Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z danym przeznaczeniem budynku musi być odpowiednie jego użytkowanie. Przepisy prawa budowlanego w kwestii jego ochrony przeciwpożarowej określają to jednoznacznie. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r., którego tematem jest ochrona przeciwpożarowa budynków innych obiektów budowlanych i terenów, określa, że to na zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia pełnej ochrony ppoż. nieruchomości, oznaczenie jej poszczególnych elementów, a przede wszystkim prowadzenie na bieżąco i przestrzeganie harmonogramu okresowych przeglądów instalacji przeciwpożarowych.

Czyli właściciel jest odpowiedzialny poza obowiązkowymi przeglądami technicznymi budynku, za wszystkie elementy instalacji służących do ochrony przeciwpożarowej. Za certyfikaty i atesty. Pomieszczenia nie będące powiązanymi z prowadzeniem działalności powinny być oddzielone elementami o odpowiedniej odporności ogniowej i stanowić odrębną strefę pożarową. Uprawnienia budowlane W budynkach wielkokubaturowych mamy do czynienia głównie z ochroną mienia, a warunki ewakuacji dla ludzi są zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.

Przepisy

Przepisy rozporządzenia, przepisy przeciwpożarowe rozróżniają trzy główne typy obiektów:

  • produkcyjno-magazynowe
  • mieszkalne, budynki użyteczności publicznej
  • budynki inwentarskie

Wymagania dla tych obiektów sprawdzane są pod kątem liczby kondygnacji w danym budynku, całkowitej powierzchni budynku, klasy odpornościowej, zagrożenia wybuchem.

Jest pięć klas odporności ogniowej.

  • A, najwyższa klasa, główna konstrukcja nośna R240
  • B, główna konstrukcja nośna R120
  • C, główna konstrukcja nośna R60
  • D, główna konstrukcja nośna R30
  • E, wykorzystanie instalacji tryskaczowej

Trzeba pamiętać, że w budynkach produkcyjnych, magazynowych, tam gdzie jest dużo wszelkiego towaru, produktów łatwopalnych występuje szczególne zagrożenie pożarowe związane z występowaniem w nich szeregu niekorzystnych czynników.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !