Blog

30.05.2018

Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane


Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane

Jakie obiekty należą do obiektów zagrożonych pożarem?


Obiekt zawierający pomieszczenia, urządzenia technologiczne i składowiska materiałowe, w których wytwarza się, stosuje lub przechowuje materiały palne podatne na łatwe zapalenie w warunkach, w których wyładowanie atmosferyczne może spowodować powstanie pożaru.


Jakie obiekty należą do obiektów zagrożonych wybuchem?


Do obiektów zagrożonych wybuchem należą obiekty, w których znajdują się mieszaniny gazów, par/lub pyłów łatwopalnych z powietrzem. W zależności od prawdopodobieństwa i czasu występowania mieszaniny wybuchowej obiekty zalicza się do następujących kategorii zagrożenia wybuchem:

a) Z0(0) mieszanina wybuchowa występuje stale lub długotrwale,

b) Z1(1) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej,

c) Z2(2) istnieje mało prawdopodobne wystąpienie mieszaniny wybuchowej,

d) Z10(20) występuje długotrwale lub często mieszanina wybuchowa pyłów palnych,

e) Z11(21) występuje krótkotrwale mieszanina wybuchowa pyłów palnych.

 

Reklama: Przypominamy, że w skład oferty wchodzi program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon/tablet. Dodatkowo w programie tym zawarty jest tryb Egzaminu Ustnego. Posiadamy również program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017, który zawiera wszystkie aktualne przepisy budowlane. Licencje do wszystkich tych programów możesz zakupić pojedynczo lub w pakiecie 2 w 1 lub 3 w 1. Przeczytaj opinie o nas.


W jaki sposób ustala się minimalną ilość przewodów odprowadzających w ochronie odgromowej w obiekcie zagrożonym pożarem?


Minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej z podzielenia długości obwodu obiektu (w metrach) przez 15. Liczba stosowanych przewodów nie może być jednak mniejsza niż 2.


W jaki sposób ustala się minimalną ilość przewodów odprowadzających przy obiektach zagrożonych wybuchem?


Minimalna liczba przewodów odprowadzających nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z podzielenia długości obwodu obiektu (w metrach) przez 10.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami