Blog

Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 10
24.07.2018

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń

W artykule znajdziesz:

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń

Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 11
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń

Do jego obowiązków należy przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i pomieszczeń sanitarnych (segregator aktów prawnych). Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny spełniać szereg wymagań, które dotyczą ich rodzaju i wielkości, które są określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Zaś pracownik ma obowiązek przestrzegać tych zasad. Regulacja prawna, która dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (promocja 3 w 1). Dokument ten określa obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, które dotyczą:

- obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,

- procesów pracy,

- pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważane są:

- szatnie, umywalnie,

- łazienki,

- pomieszczenia z natryskami,

- jadalnie - z wyjątkiem stołówek,

- pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej,

- pomieszczenia, które służą do ochrony przed zimnem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Pracodawca zobowiązany jest przede wszystkim do utrzymywania czystości w pomieszczeniach oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje (uprawnienia budowlane). Dodatkowo powinien zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, a także zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Również higiena pracy wymaga, by pracodawca zapewnił dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych swoim pracownikom.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 16 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 17 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 18
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 19
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 20 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 21 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 22
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 32 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 33 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 34
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 35
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 36 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 37 Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 38
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ciśnienie metalostatyczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami