Blog

26.04.2019

Ochrona ujęcia wód podziemnych

W artykule znajdziesz:

Ochrona ujęcia wód podziemnych przed zanieczyszczeniem

Popularność własnych studni głębinowych na posesjach wciąż rośnie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ujęcie wód podziemnych jest często bardzo dobrą alternatywą dla wodociągów publicznych, a czasem jedynym źródłem pozyskiwania wody potrzebnej w gospodarstwie

Ochrona wód podziemnych

domowym (program na komputer). Z uwagi na poważne zagrożenia skażenia wody pitnej, które może wywołać niekorzystne skutki zdrowotne, zapobieganie zanieczyszczeniu poprzez stosowanie obowiązujących przepisów prawa budowlanego jest sprawą kluczową (program na telefon).

W jaki sposób prawidłowo zlokalizować ujęcie wód podziemnych na działce? Decydując się na odwiert własnej studni głębinowej, należy zachować odpowiednie odległości od punktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla ujęcia wody (opinie o programie). Według ściśle określonych przepisów ujęcie powinno być usytuowane na wyższym poziomie, niż zbiornik na ścieki komunalne (segregator aktów prawnych).

Zapobieganie zanieczyszczeniu wody polega także na zachowaniu odpowiednich odległości od granicy nieruchomości, osi przydrożnego rowu, drzew o rozbudowanej bryle korzeniowej, a także od budynków gospodarczych, szczególnie jeśli przebywają w nich zwierzęta hodowlane (promocja 3 w 1).

Ujęcie wód podziemnych przeznaczonych do spożycia musi być oddalone od rur spustowych oraz niżej położonych miejsc, gdzie spływa woda pochodząca z opadów atmosferycznych.

Jakie warunki są wymagane dla ujęcia wody podziemnej?

Jeśli woda jest przeznaczona do spożycia konieczne jest okresowe badanie próbek w stacji sanitarno-epidemiologicznej, które wykluczy występowanie szkodliwych bakterii.

Przed wykonaniem odwiertu dla ujęcia głębinowego należy uzyskać stosowne zezwolenia określone prawem wodnym. Takich zezwoleń wymaga ujęcie wody pitnej (program egzamin ustny).

Inwestor decydujący się na własne ujęcie wód podziemnych powinien wyznaczyć dla niego strefę ochronną, która będzie wolna od jakichkolwiek instalacji i zabudowań w promieniu około 10 metrów od jej obudowy. Taka strefa najczęściej jest ogrodzona i obsiana trawą. Na tym terenie nie powinno się prowadzić czynności gospodarczych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami