Instalacja elektryczna - bezpieczeństwo przede wszystkim

W mieszkaniach wciąż przybywa coraz to nowych przedmiotów i urządzeń, które wymagają zasilania energią elektryczną. Dlatego już podczas budowy domu warto zadbać o to, aby instalacja elektryczna była dobrze zabezpieczona przed skutkami różnych awarii.

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE doskonale przygotuje Cie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Możesz uczyć się z naszego programu na laptopie z systemem Windows oraz na telefonie z systemami Android, Windows, a także iOS. Jesteśmy jedynym portalem na rynku, który oferuje kompletne oprogramowanie przygotowujące do egzaminu. W trybie Egzamin Ustny znajdziesz pytania i opracowane odpowiedzi dla każdej specjalności zebrane z ostatnich lat sesji egzaminacyjnych. Możesz wejść na zakładkę Opinie i przeczytać wrażenia użytkowników po ich egzaminie. Sprawdź nowość jaką jest nasz segregator.

Zabezpieczenia w instalacji elektrycznej

Najważniejszym elementem instalacji elektrycznej w budynku jest tablica rozdzielcza. Jej zadaniem jest zabezpieczenie całej instalacji, a także umożliwianie sterowania obwodami (włączanie i wyłączanie). Poszczególne obwody wychodzą z rozdzielni i doprowadzają prąd do wybranych urządzeń domowych. W jednym obwodzie odbiorczym, zgodnie z przepisami, nie powinno się znajdować więcej niż 10 gniazd lub 20 punktów oświetleniowych. Oddzielne obwody powinny mieć urządzenia o dużej mocy. Obwody odbiorcze zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi lub automatycznymi. Ich zadaniem jest przerwanie dopływu prądu w razie awarii, spowodowanej np. nadmiernym obciążeniem obwodu.

Obwody odbiorcze w budynkach mieszkalnych

W jednorodzinnych obiektach mieszkalnych wyodrębnia się obwody odbiorcze oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd w łazience, kuchni oraz odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

Warto wydzielić poszczególne obwody odbiorcze, bo dzięki temu można: 

  • zapewnić niezawodną pracę odbiorników energii elektrycznej, 
  • ograniczyć negatywne skutki w razie uszkodzenia w jednym z obwodów, 
  • ułatwić bezpieczne sprawdzenie oraz konserwację instalacji.

Wykonanie osobnych obwodów zasilających wskazane jest do zasilania: 

  • warsztatów i pracowni, 
  • garaży oraz oświetlenia zewnętrznego, 
  • sprzętu komputerowego, 
  • innych pomieszczeń gospodarczych.

Wyłączniki nadprądowe

Nieodzownym elementem nowoczesnych instalacji elektrycznych są wyłączniki nadprądowe. Służą one zabezpieczeniu przed skutkami zwarć i przeciążeń niskonapięciowych urządzeń elektrycznych prądu przemiennego i stałego. Dostępne są one w wielu wersjach w zależności od potrzeb. Najnowocześniejsze wyłączniki nadprądowe pozwalają nie tylko na ochronę przed zwarciami i przeciążeniami oraz na zapobieganie porażeniom w instalacjach jedno- i trójfazowych, ale także dodatkowo zabezpieczają obwody z gniazdkami ściennymi, znajdujące się w miejscach narażonych na działanie wilgoci.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami