Obowiązki projektanta wynikające z posiadanych przez niego uprawnień

Obowiązkiem projektanta, wynikającym z posiadanych przez niego uprawnień, jest przygotowanie projektu budowlanego dla wybranej inwestycji (program na komputer). Do pozostałych obowiązków można również zaliczyć udział w pracach projektowych osób, mających inne uprawnienia budowlane i wzajemne koordynowanie tych prac (program na telefon).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Obowiązki projektanta wynikające z posiadanych przez niego uprawnień

Tworząc projekt budowlany, projektant ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa – zarówno tych dotyczących kwestii technicznych obiektu (program na egzamin ustny), stosowanych w nim materiałów, jak również dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (promocja 3 w 1). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu, czy to przez inwestora lub kierownika budowy, projektant ma obowiązek udzielenia wszystkich wyjaśnień (segregator). Do obowiązków projektanta zalicza się również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Odbywa się to na żądanie inwestora lub innego organu, który sprawuje kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem. Może to być jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !