Od czego zależy czas trwania praktyki zawodowej?


Uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, co wiąże się z odpowiedzialnością zawodową. Stąd też od kandydatów na uprawnienia budowlane wymagane jest odbycie odpowiednio długiej praktyka zawodowej. Co więcej, praktyka ta musi polegać na odpowiednich pracach i przebiegać pod kierunkiem osoby, która ma uprawnienia w tej samej specjalności, o jaką stara się kandydat. Uprawnienia te muszą być bez ograniczeń (program na komputer).

Od czego zależy czas trwania praktyki zawodowej?

Czas trwania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest ściśle związany z posiadanym wykształceniem. W zależności od tego praktyka może trwać od roku do nawet 4 lat ciągłej pracy (program na telefon). Okres praktyki zależy również od tego, o jaki rodzaj uprawnień stara się kandydat. Inaczej wygląda kwestia praktyki na uprawnienia do projektowania, a inaczej na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Czas praktyki zależy również od tego czy uprawnienia mają być bez ograniczeń czy w zakresie ograniczonym (program egzamin ustny).

W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, przy ukończonych studiach odpowiednich I stopnia praktyka na budowie trwa 1,5 roku, a przy kończonych studiach pokrewnych II stopnia 3 lata, natomiast studiach odpowiednich II stopnia 1,5 roku (opinie o programie). Dla osób z tytułem mistrza lub technika czas praktyki zawodowej wynosi 4 lata. Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie przy ukończeniu I stopnia studiów odpowiednich lub II stopnia studiów pokrewnych wymagają rocznej praktyki praktyki na budowie oraz rocznej praktyki przy projektowaniu. W przypadki projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie przy ukończonych studia odpowiednich I stopnia lub studiach pokrewnych II stopnia czas praktyki zawodowej wynosi rok przy sporządzaniu projektów oraz 1,5 roku przy kierowaniu budową (segregator aktów prawnych).

Czas praktyki zawodowej


Dla uprawnień bez ograniczeń czas praktyki zawodowej może wynosić od roku do 3 lat, przy czym wymagane jest wyłącznie wykształcenie odpowiednie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !