Obowiązki związane z uprawnieniami budowlanymi do projektowania

Osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania może sporządzać projekty architektoniczno-budowlane, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, a także decyzją o warunkach zabudowy czy pozwoleniem na budowę (https://uprawnienia-budowlane.pl). Może również uzyskiwać wszystkie niezbędne decyzje i opinie oraz wyjaśniać wątpliwości związane z projektem i zastosowanymi w nim rozwiązaniami. Ma też prawo do sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu lub inwestora (program na komputer).

Obowiązki związane z uprawnieniami budowlanymi do projektowania

Oprócz praw osoba mająca uprawnienia budowlane do projektowania ma również wiele obowiązków, które dotyczą przede wszystkim:
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa użytkowania (program na telefon),
• prawidłowej charakterystyki energetycznej budynku,
• racjonalizacji użytkowania energii w budynku,
• odpowiednich warunków ochrony środowiska,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
• usuwania wody opadowej, opadów i ścieków,
• zaopatrzenia w wodę, energię cieplną i paliwa adekwatnie do potrzeb i z założeniem ich efektywnego wykorzystania,
• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (opinie o programie),
• prawidłowego stanu technicznego budynków,
• ochrony obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską,
• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób, które przebywają na budowie,
• poszanowania interesów osób trzecich, na które wpływa obszar oddziaływania obiektu (segregator aktów prawnych).

Odpowiednie wykształcenie i praktyka

Warto przy tym pamiętać, że istnieje mnóstwo powiązanych ze sobą norm, ustaw oraz rozporządzeń, o których należy pamiętać w pracy projektanta budowlanego (promocja 3 w 1).

Uprawnienia budowlane do projektowania mogą uzyskać osoby, które mają określone wykształcenie oraz odbyły wymaganą praktykę zawodową. Szczegóły dotyczące wymaganego wykształcenia i praktyki znajdują się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny). Oprócz tego wymagane jest zdanie egzaminu państwowego, który jest niezbędny, aby otrzymać uprawnienia budowlane w wybranej specjalności, zakresie oraz rodzaju.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !