepcja tego rodzaju matrycy betonowej. Przekrój jej jest stały na całej długości, długość zaś jej jest dowolna. W jednej i tej samej matrycy mogą być wykonywane całe serie płyt dwużebrowych wszystkich 3 typów. Wymagane długości lub typy uzyskiwane są przez odpowiednio rozmieszczone w matrycy zastawki proste lub wygięte. Podcięcie żeber przy podporach otrzymuje się przez włożenie do matryc w odpowiednich miejscach odcinków blach stalowych. Zagęszczenie dokonywa się wibratorem powierzchniowym. Dla szybszego zwalniania form do produkcji płyt należy używać cementu szybkosprawnego względnie stosować jedną z metod sztucznego przyspieszania twardnienia betonu.

Przy matrycach betonowych szczególnie ekonomicznie przedstawia się metoda podgrzewania matrycy gorącą wodą obiegającą po wężownicy wbetonowanej w formę. Straty ciepła przy tej metodzie są w porównaniu z innymi metodami przyspieszania twardnienia betonu nieduże, zaś sama instalacja - prosta (promocja 3 w 1). Dojrzewanie płyt wykonywanych bez hartowania powinno trwać co najmniej 4 tygodnie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !