Obowiązki geodety na placu budowy

Bardzo ważną rolę w procesie przygotowań do budowy domu pełnią eksperci, zajmujący się badaniem gruntu i pomiarem terenu. Geolog zajmuje się badaniem jakości gruntu na działce budowlanej, natomiast geodeta określa jej granice i sporządza mapę do celów projektowych. Inwestor planujący budowę, powinien wiedzieć, jakie kwestie poruszyć w rozmowie z każdym z tych fachowców, aby mieć pewność, że współpraca będzie pomyślnie się układać (program na telefon).

Obowiązki geodety na placu budowy

Geodeta zajmuje się precyzyjnym określaniem granic działki na podstawie informacji, które znajdują się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu. Od momentu uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę geodeta może zająć się wytyczaniem budynku na działce, z uwzględnieniem projektu zagospodarowania działki. Na etapie sporządzania dokumentacji podwykonawczej zadaniem geodety jest nie tylko nieniesienie na mapę budynku, ale również wszelkich niezbędnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych oraz gazowych. Wszystkie pomiary geodezyjne geodeta musi wpisać do dziennika budowy. Do jego obowiązków należy również wykonać pomiary inwentaryzacyjne z uwzględnieniem wszystkiego, co zostało wzniesione na działce.

Spotkanie z geodetą warto zaplanować już na etapie zakupu działki lub po spotkaniu z architektem oraz ustaleniu dodatkowych informacji niezbędnych do wykonania mapy do celów projektowych. Na tej mapie muszą znaleźć się wszystkie potrzebne architektowi szczegóły, ponieważ to na jej podstawie powstaje projekt zagospodarowania działki. Projekt ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomiary geodezyjne muszę być zrobione przed wyborem projektu, najlepiej po konsultacji z architektem. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę geodeta ponownie zjawia się na budowie, aby wytyczyć na działce usytuowanie budynku.

Dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę jest mapa sytuacyjno-wysokościowa. Natomiast wytyczenie budynku jest wykonywane po to, aby wykonawca mógł rozpocząć budowę w odpowiednim miejscu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !