Blog

Turbopompa zdjęcie nr 10
30.05.2018

Pośrednie metody wzmacniania przęseł mostów stalowych

W artykule znajdziesz:

Pośrednie metody wzmacniania przęseł mostów stalowych

 
Przęsło mostowe - uprawnienia budowlane
Przęsło mostowe - uprawnienia budowlane

Pośrednie metody wzmacniania mostów wykorzystują zmianę modelu obliczeniowego dzięki przyjęciu nowych elementów i warunków brzegowych - prowadzące do zmiany sił wewnętrznych i odkształceń. Wzmocnienia można uzyskać wprowadzając dodatkowe podpory (sztywne bądź sprężyste) czy regulację wysokości łożysk (obniżenie bądź podniesienie podpory). Zwiększenie nośności, sztywności można uzyskać wprowadzając dodatkowy pas sztywny lub zamieniając na układ belkowo-cięgnowy, a ponadto wprowadzając sprężenie (wstępny naciąg cięgien) lub wprowadzając dodatkowe elementy (belki, dodatkowe skratowanie) odciążające istniejący układ konstrukcyjny (promocja 3  w 1).

Do przyczyn pogarszania się stanu technicznego konstrukcji stalowej można zaliczyć: korozję prowadzącą do zmniejszenia przekroju i w rezultacie obniżającą nośność oraz wytrzymałość zmęczeniową wskutek tworzących się karbów naprężeń, pęknięcia lokalne lub elementów w wyniku zmęczenia materiału, czy kruchości elementów stalowych z karbami w niskich temperaturach, deformacje wywołane utratą stateczności elementów lub ich części, trwałe odkształcenia plastyczne wywołane przeciążeniem konstrukcji bądź uderzeniami pojazdów. Do najczęstszych należy zaliczyć uszkodzenia korozyjne elementów, ich połączeń, a szczególnie niebezpieczne są wszelkie pęknięcia.

W mostach z pomostem usytuowanym w poziomie pasa górnego poszerzenie jest możliwe poprzez: wydłużenie wsporników z ewentualnym ich podparciem zastrzałami, wydłużenie belek poprzecznych, zmianę konstrukcji pomostu, dodanie dźwigarów głównych (i przebudowa podpór). W mostach z pomostem usytuowanym w poziomie pasa dolnego poszerzenie jest możliwe poprzez: przeniesienie chodników na zewnątrz dźwigarów połączone z wykonaniem nowych wsporników, zwiększenie rozstawu dźwigarów głównych z jednoczesnym poszerzeniem pomostu (wydłużeniem belek poprzecznych), dodanie nowego dźwigara z przebudową wydzielającą niezależne jezdnie.

Obiekt mostowy to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności jest to most, wiadukt, estakada, kładka.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Turbopompa zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Turbopompa zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Turbopompa zdjęcie nr 15 Turbopompa zdjęcie nr 16 Turbopompa zdjęcie nr 17
Turbopompa zdjęcie nr 18
Turbopompa zdjęcie nr 19 Turbopompa zdjęcie nr 20 Turbopompa zdjęcie nr 21
Turbopompa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Turbopompa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Turbopompa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Turbopompa zdjęcie nr 31 Turbopompa zdjęcie nr 32 Turbopompa zdjęcie nr 33
Turbopompa zdjęcie nr 34
Turbopompa zdjęcie nr 35 Turbopompa zdjęcie nr 36 Turbopompa zdjęcie nr 37
Turbopompa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Turbopompa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Turbopompa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami