Blog

24.01.2020

Obsługa pompo przy ogrzewaniu pompowym

Obsługa pompo przy ogrzewaniu pompowym

Obsługa pompo przy ogrzewaniu pompowym

Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania, należy:
Sprawdzić, czy kierunek obrotu silnika zgodny jest z kierunku obrotu pompy. Kierunek obrotów silnika sprawdzić przy wyłączonej sprzęgle pompie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sprawdzić smarowanie łożysk. Pamiętać należy, iż łożyska kulkowe nie powinny być smarowane nadmiernie, gdyż powoduje to szybkie ich zagrzewania. W przypadku wymiany smaru, należy łożyska starannie oczyścić benzyną lub benzolem - nie wolno używać nafty. Uruchamiając pompę należy najpierw zamknąć zawory dławne na przewodzie tłocznym, otworzyć zawory na przewodzie ssawnym, po czym uruchomić silnik. Dopiero gdy silnik napędowy uzyska pełną ilość obrotów, należy powoli otwierać zawory na przewodzie tłocznym dotąd, dopóki na manometrach (na ssaniu i tłoczeniu) różnica odczytów dojdzie do wielkości podanych na tabliczce znamionowej, umieszczonej na pompie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zatrzymanie pomp uzyskuje się przez zamknięcie zaworów dławnych na tłoczeniu, a następnie wyłączenie silnika.
Różnica odczytów ciśnień na każdej parze manometrów przy pompach musi być stała (uprawnienia budowlane).

Co pewien czas (np. co 1 dobę), jedna z pracujących pomp powinna być kolejno wyłączana, a na jej miejsce uruchomiana pompa zapasowa.
Pompę rezerwową wyłączyć zaworami na ssaniu i tłoczeniu, a ciśnienie obniżyć przez zawór trój drogowy przy manometrze.
Pobór mocy silnika należy kontrolować amperomierzem, przy czym prąd przepływający przez silnik nie może przekraczać prądu nominalnego przy napięciu roboczym silnika (program egzamin ustny). W razie przerwy w dopływie prądu następuje przerwa w pracy pomp obiegowych, a przez to wytwarza się szybki wzrost temperatury wody na kotle. W tym przypadku trzeba kocioł ostudzić i w tym celu należy:
1) otworzyć górne drzwiczki paleniskowe,
2) całkowicie zamknąć klapy popielnikowe,
3) otworzyć zasuwy dymowe na każdym czynnym kotle,
4) otworzyć zawór na obejściu przy pompach,
5) zamknąć zawory dławne na tłoczeniu pomp,
6) wyłączyć dopływ prądu do silników.

Zatrzymanie pracy kotła

Palacz powinien zatrzymać pracę kotła, gdy przestaną działać pompy zasilające kocioł w wodę (opinie o programie). Po (wygaszeniu ognia należy otworzyć w całości zasuwy dymowe, otwierając jednocześnie drzwiczki paleniskowe. W naczyniach wzbiorczych ciśnieniowych należy utrzymywać zawsze odpowiednią ilość wody. Stan wody w naczyniu można odczytać z wodowskazu.

Jeżeli poziom wody w naczyniu zbytnio opadł i spowodował spadek ciśnienia w sieci, to należy wodę dopełnić z zewnątrz przez otwarcie zaworu na przewodzie wody zimnej. Przy uzupełnianiu zładu wodą bezpośrednio z miejskiej sieci wodociągowej może zajść przypadek, że ciśnienie w naczyniu jest wyższe niż w sieci wodociągowej. Dla uzupełnienia zładu wodą konieczne jest wówczas obniżenie ciśnienia w naczyniu przez spuszczenie odpowiedniej ilości powietrza ze zbiornika (segregator aktów prawnych).

Ciśnienie w zładzie ogrzewczym utrzymane jest w czasie pracy za pomocą sprężarki powietrznej i wyłączników ciśnieniowych - minimalnego i maksymalnego. W pewnych okresach czasu należy sprawdzić działanie zaworów bezpieczeństwa na naczyniach ciśnieniowych. Uszkodzone zawory bezpieczeństwa należy bezwzględnie wymienić na nowe.

Przy silnikach pierścieniowych należy każdorazowo sprawdzić przed uruchomieniem silnika, czy szczotki są opuszczone na pierścienie i czy szczelnie do nich przylegają. Po uruchomieniu silnika należy szczotki podnieść i silnik zewrzeć. Po zatrzymaniu silnika należy opuścić szczotki na pierścienie. Silniki zwarte zaopatrzone w przełączniki gwiazda-trójkąt należy uruchamiać powoli, a rączkę przełącznika w położeniu przejściowym (gwiazda) zatrzymać minimum 10 sek.

Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać jakichkolwiek regulacji wewnątrz wyłączników olejowych. O dostrzeżonych usterkach w pracy silników lub wyłączników należy bezzwłocznie zawiadomić elektryka, sprawującego nadzór nad instalacją kotłowni (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami