Rozbiórka uprawnienia budowlane

Rozbiórka uprawnienia budowlane

Przy rozbiórce żelbetowych stropów gąstożebrowych typu Akermana, DMS, DZ itp. po zdjęciu tynku i warstw podłogowych najpierw usuwa się wzdłuż żeber stropu beton i pustaki, a następnie rozbija się beton żeber za pomocą ręcznych młotów pneumatycznych, udarowych lub obrotowo-udarowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozbiórkę żelbetowych stropów płytowo-żebrowych prowadzi się w ten sposób, że w pierwszej fazie rozbiera się płytę między żebrami stropu, a następnie dopiero żebra.

Rozbiórki schodów jest uzależniony od ich konstrukcji. Rozbiórkę schodów typu płytowo-belkowego rozpoczyna się od rozbiórki biegów, pasmami między podestami, wzdłuż zbrojenia podłużnego, a w następnej kolejności usuwa się płyty i belki podestu piętrowego, po czym - po rozebraniu drugiego biegu - płyty i belki podestu międzypiętrowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po rozebraniu ścian całej kondygnacji przystępuje się do rozbiórki klatki schodowej następnej kondygnacji.

Schodów wspornikowych, spotykanych w niektórych budynkach tradycyjnych, rozbiórkę ich wykonuje się łącznie z rozbiórką ścian klatki schodowej, po uprzednim podstemplowaniu biegów wzdłuż ich swobodnej krawędzi. Rozbiórkę podestów wykonuje się w sposób opisany poprzednio. Również schody drewniane rozbiera się w kolejności: najpierw biegi, następnie kolejno podesty (uprawnienia budowlane).

Rozbiórka ścian

Rozbiórkę ścian murowanych wykonuje się ręcznie przez zwalanie za pomocą wciągarek, ciągników, spychaczy itp. środków mechanicznych lub przez wykorzenię za pomocą materiałów wybuchowych. O wyborze metody wykonywania rozbiórki ścian decydują każdorazowo warunki prowadzenia robót, dlatego też należy dokładnie zbadać mury w zakresie jakości cegły i rodzaju użytej zaprawy i usytuowanie budynku przeznacznego do rozbiórki w stosunku 30 innych budynków oraz miejsc ruchu ulicznego.

Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na położenie sąsiednich budynków mieszkalnych, lecz również na możliwość uszkodzenia przewodów elektrycznych i telefonicznych, latarni ulicznych, drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodników oraz na ewentualność powstania uszkodzeń w pobliskich budynkach od wstrząsów walących się ŁUTÓW (program egzamin ustny).

Toteż w licznych przypadkach sposób zwalania murów za pomocą lin nie może być zastosowany, mimo iż jest on tani i pozwala na stosunkowo szybszą rozbiórkę murów niż w przypadku rozbiórki ręcznej. Również zwalanie murów przy użyciu materiałów wybuchowych nie zawsze może być zastosowane, mimo że jest to metoda oszczędna i bardzo szybka (opinie o programie).

Praktyka wykazała, że rozbiórka ścian przez ich zwalanie za pomocą lin bądź też wyburzania przy użyciu materiałów wybuchowych jest nie tylko tańsza od rozbiórki ręcznej, ale powoduje również mniejsze zniszczenie cegieł, gdyż w obu pierwszych metodach następuje przy uderzeniu muru o ziemię samoczynne rozwarstwienie cegieł w murze wzdłuż spoin, natomiast przy rozbiórce ręcznej część cegieł jest niszczona przez uderzenie narzędziem. Rozbiórkę ręcznie stosuje się wtedy, gdy warunki usytuowania budynku przeznaczonego do rozbiórki nie pozwalają na zastosowanie innej metody wyburzenia. Wykonuje się ją za pomocą kilofów, rzadziej przy użyciu ręcznych urządzeń mechanicznych. Ściany rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, zdejmując warstwę po warstwie.

Po rozbiórce stropu przystępuje się do rozbiórki ścian niższej kondygnacji. Przy rozbiórce ścian należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów bhp. Zgodnie z tymi wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni pracować w pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem na ziemię (segregator aktów prawnych).

Zwalanie ścian murowanych z cegły za pomocą liny stalowej ciągnionej przez ludzi lub ciągnik stosuje się wtedy, gdy usytuowanie budynku na to pozwala. Przed zwaleniem ścian należy rozebrać w budynku stropy i elementy klatek schodowych, odciąć ściany poprzeczne od ścian podłużnych oraz przeciąć ściany podłużne, dzieląc je na krótsze odcinki, przy czym podział ten wykonuje się kolejno po zwaleniu poprzedniego odcinka.

Ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na mniejsze odcinki są konieczne, gdyż w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany nastąpiłoby wyrwanie tego kawałka ściany, do którego jest uwiązana lina. Przecięcia ściany należy dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu na mniejszą pracochłonność.

Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zawalenie jednego odcinka ściany może na skutek wstrząsu wywołać zawalenie się sąsiedniego odcinka, zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów przecinanie ścian należy wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !