Blog

30.05.2018

Obowiązki projektanta wynikające z posiadanych przez niego uprawnień

W artykule znajdziesz:

Obowiązki projektanta wynikające z posiadanych przez niego uprawnień

Obowiązkiem projektanta, wynikającym z posiadanych przez niego uprawnień, jest przygotowanie projektu budowlanego dla wybranej inwestycji (program na komputer). Do pozostałych obowiązków można również zaliczyć udział w pracach projektowych osób, mających inne uprawnienia budowlane i wzajemne koordynowanie tych prac (program na telefon).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Obowiązki projektanta wynikające z posiadanych przez niego uprawnień

Tworząc projekt budowlany, projektant ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa – zarówno tych dotyczących kwestii technicznych obiektu (program na egzamin ustny), stosowanych w nim materiałów, jak również dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (promocja 3 w 1). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu, czy to przez inwestora lub kierownika budowy, projektant ma obowiązek udzielenia wszystkich wyjaśnień (segregator). Do obowiązków projektanta zalicza się również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Odbywa się to na żądanie inwestora lub innego organu, który sprawuje kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem. Może to być jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę (opinie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami