Czym zajmuje się architekt i inżynier budownictwa?

 

Czym zajmuje się architekt i inżynier budownictwa?

Każdy architekt oraz inżynier budownictwa, który chce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi posiadać uprawnienia budowlane i być członkiem izby samorządu zawodowego (program na komputer). Do uzyskania uprawnień budowlanych niezbędne jest oczywiście wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych.

Każda osoba, która posiada dyplom architekta może starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w uprawnienia w zakresie ograniczonym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (program na telefon). Z kolei dyplom magistra inżyniera budownictwa daje możliwość zdobycia uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz architektonicznej w ograniczonym zakresie (program egzamin ustny).

Projektant, który ma uprawnienia w specjalności architektonicznej, może na podstawie koncepcji architektonicznej lub bez tej koncepcji, zajmować się w czasie projektowania budynku następującymi kwestiami:
• wyglądem obiektu, czyli jego kształtem, bryłą i elementami dekoracyjnymi,
• funkcją obiektu, do której zalicza się powiązanie z otoczeniem, funkcjonalne rozwiązania pomieszczeń (ich przeznaczenie, lokalizację, warunki użytkowe, powiązanie oraz przestrzeń), metody wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji,
• doborem materiałów wykończeniowych (opinie o programie).

Obowiązki projektanta mającego uprawnienia konstrucyjno-budowlane


Obowiązki projektanta mającego uprawnienia konstrucyjno-budowlane są nieco inne (segregator aktów prawnych). Zajmuje się on przede wszystkim rodzajem oraz układem konstrukcji, a także rodzajem stosowanych materiałów i metodami ich powiązania. Ponadto do jego obowiązków zaliczają kwestie związane z rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi związanymi z przegrodami budowlanymi, takimi jak ściany, stropy, dach czy podłogi. Projektant z takimi uprawnieniami projektuje także przekroje poszczególnych elementów, dokonuje obliczeń elementów konstrukcyjnych oraz określa warunki i sposoby posadowienia obiektu (promocja 3  w 1). Projektanci, którzy posiadają uprawnienia instalacyjne zajmują się w formą, funkcją oraz konstrukcją obiektów w zakresie tych instalacji.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami