Ochrona przed agresją chemiczną

Ochrona przed agresją chemiczną

Do wad kominów żelbetowych można zaliczyć stosunkowo małą odporność na działanie wysokich temperatur oraz na agresję chemiczną, jak również trudność rozbiórki (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jeśli chodzi o wpływ wysokiej temperatury, to dysponujemy obecnie prostymi środkami ochrony trzonu komina, jakimi są wykładziny ceglane i izolacje. Należy zaznaczyć, że temperatury do 200 °C zupełnie nie zmieniają struktury ani własności mechanicznych betonu.

Znaczne różnice temperatur przypadające na ścianę trzonu komina wywołują natomiast naprężenia termiczne, które mogą być przyczyną pęknięć (podobnie zresztą jak przy kominach ceglanych) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ochrona przed agresją chemiczną jest znacznie bardziej skomplikowana (szczególnie przy związkach siarki) i do tej pory nie sprecyzowano ostatecznego poglądu na te sprawy, stosując jednak z powodzeniem powłoki ochronne bitumiczne lub z tworzyw sztucznych.
Kominów żelbetowych, jako urządzeń prowizorycznych nie stosuje się, niemniej może się zdarzyć potrzeba usunięcia komina i wtedy wymaga ono
zastosowania albo powolnego wysadzania materiałem wybuchowym albo systematycznego skuwania za pomocą młotów pneumatycznych (uprawnienia budowlane). Praca ręczna jest tu niesłychanie żmudna. Przypadków potrzeby usuwania kominów np wskutek rozbudowy zakładu jest jednak jak dotąd bardzo mało.

Postęp techniczny w budowie kominów żelbetowych
Postęp techniczny w budowie kominów żelbetowych można ująć w trzech działach:
1) w teorii pracy statycznej i dynamicznej kominów,
2) w technologii betonu i żelbetu,
3) w wykonawstwie (program egzamin ustny).

Szereg opracowań teoretycznych

Powstało szereg opracowań teoretycznych wyjaśniających pracę statyczną i dynamiczną kominów. Wymienić tu można prace Doringa dotyczące działania wiatru na kominy, dalej inne prace niemieckie, japońskie i amerykańskie dotyczące drgań kominów oraz ich zachowania się pod wpływem trzęsień ziemi i prace radzieckie dotyczące tych samych zagadnień [44], Wydano szereg cennych podręczników i prac usprawniających znacznie obliczenia i projektowanie kominów żelbetowych. W języku polskim ukazało się kilka prac dotyczących kominów (nie tylko żelbetowych) (opinie o programie). Szczególnie podkreślić trzeba pracę polskiego pioniera na tym polu Cz. Kłosia Kominy jabryczne, która była pierwszą obszerniejszą pracą z tej dziedziny, oraz pracę E. Czyża. Coraz wyraźniej precyzuje się obciążenie wiatrem działające na kominy, dzięki licznym badaniom praktycznym.

Korzystne dla kominów żelbetowych wnioski pozwala wysnuć doświadczenie z katastrof budowlanych. Dotąd - o ile można stwierdzić - nie było poważniejszej katastrofy kominów żelbetowych. Te, które są znane wynikły z rażących niedociągnięć wykonawstwa. I tu leży najbardziej istotna sprawa postępu w budowie kominów żelbetowych. Kominy może budować tylko dobry i odpowiedzialny wykonawca. Nic więc dziwnego, że gdy w r. 1950 wyniknęła sprawa budowy pierwszego komina żelbetowego w Jaworznie, powątpiewano w możliwość dobrego wykonawstwa w ówczesnych warunkach, kiedy w Polsce nie było jeszcze żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, ani dysponujących wykwalifikowaną kadrą przedsiębiorstw. Okazało się jednak, że stać nas na poprawne wykonawstwo i na postęp techniczny, do którego zaliczyć można: opracowanie nowej głowicy do budowy podnoszonej mechanicznie, opracowanie i realizację urządzeń do budowy kominów o wysokości ponad 150 m i dużych średnicach wylotowych (ponad 9 m), prace zimowe z zastosowaniem cieplaków i stałe ulepszanie szczegółów wykonawstwa (segregator aktów prawnych).

W dziedzinie kominów cylindrycznych średniej wysokości z powodzeniem wprowadzono podwójny ślizg oraz beton żaroodporny jako izolację.
Pozostaje do opracowania jeszcze szereg problemów naukowych dotyczących przede wszystkim Teologicznej pracy konstrukcji (jak wpływ skurczu, pełzania, relaksacji), ochrony przed wpływami chemicznymi i termicznymi oraz badanie wykonanych konstrukcji w celu opracowania sposobów uodpornienia ich przed starzeniem się i niszczeniem (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !