Obliczanie konstrukcji nośnej

Obliczanie konstrukcji nośnej

Obliczanie konstrukcji nośnej sprowadza się do znalezienia sił uogólnionych, działających na fragment konstrukcji złożony z czterech slupów i łączących je belek, oraz do wymiarowania tych elementów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Halę o konstrukcji przestrzennej można też obliczyć w jednym i drugim kierunku jak halę słupowo-belkową i zwymiarować płyty na mimośrodowe zginanie ukośne. Oczywiście w tym przypadku uproszczenie obliczeń zniweluje oszczędność jaką można uzyskać przy uściśleniu wielkości sił uogólnionych.
Zalety i wady tych hal są takie same jak hal słupowo-belkowych, do których istnieje największa analogia, gdyż różnice sprowadzają się do uściślenia obliczeń ze slupami, w kierunku podłużnym zaś przez zastosowanie skrzyżowanyc ściągów stalowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Stropy są wykonywane z płyt. Wszystkie elementy s talowe są siatkowane i tynkowane.
Omawiana konstrukcja pozwala na montowanie etażerek o rozstawie sli pów 4,50-9,00 m oraz wysokości kondygnacji do 6 m. Najczęściej stosowan jest siatka slupów 6X6 m. W kierunku poprzecznym można wypuszczać ryg] poza ostatni rząd słupów otrzymując wsporniki o wysięgu l,50-f-3,00 m.

W Polsce nie ma typowych rozwiązań etażerek. Są one wykonywane w kon strukcjach stalowych, żelbetowych monolitycznych i prefabrykowanych. Przy kładem etażerek o konstrukcji stalowo-żelbetowej mogą być etażerki wznie sione w budynku głównym Cukrowni Werbkowice. Składają się cne z stropów żelbetowych z belkami stalowymi, opartych na słupach stalowych, postawionych na żelbetowych stopach fundamentowych. Hale z etażerkami są też budowane na Zachodzie. Konstrukcja hali została wykonana z prefabrykatów żelbetowych jako słupowo-ryglowa. Jedynie stopy fundamentowe, z uwagi na otwory, kotwie itp. są monolityczne. W hali zastosowano strop akustyczny i betonowe posadzki z opiłkami stalowymi.
Hale z etażerkami oblicza się jak hale słupowo-belkowe lub ramowe, zależnie od przyjętej konstrukcji (uprawnienia budowlane).

Same etażerki projektuje się podobnie do budynków wielokondygnacyjnych. Siły poziome mogą być przekazywane wyłącznie na konstrukcję hali i wówczas etażerki oblicza się tylko na obciążenia pionowe. Można też uwzględnić usztywnienie hali etażerkami, a wówczas trzeba je obliczać zupełnie tak samo jak budynki wielokondygnacyjne.

Przekrycia podwieszone

Zastosowanie etażerek daje znaczne oszczędności w kubaturze hali (program egzamin ustny).
Przekrycia podwieszone stosuje się w przypadkach konieczności uzyskania dużej przestrzeni bezsłupowej.
Przykładem może tu być hala zaprojektowana przez Poznańskie Biuro Proj. Budown. Przemysłowego i przeznaczona do produkcji sklejki fornirowej i wodoodpornej. Ze względu na technologię potrzebna była powierzchnia produkcyjna bezsłupowa o wymiarach 120X33 m (opinie o programie).

Wysokość hali ustalono na 5 m. Proces technologiczny nie wymagał żadnych urządzeń transportowych na dachu, natomiast zakładał znaczną liczbę przewodów instalacyjnych przy obu ścianach podłużnych budynku. Halę przykryto wieloprzęsłowym dachem, rozpiętym pomiędzy ścianami szczytowymi i podwieszonym na długości hali do czterech dźwigarów poprzecznych.
Przekrycie wykonano z płyt falistych azbestowo-cementowych, wzmocnić trzema żeberkami żelbetowymi ukrytymi w falach płyt oraz poprzecznym obramowaniem. Płyty ocieplono płytami pilśniowymi. Zawieszono je na hakach, a przestrzeń pomiędzy obramowaniami zapełnion betonem o Rw = 300 kG/cm (segregator aktów prawnych).

Beton stanowi zarazem otulinę kabli niosących płyty. Dach ma kalenicę ze spadkiem i nachylenie boczne dla spły wu wody.
Jedną ze ścian szczytowych zaprojektowano jako stałą, drugą zaś jako ru Chomą przystosowaną do ruchu po promieniu opisanym przez wierzchołki za strzałów.
Główny układ nośny stanowią żelbetowe zastrzały ustawione pod kąten 45°.

Przejmują one siły oddziaływania podciągów obramowujących od szczytów powłokę i przenoszą je na grunt. Przeciw wychyleniom bocznym stężone zastrzały i stworzono w ten sposób trzyprzęsłowy, ukośnie nachylony ustrój ramowy (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !