Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń

Do jego obowiązków należy przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i pomieszczeń sanitarnych (segregator aktów prawnych). Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny spełniać szereg wymagań, które dotyczą ich rodzaju i wielkości, które są określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Zaś pracownik ma obowiązek przestrzegać tych zasad. Regulacja prawna, która dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (promocja 3 w 1). Dokument ten określa obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, które dotyczą:

- obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,

- procesów pracy,

- pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważane są:

- szatnie, umywalnie,

- łazienki,

- pomieszczenia z natryskami,

- jadalnie - z wyjątkiem stołówek,

- pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej,

- pomieszczenia, które służą do ochrony przed zimnem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Pracodawca zobowiązany jest przede wszystkim do utrzymywania czystości w pomieszczeniach oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje (uprawnienia budowlane). Dodatkowo powinien zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, a także zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Również higiena pracy wymaga, by pracodawca zapewnił dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych swoim pracownikom.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !