Blog

Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 10
21.11.2022

Ocieplenie stropodachów

W artykule znajdziesz:

Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 11
Ocieplenie stropodachów

Ocieplenie stropodachu powinno zawsze tworzyć ciągłą warstwę, a przy styku ze ścianą należy wykonywać dodatkowe ocieplenie. Ocieplenie stropodachów o konstrukcji nośnej z blach fałdowych stalowych wykonuje się prawie wyłącznie z twardych płyt z wełny mineralnej. Płyty przykleja się do blach lepikiem asfaltowym na gorąco, przy czym należy smarować płyty, a nie blachę. Pokrycie papowe składa się z trzech warstw’ papy. przy czym środkowa warstwa jest papą na osnowie technicznej (program uprawnienia budowlane na komputer). Połączenia blach fałdowych tworzą nieszczelności, dlatego, jeżeli ciśnienie pary wodnej w pomieszczeniach przekracza 1100 Pa, należy stosować paroizolację. Jednym z głównych konsumentów energii jest budownictwo, które zużywa na ogrzewanie pomieszczeń ok. 35%, a na wznoszenie budynków ok. 12,6% całości zużywanej energii w Polsce.

Jedną z możliwości oszczędzania energii jest ograniczenie jej zużycia do ogrzewania pomieszczeń, gdyż istnieją tu wielkie rezerwy, których wykorzystanie jest łatwe technicznie i opłacalne. Doświadczenia wykazują, że oszczędzanie energii rozumiane jako racjonalne jej użytkowanie, jest jednym z najtańszych sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Średnic straty ciepła w budynkach wielorodzinnych przez poszczególne przegrody kształtują się następująco: ściany zewnętrzne - 34,2%, okna - 30,0%, stropodach - 5,7%, strop nad piwnicą - 2,5%, ciepło zużywane na wentylację - 27,6% (uprawnienia budowlane). Na podstawie tego zestawienia można określić główne kierunki poczynań w celu ograniczenia strat ciepła, a mianowicie:

  1. zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, okien oraz stropodachu,
  2. zmniejszenie powierzchni otworów przeszklonych,
  3. zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych, a przede wszystkim otworów przeszklonych w celu zmniejszenia infiltracji zimnego powietrza,
  4. regulację wentylacji zgodnie z aktualnymi potrzebami i zmniejszenie wymiany powietrza, gdy jest ono zbędne,
  5. regulację dostawy ciepła w celu wyeliminowania przegrzania pomieszczeń (program egzamin ustny).

Zapotrzebowanie na ciepło

Poszczególne zagadnienia oraz sposoby ograniczania strat ciepła zostały omówione w poszczególnych rozdziałach. Natomiast oszczędności procentowe, jakie można uzyskać przez poprawienie izolacyjności cieplnej obudowy zewnętrznej w stosunku do wymagań obowiązujących do 30.12.1982 r. Podane wartości są wielkościami średnimi, które zostały obliczone dla przeciętnych budynków (opinie o programie).

Z zestawienia tego wynika, że zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród pełnych i okien (dodatkowa szyba) oraz zmniejszenie powierzchni okna dają największe oszczędności energii, które, łącznie z ociepleniem stropu poddasza i podłogi na pierwszej kondygnacji, mogą wynosić aż ok. 40%.

Zapotrzebowanie na ciepło można dodatkowo znacznie ograniczyć przez dostosowanie wymiany ciepła, związanej z wentylacją, do rzeczywistych potrzeb, tj. jeśli na przykład w pomieszczeniach okresowo nie ma ludzi, napływ świeżego powietrza może być zmniejszony (segregator aktów prawnych). Dotyczy to głównie budynków użyteczności publicznej i produkcyjnych, użytkowanych przez kilka lub kilkanaście godzin na dobę.

W budynkach z wentylacją nie tylko mechaniczną, ale i grawitacyjną powinny być stosowane urządzenia do regulacji wymiany powietrza, np. tzw. detektory czystości powietrza, które w zależności od zanieczyszczeń (CO lub C02) zwiększają lub zmniejszają wymianę powietrza przez automatyczną regulację specjalnych otworów w oknach. Można również odzyskiwać ciepło tracone na wentylację przez instalowanie wymienników, w których powietrze napływające do pomieszczeń jest podgrzewane przez ciepło zawarte w powietrzu wydalonym (odzysk wynosi nawet więcej niż 50%).

Straty ciepła można wydatnie zmniejszyć przez automatyczną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu (oszczędności mogą osiągać 10 do 20%) (promocja 3 w 1). Dźwięk odgrywa w życiu człowieka rozbieżną rolę. Jest podstawowym środkiem porozumiewania się, przekazywania informacji i odbioru wrażeń estetycznych a więc pełni funkcje niezbędne i pozytywne. Jako hałas wymaga natomiast zdecydowanego i konsekwentnego zwalczania.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 16 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 17 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 18
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 19
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 20 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 21 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 22
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 32 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 33 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 34
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 35
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 36 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 37 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 38
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami