Od czego zacząć naukę?


Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Najpierw odbywa się egzamin pisemny, mający formę testu, a następnie egzamin ustny, który ma formę dialogu z egzaminatorami. Pytania, na które trzeba odpowiedzieć, są losowane, a komisja zawsze może zadać pytania dodatkowe. Jest to część egzaminu, z którą doskonale radzą sobie osoby mające duże doświadczenie w zawodzie i będące dobrymi mówcami. W trakcie egzaminu pisemnego wiedza sprawdzana jest bardzo precyzyjnie. Na każde zadane pytanie jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Różnice między odpowiedziami bywają nieznaczne, dlatego podstawą jest przygotowanie się z przepisów i norm określonych w regulaminie.

 

Od czego zacząć naukę?

 

Po wybraniu swojej specjalności należy wejść na stronę Polskiej Izby Inżynierów i zapoznać się wykazem aktów prawnych i norm, które są do tej specjalności przypisane. Dużą część egzaminu stanowią pytania związane z prawem budowlanym, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy czy kodeksem postępowania administracyjnego. Koniecznie należy też zapoznać się z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wspomnianych aktów prawnych.
Kolejnym etapem powinno być przyswojenie pytań dotyczących pozostałych aktów prawnych, np. kolejowych w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Jaki jest program egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Program egzaminu oraz pytania zależą od rodzaju oraz zakresu uprawnień. Najtrudniejszy jest egzamin na uprawnienia bez ograniczeń, obejmujące projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi. W części pisemnej jest aż 90 pytań testowych, a minimalna liczba poprawnych odpowiedzi to 68.
W części ustnej zdający odpowiadają na pytania, które zostały przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną. W tym przypadku także najtrudniejsze zadanie mają osoby starające się o uzyskanie uprawnień bez ograniczeń wraz z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Muszą odpowiedzieć na 10 pytań, przy czym każde punktowane jest w skali 0-5, a minimalna łączna suma punktów to 34.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !