Od czego zacząć naukę?


Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Najpierw odbywa się egzamin pisemny, mający formę testu, a następnie egzamin ustny, który ma formę dialogu z egzaminatorami. Pytania, na które trzeba odpowiedzieć, są losowane, a komisja zawsze może zadać pytania dodatkowe. Jest to część egzaminu, z którą doskonale radzą sobie osoby mające duże doświadczenie w zawodzie i będące dobrymi mówcami. W trakcie egzaminu pisemnego wiedza sprawdzana jest bardzo precyzyjnie. Na każde zadane pytanie jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Różnice między odpowiedziami bywają nieznaczne, dlatego podstawą jest przygotowanie się z przepisów i norm określonych w regulaminie.

 

Od czego zacząć naukę?

 

Po wybraniu swojej specjalności należy wejść na stronę Polskiej Izby Inżynierów i zapoznać się wykazem aktów prawnych i norm, które są do tej specjalności przypisane. Dużą część egzaminu stanowią pytania związane z prawem budowlanym, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy czy kodeksem postępowania administracyjnego. Koniecznie należy też zapoznać się z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wspomnianych aktów prawnych.
Kolejnym etapem powinno być przyswojenie pytań dotyczących pozostałych aktów prawnych, np. kolejowych w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Jaki jest program egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Program egzaminu oraz pytania zależą od rodzaju oraz zakresu uprawnień. Najtrudniejszy jest egzamin na uprawnienia bez ograniczeń, obejmujące projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi. W części pisemnej jest aż 90 pytań testowych, a minimalna liczba poprawnych odpowiedzi to 68.
W części ustnej zdający odpowiadają na pytania, które zostały przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną. W tym przypadku także najtrudniejsze zadanie mają osoby starające się o uzyskanie uprawnień bez ograniczeń wraz z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Muszą odpowiedzieć na 10 pytań, przy czym każde punktowane jest w skali 0-5, a minimalna łączna suma punktów to 34.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami