Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane


Ochrona odgromowa - normy na uprawnienia budowlane

Jakie obiekty należą do obiektów zagrożonych pożarem?


Obiekt zawierający pomieszczenia, urządzenia technologiczne i składowiska materiałowe, w których wytwarza się, stosuje lub przechowuje materiały palne podatne na łatwe zapalenie w warunkach, w których wyładowanie atmosferyczne może spowodować powstanie pożaru.


Jakie obiekty należą do obiektów zagrożonych wybuchem?


Do obiektów zagrożonych wybuchem należą obiekty, w których znajdują się mieszaniny gazów, par/lub pyłów łatwopalnych z powietrzem. W zależności od prawdopodobieństwa i czasu występowania mieszaniny wybuchowej obiekty zalicza się do następujących kategorii zagrożenia wybuchem:

a) Z0(0) mieszanina wybuchowa występuje stale lub długotrwale,

b) Z1(1) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej,

c) Z2(2) istnieje mało prawdopodobne wystąpienie mieszaniny wybuchowej,

d) Z10(20) występuje długotrwale lub często mieszanina wybuchowa pyłów palnych,

e) Z11(21) występuje krótkotrwale mieszanina wybuchowa pyłów palnych.

 

Reklama: Przypominamy, że w skład oferty wchodzi program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon/tablet. Dodatkowo w programie tym zawarty jest tryb Egzaminu Ustnego. Posiadamy również program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017, który zawiera wszystkie aktualne przepisy budowlane. Licencje do wszystkich tych programów możesz zakupić pojedynczo lub w pakiecie 2 w 1 lub 3 w 1. Przeczytaj opinie o nas.


W jaki sposób ustala się minimalną ilość przewodów odprowadzających w ochronie odgromowej w obiekcie zagrożonym pożarem?


Minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej z podzielenia długości obwodu obiektu (w metrach) przez 15. Liczba stosowanych przewodów nie może być jednak mniejsza niż 2.


W jaki sposób ustala się minimalną ilość przewodów odprowadzających przy obiektach zagrożonych wybuchem?


Minimalna liczba przewodów odprowadzających nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z podzielenia długości obwodu obiektu (w metrach) przez 10.

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !