Postępowanie kwalifikacyjne – ile i za co trzeba zapłacić?

Postępowanie kwalifikacyjne – ile i za co trzeba zapłacić?

Egzamin na uprawnienia budowlane jest egzaminem państwowym (program na komputer). Wszystkie osoby, które chcą do niego przystąpić, ponoszą koszty postępowania kwalifikacyjnego. Koszty te wynikają z konieczności kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz samego egzaminu.

Opłaty wnosi się na konto bankowe właściwej dla miejsca zamieszkania zdającego okręgowej izby inżynierów budownictwa. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na dokładny opis, który trzeba umieścić w tytule przelewu (program na telefon). Jak już wspomniano, koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym dzielą się na dwie części. Najpierw konieczne jest wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku przez komisję kwalifikacyjną. Dokonuje ona sprawdzenia treści pod kątem merytorycznym oraz oceny praktyki zawodowej kandydata. Tę część opłaty należy uiścić jeszcze przed złożeniem wniosku, ponieważ potwierdzenie składa się razem z wnioskiem (program egzamin ustny).

Druga część opłaty powinna być uiszczona jeszcze po zakwalifikowaniu wniosku o nadanie uprawnień, przynajmniej 14 dni przed egzaminem. Jeśli kandydatowi nie uda się zdać egzaminu ustnego, to konieczne jest wniesienie opłaty za powtórzenie egzaminu. Wysokość każdej z tych opłat zależy od rodzaju uprawnień. Najwięcej trzeba zapłacić za uprawnienia łączne do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. Wysokość opłat jest ustalana co roku podczas posiedzenia Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (opinie o programie).

Usprawiedliwienie nieobecności


W 2019 roku opłata z tytułu kwalifikowania wniosku dla uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi wynosi 800 zł, natomiast dla uprawnień łącznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 1100 zł (segregator aktów prawnych). Podobnie wyglądają opłaty za przeprowadzenie egzaminu – w przypadku uprawnień odrębnych należy zapłacić 800 zł, a w przypadku uprawnień łącznych 1100 zł. Za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego trzeba zapłacić 450 zł dla uprawnień odrębnych oraz 600 zł dla uprawnień łącznych. Opłata za kwalifikację nie jest zwracana, natomiast opłatę za egzamin można odzyskać jedynie w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !