Blog

25.08.2022

Obszar środkowy

W artykule znajdziesz:

Obszar środkowy

Wśród 108 tys. turystów, którzy przybyli tu w 1995, przeważali obywatele Stanów Zjednoczonych (28%), Wielkiej Brytanii (17%), Trynidadu i Tobago (7%) oraz Niemiec (6%). Wpływy z turystyki zagranicznej wyniosły 58 min USD (21% PNB) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyspę odkrył w 1498 Krzysztof Kolumb, lej obecna nazwa pochodzi od nazwy hiszpańskiego miasta Grenada (Granada). Rywalizacja o wpływy między Hiszpanami i Francuzami zakończyła się przejęciem Grenady w 1650 przez Francję. W 2. poł. XVIII w. walkę o opanowanie wyspy podjęli Anglicy - odebrali ją Francuzom w 1783. W latach 1958-1962 wchodziła w skład Federacji Indii Zachodnich, 1967-1974 miała status terytorium stowarzyszonego z Wielką Brytanią, po czym uzyskała niepodległość. Jest członkiem Wspólnoty Narodów. W 1979 lewicowy Nowy Ruch JEWEL dokonał zamachu stanu, przejmując władzę. Anarchizacja życia politycznego doprowadziła w 1983 do interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych popartej przez kraje członkowskie Organizacji Państw Wschodnich Karaibów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Konstytucja z 1974 określa Grenadę jako monarchię konstytucyjną. Głową państwa pozostaje formalnie Elżbieta II, która mianuje gubernatora generalnego. Władza wykonawcza powoływana jest przez gubernatora. Władzę ustawodawczą tworzą: Izba Reprezentantów i Senat. Ich kadencja trwa 5 lat (uprawnienia budowlane).

Obszar środkowy i pd. przecinają łańcuchy górskie, sfałdowane w czasie orogenezy alpejskiej. W ich skład wchodzą m.in. pasma: Sierra Minas (do (140 ni n.p.m.), Sierra Chuacus i Sierra Cuchumatenas. Najwyższe wygasłe wulkany to: Tajumulco (4220 m n.p.m.), będący najwyższym szczytem Gwatemali, Tacami (4094 m n.p.m.) i Atitlan (3537 m n.p.m.); z czynnych wymienić należy wulkany: Santa Maria (3772 m n.p.m.), Pacaya (2552 m n.p.m.) i najaktywniejszy w Ameryce Środkowej - Fuego (3763 m n.p.m.) (program egzamin ustny).

Tereny chronione

W Gwatemali panuje klimat podrównikowy wilgotny (na nizinie Eł Peten i wybrzeżu karaibskim - równikowy wilgotny). Pora deszczowa trwa od maja do października, a na wybrzeżach do grudnia. Opady wahają się od 500-1000 mm rocznie na obszarach śródgórskich i nad Oceanem Spokojnym, do 2000-1000 mm rocznie na dowietrznych stokach górskich. Występują i piętra klimatyczne: gorące (23-26″C) - do 600 m n.p.m., umiarkowane (17-20°C) - 600- -1800 ni n.p.m. i zimne (poniżej 17″C) - ponad 1800 m n.p.m. (od 3000 m n.p.m. nawet poniżej l()"C). Sieć wód lądowych Gwatemali jest dość’ dobrze rozwinięta. Największe rzeki kraju to: Motagua (415 km) - żeglowna w dolnym biegu, Sarstun, Polochic oraz Usumacinta. Największymi jeziorami są: Izabal (740 km1), Atitlan (270 km-) i Peten Itza (opinie o programie).

Na obszarze Gwatemali wytworzyły się gl. ciemnoczerwone i czerwone gleby leralitowe (ferralsole), a w górach subalpejskie i alpejskie gleby górskie. Lasy zajmują 40% pow. kraju. W piętrze klimatycznym gorącym są to wilgotne lasy równikowe (mahoniowiec, żelaźnik, cedrzyk, kampeszyn, brosimum, liczne gatunki bambusów i palm oraz lian i epititów). Na wybrzeżu Morza Karaibskiego rosną lasy parkowe, a nad Oceanem Spokojnym - wilgotne i suche lasy równikowe (m.in. puc howiec zachodni i migdałecznik). Piętro umiarkowane porastają lasy dębowe z lic znymi gatunkami drzew zrzucających liście w porze suchej (np. buki, lipy). Dużo jest też drzewiastych paproci. Wyżej (piętro chłodne) występują subalpejskie lasy iglaste, gł. sosnowe (sosna Montezumy). Najwyższą część Sierra Cucliu- matanes (piętro zimne) pokrywa roślinność wysokogórska. Niewielkie’ obszary krasowe zajmują zbiorowiska krzewiastej sawanny (sue horośla, kaktusy). W lasach Gwatemali występuje wiele pięknie kwitnących kwiatów, zwl. storczyków (segregator aktów prawnych).

Regionu Środkowoamerykańskiego Krainy Neotropikalnej. Można tu spotkać jelenie wirginijskie, jaguary, pumy, tapiry, kojoty i skunksy. Z ptaków charakterystyczne są kwezal herbowy i indyk jukatański. Licznie występują gady, zwłaszcza jaszczurki i węże (np. boa), a w rzekach - żółwie i krokodyle. Bogaty jest świat owadów, szczególnie kolorowych, dużych motyli. Ok. 7,7% pow. kraju zajmują tereny chronione, w tym parki narodowe, m.in.: Rio Dulce (7,2 lys. ha) oraz największy - Tikal (57,6 tys. ha) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami