Pośrednie metody wzmacniania przęseł mostów stalowych

 
Przęsło mostowe - uprawnienia budowlane
Przęsło mostowe - uprawnienia budowlane

Pośrednie metody wzmacniania mostów wykorzystują zmianę modelu obliczeniowego dzięki przyjęciu nowych elementów i warunków brzegowych - prowadzące do zmiany sił wewnętrznych i odkształceń. Wzmocnienia można uzyskać wprowadzając dodatkowe podpory (sztywne bądź sprężyste) czy regulację wysokości łożysk (obniżenie bądź podniesienie podpory). Zwiększenie nośności, sztywności można uzyskać wprowadzając dodatkowy pas sztywny lub zamieniając na układ belkowo-cięgnowy, a ponadto wprowadzając sprężenie (wstępny naciąg cięgien) lub wprowadzając dodatkowe elementy (belki, dodatkowe skratowanie) odciążające istniejący układ konstrukcyjny (promocja 3  w 1).

Do przyczyn pogarszania się stanu technicznego konstrukcji stalowej można zaliczyć: korozję prowadzącą do zmniejszenia przekroju i w rezultacie obniżającą nośność oraz wytrzymałość zmęczeniową wskutek tworzących się karbów naprężeń, pęknięcia lokalne lub elementów w wyniku zmęczenia materiału, czy kruchości elementów stalowych z karbami w niskich temperaturach, deformacje wywołane utratą stateczności elementów lub ich części, trwałe odkształcenia plastyczne wywołane przeciążeniem konstrukcji bądź uderzeniami pojazdów. Do najczęstszych należy zaliczyć uszkodzenia korozyjne elementów, ich połączeń, a szczególnie niebezpieczne są wszelkie pęknięcia.

W mostach z pomostem usytuowanym w poziomie pasa górnego poszerzenie jest możliwe poprzez: wydłużenie wsporników z ewentualnym ich podparciem zastrzałami, wydłużenie belek poprzecznych, zmianę konstrukcji pomostu, dodanie dźwigarów głównych (i przebudowa podpór). W mostach z pomostem usytuowanym w poziomie pasa dolnego poszerzenie jest możliwe poprzez: przeniesienie chodników na zewnątrz dźwigarów połączone z wykonaniem nowych wsporników, zwiększenie rozstawu dźwigarów głównych z jednoczesnym poszerzeniem pomostu (wydłużeniem belek poprzecznych), dodanie nowego dźwigara z przebudową wydzielającą niezależne jezdnie.

Obiekt mostowy to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności jest to most, wiadukt, estakada, kładka.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !