Obowiązki projektanta wynikające z posiadanych przez niego uprawnień

Obowiązkiem projektanta, wynikającym z posiadanych przez niego uprawnień, jest przygotowanie projektu budowlanego dla wybranej inwestycji (program na komputer). Do pozostałych obowiązków można również zaliczyć udział w pracach projektowych osób, mających inne uprawnienia budowlane i wzajemne koordynowanie tych prac (program na telefon).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Obowiązki projektanta wynikające z posiadanych przez niego uprawnień

Tworząc projekt budowlany, projektant ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa – zarówno tych dotyczących kwestii technicznych obiektu (program na egzamin ustny), stosowanych w nim materiałów, jak również dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (promocja 3 w 1). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu, czy to przez inwestora lub kierownika budowy, projektant ma obowiązek udzielenia wszystkich wyjaśnień (segregator). Do obowiązków projektanta zalicza się również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Odbywa się to na żądanie inwestora lub innego organu, który sprawuje kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem. Może to być jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami