Blog

Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 10
07.02.2023

Obszar sztucznej inteligencji

W artykule znajdziesz:

Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 11
Obszar sztucznej inteligencji

Obszar sztucznej inteligencji ma bardzo słabo wytyczone granice, a niektóre klasyczne do niedawna zagadnienia sztucznej inteligencji „spadają” ostatnio do poziomu zadań szkolnych. Na przykład często wymieniana we wczesnych pracach z tej dziedziny łamigłówka Wieże Hanoi, „kamień probierczy” wielu programów sztucznej inteligencji, daje się dziś rozwiązać za pomocą programu zawierającego kilka linijek napisanych w języku LOGO, używanym… w szkołach podstawowych. Jednak dla wszystkich specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją jedno nie ulega wątpliwości: zagadnienia sieci neuronowych, którymi będę się dalej dokładniej zajmował, są nadal jednym z centralnych problemów tej dziedziny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pytanie o rolę sztucznej inteligencji skłania do zastanowienia, z czego się bierze zapotrzebowanie na komputerowe imitacje inteligentnych systemów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Otóż obserwując swój odcinek wiedzy sądzę, że jedną z przyczyn może być ogromny wzrost złożoności zadań, jakie codzienne życie stawia przed nauką i techniką. W starożytności i w średniowieczu całość wiedzy ludzkości mogła być zgromadzona i objęta umysłem przez jednego człowieka, dlatego Arystotelesa czy Leonarda da Vinci można obdarzać mianem mędrców bez podawania jakiejś bliższej specyfikacji ich specjalności (uprawnienia budowlane).

Za czasów Galileusza i Newtona pojawiły się dziedziny wiedzy - można było być wybitnym fizykiem albo doskonałym znawcą prawa, ale nie oboma tymi autorytetami naraz. Potem poszło to jak lawina: coraz więcej gromadzonych faktów i coraz większe rozdrobnienie wiedzy pomiędzy fakultety, specjalności, specjalizacje… Obecnie podejmowane są problemy naukowe, których stopień złożoności nie mieści się w zakresie zdolności pojmowania pojedynczych ludzi, publikacje i odkrycia są dziełem zespołów liczących dziesiątki osób, czego pośrednim skutkiem jest kryzys indywidualnych autorytetów naukowych, a dalszą, psychologicznie uwarunkowaną konsekwencją - kryzys racjonalizmu, gdyż podobnie jak ufać można osobie, a nie instytucji, tak samo uznawać można wartości reprezentowane przez osobę, a nie przez instytut czy akademię (program egzamin ustny).

Kryzys racjonalizmu

Ograniczając moje rozważania do własnego podwórka, chciałbym dla uzupełnienia odnotować, że także rozwój techniki poszedł w kierunku depersonifikacji - osiągnięcia są wynikiem pracy anonimowych zespołów, nie ma natomiast ludzi, których osobistym dziełem byłyby pojawiające się lawinowo wynalazki. Żarówka mogła być osobistym wynalazkiem Edisona, telefon - Bella, natomiast komputer? Tu już trzeba podać tyle nazwisk, że świadectwo autorskie zaczyna przypominać książkę telefoniczną (opinie o programie).

Znamy doskonale przyczyny tego stanu rzeczy - jest nią wymieniony na wstępie wzrost złożoności zadań, jakie najpierw nauka, a potem technika musiała rozwiązywać. Wobec niemożności ogarnięcia rozumem całej wiedzy - pojawia się kryzys zaufania do szczegółowych dziedzin wiedzy (np. do naukowej medycyny), potem do wiedzy jako takiej, a potem mamy generalny kryzys racjonalizmu. Podobnie wobec niemożności kontroli mechanizmów sprawczych i konsekwencji rozwoju techniki - wali się w gruzy mit postępu naukowo-technicznego (segregator aktów prawnych).

Opisany proces nie jest jednak zjawiskiem oderwanym czy samoistnym, ale stanowi prostą konsekwencję osiągnięcia przez naukę i technikę pewnego stopnia złożoności; jest w istocie naturalnym skutkiem przekroczenia intelektualnej „masy krytycznej", poza którą nieuchronny jest rozpad. Stając oko w oko z problemami przerastającymi jego możliwości - rozum salwuje się ucieczką w instytucjonalizm (zamiast uczonych mamy Akademię Nauk…), pseudo-mistycyzm (więcej jest astrologów niż astronomów, lepiej zarabia „uzdrowiciel" niż profesor medycyny) lub technocentryzm (promocja 3 w 1). Zwłaszcza ta ostatnia forma intelektualnego eskapizmu jest warta uwagi, gdyż można ją prześledzić na prostych przykładach, a jednym z nich jest właśnie sztuczna inteligencja i technika sieci neuronowych.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 16 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 17 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 18
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 19
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 20 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 21 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 22
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 32 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 33 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 34
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 35
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 36 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 37 Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 38
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami