Ocieplenie stropodachów

Ocieplenie stropodachów

Ocieplenie stropodachu powinno zawsze tworzyć ciągłą warstwę, a przy styku ze ścianą należy wykonywać dodatkowe ocieplenie. Ocieplenie stropodachów o konstrukcji nośnej z blach fałdowych stalowych wykonuje się prawie wyłącznie z twardych płyt z wełny mineralnej. Płyty przykleja się do blach lepikiem asfaltowym na gorąco, przy czym należy smarować płyty, a nie blachę. Pokrycie papowe składa się z trzech warstw’ papy. przy czym środkowa warstwa jest papą na osnowie technicznej (program uprawnienia budowlane na komputer). Połączenia blach fałdowych tworzą nieszczelności, dlatego, jeżeli ciśnienie pary wodnej w pomieszczeniach przekracza 1100 Pa, należy stosować paroizolację. Jednym z głównych konsumentów energii jest budownictwo, które zużywa na ogrzewanie pomieszczeń ok. 35%, a na wznoszenie budynków ok. 12,6% całości zużywanej energii w Polsce.

Jedną z możliwości oszczędzania energii jest ograniczenie jej zużycia do ogrzewania pomieszczeń, gdyż istnieją tu wielkie rezerwy, których wykorzystanie jest łatwe technicznie i opłacalne. Doświadczenia wykazują, że oszczędzanie energii rozumiane jako racjonalne jej użytkowanie, jest jednym z najtańszych sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Średnic straty ciepła w budynkach wielorodzinnych przez poszczególne przegrody kształtują się następująco: ściany zewnętrzne - 34,2%, okna - 30,0%, stropodach - 5,7%, strop nad piwnicą - 2,5%, ciepło zużywane na wentylację - 27,6% (uprawnienia budowlane). Na podstawie tego zestawienia można określić główne kierunki poczynań w celu ograniczenia strat ciepła, a mianowicie:

  1. zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, okien oraz stropodachu,
  2. zmniejszenie powierzchni otworów przeszklonych,
  3. zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych, a przede wszystkim otworów przeszklonych w celu zmniejszenia infiltracji zimnego powietrza,
  4. regulację wentylacji zgodnie z aktualnymi potrzebami i zmniejszenie wymiany powietrza, gdy jest ono zbędne,
  5. regulację dostawy ciepła w celu wyeliminowania przegrzania pomieszczeń (program egzamin ustny).

Zapotrzebowanie na ciepło

Poszczególne zagadnienia oraz sposoby ograniczania strat ciepła zostały omówione w poszczególnych rozdziałach. Natomiast oszczędności procentowe, jakie można uzyskać przez poprawienie izolacyjności cieplnej obudowy zewnętrznej w stosunku do wymagań obowiązujących do 30.12.1982 r. Podane wartości są wielkościami średnimi, które zostały obliczone dla przeciętnych budynków (opinie o programie).

Z zestawienia tego wynika, że zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród pełnych i okien (dodatkowa szyba) oraz zmniejszenie powierzchni okna dają największe oszczędności energii, które, łącznie z ociepleniem stropu poddasza i podłogi na pierwszej kondygnacji, mogą wynosić aż ok. 40%.

Zapotrzebowanie na ciepło można dodatkowo znacznie ograniczyć przez dostosowanie wymiany ciepła, związanej z wentylacją, do rzeczywistych potrzeb, tj. jeśli na przykład w pomieszczeniach okresowo nie ma ludzi, napływ świeżego powietrza może być zmniejszony (segregator aktów prawnych). Dotyczy to głównie budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych, użytkowanych przez kilka lub kilkanaście godzin na dobę.

W budynkach z wentylacją nie tylko mechaniczną, ale i grawitacyjną powinny być stosowane urządzenia do regulacji wymiany powietrza, np. tzw. detektory czystości powietrza, które w zależności od zanieczyszczeń (CO lub C02) zwiększają lub zmniejszają wymianę powietrza przez automatyczną regulację specjalnych otworów w oknach. Można również odzyskiwać ciepło tracone na wentylację przez instalowanie wymienników, w których powietrze napływające do pomieszczeń jest podgrzewane przez ciepło zawarte w powietrzu wydalonym (odzysk wynosi nawet więcej niż 50%).

Straty ciepła można wydatnie zmniejszyć przez automatyczną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu (oszczędności mogą osiągać 10 do 20%) (promocja 3 w 1). Dźwięk odgrywa w życiu człowieka rozbieżną rolę. Jest podstawowym środkiem porozumiewania się, przekazywania informacji i odbioru wrażeń estetycznych a więc pełni funkcje niezbędne i pozytywne. Jako hałas wymaga natomiast zdecydowanego i konsekwentnego zwalczania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !