Blog

Wilgotność betonu zdjęcie nr 10
31.01.2020

Obróbka termiczna prefabrykatów

W artykule znajdziesz:

Obróbka termiczna prefabrykatów

Wilgotność betonu zdjęcie nr 11
Obróbka termiczna prefabrykatów

Do obróbki termicznej prefabrykatów w formie bateryjnej stosuje się z reguły nagrzew poszczególnych przepon niskoprężną parą o temperaturze do 80°C - przy 16-godzinnym cyklu obróbki lub o temperaturze około 90°C - przy skróconym do 8-4-10 godzin cyklu obróbki (program uprawnienia budowlane na komputer)..

Często jednak, zwłaszcza w wytwórniach poligonowych, wyposażonych w formy niezmechanizowane, temperatury nagrzewania są znacznie niższe i wahają się w granicach od 45 do 80°C, przy czym rozkład temperatur wzdłuż elementów jest bardzo nierównomierny.

Mieszankę betonową do baterii form dostarcza się przewodami rurowymi przy użyciu sprężonego powietrza lub pojemnikami opróżnianymi nad wsypem do baterii (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Cykl produkcyjny przy zastosowaniu form bateryjnych o pracy okresowej składa się z następujących czynności:
a) czyszczenie formy i smarowanie poszczególnych przegród,
b) montaż kolejnych przepon i całej baterii i równoczesny montaż siatek i szkieletów zbrojeniowych,
c) napełnianie formy mieszanką betonową i jej zagęszczanie,
d) obróbka termiczna betonu, rozpoczynana pod koniec betonowania, tak aby w momencie zakończenia układania mieszanki forma była nagrzana,
e) demontaż formy i transport gotowych elementów na miejsce składowania (uprawnienia budowlane).

W przypadku zastosowania form bateryjnych o pracy ciągłej operacja rozformowywania odbywa się równocześnie z montażem przepon. Najczęściej mamy wtedy dwie formy bateryjne.
Ze względu na to, że płyty po rozformowaniu transportowane i składowane są w położeniu pionowym, do rozformowania ich wystarcza wytrzymałość betonu płyt w granicach 50-4-60 kG/cm2 przy założeniu, że dalsze dojrzewanie elementów odbywa się na składzie (program egzamin ustny).

Metody produkcji elementów wielkopłytowych

Szerokie stosowanie metody produkcji elementów wielkopłytowych w pionowych formach bateryjnych zawdzięcza ta metoda wielkim zaletom, z których do najważniejszych należą:
- formy bateryjne pionowe zajmują znacznie mniej miejsca od wszelkich innych rodzajów form, zwłaszcza poziomych;
- elementy płytowe ścienne produkowane w tych formach nie wymagają uzbrojenia na obciążenia montażowe, gdyż elementy nie są poddawane obrotowi do położenia pionowego, jak ma to miejsce przy produkcji w formach poziomych;
- duża ilość betonu potrzebna do uformowania wszystkich elementów formy bateryjnej (opinie o programie).
- w bateriach form wysoko zmechanizowanych przy dostatecznie grubych przeponach uzyskuje się na ogół elementy równe i gładkie, o małych różnicach w wymiarach, nie wymagające robót wykończeniowych poza robotami malarskimi;
- łatwość obróbki cieplnej przy zastosowaniu przepon cieplnych, a ponadto możliwość szybkiego przebiegu twardnienia betonu w zamkniętych formach;
- nakłady robocizny w formach bateryjnych są znacznie niższe niż nakłady robocizny w innych rodzajach form (formy poziome, formy uchylne itp.), nawet w przypadku zastosowania form bateryjnych z komorami grzejnymi do obróbki cieplnej betonu, co znacznie zmniejsza liczbę komór produkcyjnych w baterii (segregator aktów prawnych).

Metoda ta wymaga jednak zastosowania odpowiednio mocnej konstrukcji 311 form zapewniającej dokładność wykonania płyt. Przy produkcji elementów w formach bateryjnych niezmechanizowanych o przeponach wykonywanych ze stosunkowo cienkich blach oraz niedokładnie wykonanych lub niedokładnie zmontowanych (wady konstrukcji form, niedostateczna sztywność form i ich złączy) mogą występować odchyłki wymiarowe elementów znacznie przekraczające odchyłki dopuszczalne.
Ogólnie biorąc, formy bateryjne dzielą się na:
a) formy bateryjne niezmechanizowane,
b) formy bateryjne zmechanizowane (wysoko zmechanizowane),
c) formy bateryjne o pracy ciągłej.

Istnieje wiele rozwiązań form bateryjnych niezmechanizowanych.
Bateria składa się z jedenastu komór, z których komory w liczbie ośmiu są komorami produkcyjnymi, a trzy komory są komorami grzejnymi na parę (dwie komory skrajne i jedna środkowa w baterii) (promocja 3 w 1). Ściany komór tworzą przegrody stalowe 2 o grubości 24 mm. Jedna z przepon skrajnych jest na stałe przymocowana do dźwigarów dwuteowych konstrukcji pomostu roboczego i stanowi ścianę oporową przy montowaniu baterii.

Przepona ta podobnie jak i druga (ruchoma) przepona skrajna wykonane są z podwójnych płyt stalowych z izolacją cieplną.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Wilgotność betonu zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Wilgotność betonu zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Wilgotność betonu zdjęcie nr 16 Wilgotność betonu zdjęcie nr 17 Wilgotność betonu zdjęcie nr 18
Wilgotność betonu zdjęcie nr 19
Wilgotność betonu zdjęcie nr 20 Wilgotność betonu zdjęcie nr 21 Wilgotność betonu zdjęcie nr 22
Wilgotność betonu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wilgotność betonu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wilgotność betonu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wilgotność betonu zdjęcie nr 32 Wilgotność betonu zdjęcie nr 33 Wilgotność betonu zdjęcie nr 34
Wilgotność betonu zdjęcie nr 35
Wilgotność betonu zdjęcie nr 36 Wilgotność betonu zdjęcie nr 37 Wilgotność betonu zdjęcie nr 38
Wilgotność betonu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wilgotność betonu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wilgotność betonu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami