Obrzutki

 

Obrzutki

Obrzutki nie wyrównuje się, natomiast warstwy narzutu wymagają wyrównania przez przeciąganie długą pacą od dołu ku górze po listwach zamocowanych pionowo do ściany (program uprawnienia budowlane na komputer).
Gładź o grubości 2-3 mm wykonuje się przez narzucenie tłustej zaprawy o zwiększonej ilości ciasta wapiennego. Warstwa ta zacierana jest na gładko.
Konsystencję zapraw dla poszczególnych warstw tynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przed rozpoczęciem pracy powinien być sprawdzony stan przewodów i miejsca ich połączenia. Po zakończeniu pracy i po przerwach ponad 1 godzinę przewody trzeba przedmuchać sprężonym powietrzem i przemyć wodą.
Zacieranie. Rodzaje mechanicznych zacieraczek do tynków podano poniżej (uprawnienia budowlane). Elektryczna zacieraczka do tynku ZM. Zacierana powierzchnia może być zwilżona wodą doprowadzoną przewodem do głowicy zacierającej.
Wielkość działki zależna jest od wydajności zestawu oraz czasu schnięcia narzuconej warstwy, pozwalającego na narzucenie następnej warstwy.
Przykład składu zespołów i harmonogramu pracy brygady tynkarskiej pracującej agregatem ZT-2 i zacieraczką mechaniczną (program egzamin ustny).
Organizacja robót tynkowych
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:
- wykonaniu pokrycia dachu.
- wykonaniu ścianek działowych,
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona.
- założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,
- zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp.
Wskazane jest przystępować do wykonywania tynków dopiero po okresie osiadania i skurczu podłoża.
Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej + 5DC, a najniższa temperatura 0°C (opinie o programie).
Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu robót tynkowych oraz uzyskania pełnej wydajności tynkarza jest właściwa organizacja robót. Przy wykonywaniu robót tynkowych stosuje się pracę zespołową systemem dwójkowym i trójkowym.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze, omówione uprzednio. Po takim przygotowaniu miejsca roboczego w kilku kolejnych pomieszczeniach zespół w składzie 1 tynkarz + 1 pomocnik może przystąpić do wykonania tynku.

Mechaniczny natrysk płynnych mas szpachlowych

Ostatnio wprowadza się zamiast tradycyjnych tynków grubości 1,2 cm mechaniczni natrysk płynnych mas szpachlowych grubości 3 mm (segregator aktów prawnych).
Masy szpachlowe są o konsystencji płynnej, określonej opadem stożka normowego ok. 12-14 cm. Do obecnie znanych mas szpachlowych należy:
- płynna masa szpachlowa ITB, tzw. płynna tapeta,
- płynna masa szpachlowa ZBiD-PS, tzw. zaprawa szpachlowa,
- plastyczna masa tynkarska - ZBiDZB „Warszawa”.
Płynną tapetę można stosować niebarwioną lub barwioną.
Przygotowanie, jak również stosowanie płynnej tapety, musi być zgodne z „Instrukcją wykończenia elewacji oraz wnętrz budynków realizowanych metodami uprzemysłowionymi za pomocą włóknistej zaprawy plastycznej (płynnej tapety)”, wydaną przez ITB, Warszawa 1969.
Przykładowy zestaw surowców niezbędnych na zarób (ok. 250 kg) płynnej tapety barwionej.
Przed przystąpieniem do natrysku płynnej tapety należy powierzchnie ścian i sufitu dokładnie oczyścić, a następnie zagruntować ręcznie, posługując się pędzlem ławkowcem lub natryskując grunt za pomocą agregatu do ręcznego malowania.
Po 3 lub 4 godzinach od zakończenia gruntowania można przystąpić do natrysku płynnej tapety za pomocą zestawu mechanicznego. Skład zestawu może być różny, w zależności od wielkości frontu robót. Zestaw do natrysku z jedną końcówką przeznaczony dla pomieszczeń o małym froncie robót.
Natrysk płynnej tapety wykonuje się w zasadzie dwukrotnie, przy czym pierwszy natrysk pokrywa nierówności powierzchni elementu prefabrykowanego, a drugi narzucony po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej daje właściwą powłokę dekoracyjną.
Plastyczna masa tynkarska ma następujące składniki podstawowe:
- środki wiążące w postaci dyspersji wodnej polioctanu winylu, eterów celulozy oraz wapna hydratyzowanego,
- środki wypełniające w postaci mączki mineralnej i drobnego piasku kwarcowego,
- środek stabilizujący konsystencję masy z ewentualnym dodatkiem środka grzybobójczego,
- woda zarobowa (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !