Obniżenie masy konstrukcji

Obniżenie masy konstrukcji

Obecnie coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują konstrukcje sprężone, których udział w ogólnej wielkości produkcji wyrobów żelbetowych w 1975 r. wynosił ok. 25%. Metoda sprężania zbrojenia ze stali o wysokiej wytrzymałości pozwala na zmniejszenie zużycia metalu na 1 m3 wyrobów o 30-35% i ogólnej masy konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich sztywności, odporności na pękanie, długotrwałości i innych właściwości eksploatacyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Bardzo korzystne jest stosowanie żelbetu sprężonego do produkcji dźwigarów, konstrukcji o dużych rozpiętościach i przewodów rurowych.

W Związku Radzieckim znaczna część tego programu została już zrealizowana. Obecnie dla całkowicie prefabrykowanego budownictwa uprzemyslowionego produkuje się szeroki zestaw nowych efektywnych wyrobów i konstrukcji ze stali: ramowe o przekroju skrzynkowym i inne szkielety budynków, strukturalne, przestrzenne kratownicowe i płaskie rurowe konstrukcje pokryć, profilowane pułapy, trójwarstwowe płyty ścienne, skrzydła okienne i drzwi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Interesujące są wskaźniki charakteryzujące efektywność wdrażania nowych wyrobów i materiałów metalowych. Tak więc stosowanie stali o wysokich wytrzymałościach zapewnia obniżenie masy konstrukcji i co za tym idzie również zmniejszenie zużycia metalu ok. 15-20% (uprawnienia budowlane). Zastosowanie szerokostopowych dwuteowników (o wysokości do 1,2 m) oszczędza do 7% materiału i zmniejsza pracochłonność wykonania konstrukcji o 30-40%. Wykonanie zaś cienkościennych konstrukcji rurowych, zamiast tradycyjnych konstrukcji z otwartych stalowych kształtowników, daje oszczędność co najmniej 20% metalu i zmniejsza pracochłonność robót o 10-15% (program egzamin ustny).

Budowlane kształtowniki

Stosowanie wyrobów i konstrukcji z aluminium (ściślej z jego stopów) zwiększa się w ostatnich latach w szybkim tempie, wyprzedzającym tempo rozwoju jego produkcji. Obecnie budownictwo za granicą zużywa mniej więcej 15-20% ogólnej ilości pierwotnego aluminium (z elektrolizy lub z pierwszego wytopu) wytapianego w świecie, tj. ok 2 min t rocznie (opinie o programie).

Do wytwarzania budowlanych kształtowników, elementów i konstrukcji stosuje się zwykle następujące stopy o małej zawartości składników stopowych: glin magnez krzem i glin cynk magnez (do produkcji kształtowników konstrukcyjnych), glin magnez, glin mangan (do rur, arkuszy i płyt) i niektóre inne stopy. Techniczne charakterystyki stopów aluminiowych (znaczna wytrzymałość jednostkowa, odporność korozyjna, łatwa technologia produkcji i stosowania) i wysokie cechy dekoracyjne wyrobów decydują o szerokim zakresie ich stosowania w płytach ściennych i dachowych, przekryciach przestrzennych o dużych rozpiętościach, podsufitkach, konstrukcjach różnych przegród i witraży, w skrzydłach okiennych, drzwiach, w elementach zewnętrznych i wewnętrznego wykończenia i licowania, w listwach profilowanych (segregator aktów prawnych). W zasadzie możliwe jest szerokie wykorzystanie aluminium również w ciężkich konstrukcjach nośnych (np. w mostach).

Budowlane kształtowniki i wyroby z aluminium stosuje się w ruchomych (przesuwanych kontenerowych) konstrukcjach nośnych i osłonowych, jak również w składanych budynkach inwentarzowych i przemysłowych. Szczególnie powszechnie są one stosowane przy budowie różnych obiektów w północnych i innych oddalonych i trudno dostępnych rejonach Związku Radzieckiego, gdzie wdrożenie aluminium jest specjalnie skuteczne, pomimo wysokiego jego kosztu (promocja 3 w 1).

Architektoniczne możliwości stosowania aluminium wzbogaca się różnymi metodami jego mechanicznej obróbki lub pokrywaniem powłokami anodowymi, nakładaniem emaliowanych i innych kolorowych dekoracyjno-ochronnych powłok. Praktycznie nieograniczone są możliwości otrzymywania dowolnych wyrobów profilowanych, jak również profilowanych i wytłaczanych materiałów i wyrobów arkuszowych o różnej fakturze.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !